Konferencja „MCSM w praktyce” 26-27.01.2018

 • VI Bałtyckie Sympozjum Młodych Naukowców
  VI Bałtyckie Sympozjum Młodych Naukowców

  W dniach 01 – 02 czerwca 2017 r., w Szczecinie odbyło się VI Bałtyckie Sympozjum Młodych Naukowców “Nauki medyczne i nauki o zdrowiu – BADANIA, EDUKACJA, WSPÓŁPRACA”. Ogólnopolski zjazd studentów i doktorantów.

  Pierwszego dnia Sympozjum (01-szego czerwca) młodzi badacze i naukowcy: doktorzy, doktoranci, studenci, członkowie kół naukowych prezentowali wyniki realizowanych projektów badawczych w ramach jednej z poniżej wymienionych sesji:

  • INTERDYSCYPLINARNY WYMIAR ZDROWIA
  • UWARUNKOWANIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  • SPOŁECZNE ASPEKTY MEDYCYNY I NAUK O ZDROWIU
  • BIOLOGIA MEDYCZNA
  • POŁOŻNICTWO XXI W.
  • WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ FIZJOTERAPII

  Wystąpienia młodych naukowców, w ramach każdej ze wskazanych sesji, poprzedzone były wykładem wprowadzającym. Mieliśmy przyjemność wysłuchać niezwykle interesujących wystąpień, zaprezentowanych przez specjalistów:

  • prof. dr hab. M. Laszczyńska „Starzenie się narządów układu płciowego męskiego i żeńskiego – badania doświadczalne i kliniczne”
  • prof. dr hab. B. Karakiewicz „Populacyjne ryzyko zakażeń w jednostkach ochrony zdrowia”
  • prof. dr hab. B. Karakiewicz „Znaczenie aktywności osób w każdym wieku”
  • dr n. med. Monika Mak „Uwarunkowania zdrowia psychicznego u osób starszych”
  • dr n. zdr. Marta Giezek „Geriatria i Gerontologia w Polsce, czyli jak problemy przekuć w wyzwania”
  • dr n. med. Dorota Ćwiek „Palenie tytoniu w czasie ciąży i połogu”

  Podczas drugiego dnia sympozjum (02-go czerwca) odbyły się dwie sesje naukowo-szkoleniowe, podczas, których mogliśmy wysłuchać wystąpień o szerokiej tematyce:

  • prof. dr hab. B. Karakiewicz „Kobieta zakażona wirusem HIV”
  • dr hab. n. zdr. J. Brodowski „Osteoporoza. Postępowanie profilaktyczne, diagnostyczne i lecznicze w praktyce lekarza rodzinnego”
  • dr n. zdr. Artur Kotwas „Czy transformacja demograficzna jest predyktorem przeobrażeń systemowych ochrony zdrowia?”
  • dr n. med. Wioletta Pawlukowska „Rola terapeutyczna smoczka – opis przypadku”
  • dr inż. Arleta Drozd „Hipokrates tego nie wiedział… miRNA z żywności a nasze geny”
  • mgr Barbara Masna „Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi jako współczesny problem społeczny”

  Po sesjach naukowo-szkoleniowych odbyła się sesja posterowa, w ramach której zaprezentowano 12 plakatów. Podczas całego sympozjum zaprezentowanych zostało łącznie prawie 50 prac. Wystąpienia i postery były oceniane przez powołaną do tego Komisję. Wyróżnienia oraz nagrody, ufundowane przez  Wydawnictwo Naukowe PWN, przyznane zostały następującym pracom:

  SESJA: INTERDYSCYPLINARNY WYMIAR ZDROWIA

  Łukasz Lewandowski „Ocena poziomu adaptacji w chorobie nowotworowej wśród pacjentów leczonych systemowo”

  SESJA: UWARUNKOWANIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

  Daria Suchecka „Poziom lęku, agresji pośredniej i styl radzenia sobie ze stresem a używanie leków dostępnych bez recepty wśród młodzieży”

  SESJA: SPOŁECZNE ASPEKTY MEDYCYNY I NAUK O ZDROWIU

  Jagoda Ligenza „Postrzeganie dzieci niepełnosprawnych – badania wstępne”

  SESJA: BIOLOGIA MEDYCZNA

  Joanna Jakubik „Ocena dojrzałości chromatyny plemników mężczyzn z prawidłowymi i nieprawidłowymi standardowymi parametrami seminologicznymi – badania perspektywiczne”

  SESJA: POŁOŻNICTWO XXI w.

  Joanna Rzetecka „Uwarunkowania psychologiczne prawidłowych i nieprawidłowych zachowań żywieniowych kobiet w ciąży”

  SESJA: WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ FIZJOTERAPII

  Dalia Woźnica „Nowe regulacje zawodu fizjoterapii w Polsce w porównaniu z rozwiązaniami w Europie”

  SESJA PLAKATOWA

  Wojciech Żwierełło „Wpływ doksorubicyny na aktywację czynnika transkrypcyjnego NF-ĸB w komórkach ludzkiego raka jelita grubego linii LoVo i jej sublinii o oporności wielolekowej LoVo/DX”

  Wyróżnienia:

  Radosław Boćkowski „Porównanie stabilizacji posturalnej u dzieci w wieku od 10 do 12 lat z zamkniętymi i otwartymi oczami”

  Katarzyna Grzesiak „Wpływ diety na stężenie wybranych hormonów u pacjentów z łagodnym rozrostem prostaty”

  Paulina Sagan „Świadomość klientów gabinetów kosmetycznych na temat czynników sprzyjających grzybicy stóp”

  Dziękujemy wszystkim wykładowcom za zaangażowanie, wygłoszone wykłady i udział w Sympozjum. Studentom i doktorantom dziękujemy za tak liczne zgłaszanie swojego udziału i prezentacje swoich badań i osiągnięć naukowych. Dziękujemy również Wydawnictwu Naukowemu PWN za wspaniałe nagrody książkowe.

   

  Przeczytaj więcej
 • KONFERENCJA „Rehabilitacja położniczo-ginekologiczna w różnych aspektach klinicznych”
  KONFERENCJA „Rehabilitacja położniczo-ginekologiczna w różnych aspektach klinicznych”

  W dniu 6 grudnia 2016 roku w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie (ul. Sowińskiego 68) odbyła się Konferencja nt. „Rehabilitacja położniczo-ginekologiczna w różnych  aspektach klinicznych”.

  Konferencja dedykowana była pielęgniarkom, położnym, fizjoterapeutom oraz wszystkim osobom zainteresowanym tematyką rehabilitacji położniczo-ginekologicznej.

  Na konferencji zaprezentowano następujące zagadnienia:

  • „Nietrzymanie moczu – epidemiologia, diagnostyka i leczenie” – dr hab. n. med. Agnieszka Brodowska, prof. nadzw. PUM
  • „Powikłania poporodowe i po zabiegach ginekologicznych” – dr n. med. Dorota Branecka-Woźniak
  • „Metody rehabilitacji po porodach i zabiegach ginekologicznych” – mgr Magdalena Ptak
  • „Jak wrócić do sprawności seksualnej po porodzie i zabiegu ginekologicznym ” – lek. med. Iwona Jankowska-Wojniak

  Bardzo dziękujemy uczestnikom za liczne przybycie, a prelegentom za wygłoszenie tak ciekawych wykładów.

  Przeczytaj więcej
 • Konferencja wojewódzka nt. „Dopalacze – dlaczego są tak niebezpieczne”
  Konferencja wojewódzka nt. „Dopalacze – dlaczego są tak niebezpieczne”

  W dniu 7 listopada 2016 roku w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie (ul. Sowińskiego 68) odbyła się Konferencja wojewódzka nt. „Dopalacze – dlaczego są tak niebezpieczne”.

  Konferencja została zrealizowana przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie, w ramach działań edukacyjnych Głównego Inspektoratu Sanitarnego związanych ze zwalczaniem zagrożeń wynikających z użycia nowych narkotyków. Organizatorem technicznym była Fundacja Instytut Rozwoju Nauk o Zdrowiu i Usług Medycznych „Pro Longa Vita”.

  W konferencji udział wzięło 128 osób, m.in.:

  • Państwowi Powiatowi i Graniczni Inspektorzy Sanitarni w województwie zachodniopomorskim
  • Promotorzy zdrowia z WSSE i PSSE w województwie zachodniopomorskim
  • Pracownicy Oddziału Higieny Pracy WSSE i PSSE w województwie zachodniopomorskim
  • Przedstawiciele władz oświatowych (dyrektorzy szkół, pedagodzy i nauczyciele)
  • Przedstawiciele podmiotów leczniczych
  • Przedstawiciele samorządów terytorialnych
  • Komendanci Powiatowi Policji i przedstawiciele pionu prewencji realizujący działania profilaktyczne w województwie zachodniopomorskim

  oraz zaproszeni Goście, m.in.

  • Pani Sylwia Klewin – Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
   w Szczecinie
  • asp. Michał Lekszycki – przedstawiciel Izby Celnej w Szczecinie
  • dr hab. Beata Karakiewicz – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
  • dr hab. Krzysztof Borowiak – Kierownik Katedry Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
  • Iwona Chrobak-Farquharson – Prokurator Okręgowy w Szczecinie
  • Ewa Cybulska – Prokurator Okręgowy w Szczecinie
  • Agnieszka Lorenc – Prokurator Okręgowy w Szczecinie
  • wojew. Michał Domański – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
  • Anna Sikora – Rychlik – Ekspert Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
  • Pani Maria Matusiak – Wiceprzewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
   w Szczecinie
  • Pani Małgorzata Łabuń – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin
  • Pani Maria Flisznik – Kierownik Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
   w Szczecinie

  Bardzo dziękujemy za uczestnictwo i wygłoszenie wykładów. 

  Przeczytaj więcej
 • Konferencja „Zakażenia szpitalne w praktyce epidemiologicznej”
  Konferencja „Zakażenia szpitalne w praktyce epidemiologicznej”

  W dniu 19 września 2016 roku w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie odbyła się konferencja pn. „Zakażenia szpitalne w praktyce epidemiologicznej”.

  Organizatorem warsztatów była Fundacja Instytut Rozwoju Nauk o Zdrowiu i Usług Medycznych „Pro Longa Vita”.

  UCZESTNICY

  Powyższe wydarzenie było odpowiedzią na potrzeby pielęgniarek, pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz wszystkich osób, które w swojej pracy zawodowej spotykają się z narastającym problemem zakażeń szpitalnych .

  RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI obejmował zagadnienia:

  • Mikrobiota jelitowa w zdrowiu i chorobie,
  • Czynniki etiologiczne zakażeń w oddziałach szpitalnych,
  • Aktywny monitoring czynników wpływających na zakażenia szpitalne,
  • Systemy kontroli zakażeń w szpitalach,
  • Przygotowanie pacjenta do zabiegu w świetle najnowszych zagrożeń i wytycznych,
  • Profilaktyka zakażeń.

  PRELEGENCI

  • dr Paweł Grzesiowski (Prezes Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń, Warszawa)
  • prof. dr hab. n. med. Stefania Giedrys-Kalemba (Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie)
  • mgr Zuzanna Konrady (Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Miejski Poznań)
  • mgr Anna Chrzanowska (Firma Radiometer Sp. z o.o.)
  • mgr inż. Artur Małecki (Firma Schulke Polska Sp. z o. o.)
  • prof. dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz (Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i  Parazytologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)
  • mgr Krzysztof Bas (Ecolab Sp. z o. o.)
  • Joanna Rudek (3M Poland Sp. z o.o.)

  FIRMY uczestniczące w konferencji:

  • Ecolab Sp. z o. o.
  • Schulke Polska Sp. z o. o.
  • ConvaTec Polska Sp. z o.o.
  • 3M Poland Sp. z o.o.
  • Radiometer Sp. z o.o.

  Bardzo dziękujemy wszystkim Prelegentom za bardzo interesujące wystąpienia oraz uczestnikom i firmom za tak liczny udział.

   

  Zapraszamy do udziału w kolejnych konferencjach organizowanych przez Instytut „Pro Longa Vita”. 

   

  Przeczytaj więcej
 • V-te Bałtyckie Sympozjum „Postępy w naukach medycznych i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca”
  V-te Bałtyckie Sympozjum „Postępy w naukach medycznych i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca”

  W dniach 10 – 11 czerwca 2016r., w Szczecinie odbyło się V-te Bałtyckie Sympozjum  „Postępy w naukach medycznych i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca”.

  Pierwszego dnia Sympozjum (10-tego czerwca) odbyła się uroczysta sesja inauguracyjna, podczas której mieliśmy okazję wysłuchać interesujących wykładów, zaprezentowanych przez wybitnych przedstawicieli nauki, zaangażowanych w działalność społeczną i organizacyjną w obszarze nauk o zdrowiu i nauk medycznych. Byli to:

  • prof. dr hab. Bogusław Machaliński – „Transplantacje komórek i tkanek – wczoraj i dziś”
  • dr n. med. Maria Ilnicka – Mądry – „Menadżer a lider – zarządzanie zespołem”
  • dr n. zdr. Marta Giezek – “Age, love, drugs and Rock&Roll”
  • prof. dr hab. Beata Karakiewicz – „Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 – 2020”

  Po uroczystej sesji inauguracyjnej, mieliśmy przyjemność wysłuchać wspaniałego koncertu jaki zaprezentowali nam muzycy, pod kierunkiem Pana Dariusza Koronczewskiego. Wysłuchaliśmy wspaniałej aranżacji znanych utworów wykonanych przez Trio: „La Rocha”.

  Drugi dzień Sympozjum poświęcony był młodym badaczom i naukowcom: doktorom, doktorantom, studentom, członkom kół naukowych. Uczestnicy Sympozjum prezentowali wyniki realizowanych projektów badawczych w ramach jednej z poniżej wymienionych sesji:

  • Edukacja, promocja zdrowia i profilaktyka,
  • Zdrowie wybranych grup społecznych (zdrowie dzieci i młodzieży, kobiet, mężczyzn, zdrowie osób pracujących),
  • Zdrowie psychiczne i jego uwarunkowania,
  • Działania na rzecz zdrowia środowiskowego i cywilizacyjne problemy zdrowotne,
  • Zdrowie w perspektywie ekonomiczno-prawnej,
  • Praca socjalna na rzecz poprawy stanu zdrowia,
  • Wyzwania współczesnej rehabilitacji,
  • Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu,
  • Dylematy geriatrii i gerontologii,
  • Nauki o życiu – nauki o zdrowiu,
  • Medycyna kliniczna i Podstawowa Opieka Zdrowotna.

  Wystąpienia młodych naukowców, w ramach każdej ze wskazanych sesji, poprzedzone były wykładem wprowadzającym. Mieliśmy przyjemność wysłuchać niezwykle interesujących wystąpień, zaprezentowanych przez specjalistów:

  • prof. dr hab. M. Laszczyńska „Czy jajowody kobiet po menopauzie odgrywają nadal ważną rolę w ich życiu?”
  • prof. dr hab. E. Stachowska „Jak dieta i styl życia wpływają na starzenie się i funkcje mózgu?”
  • prof. dr hab. B. Karakiewicz „Populacyjne wykładniki ryzyka zakażeń w jednostkach ochrony zdrowia”
  • dr hab. n. zdr. J. Brodowski „Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa w praktyce lekarza rodzinnego”
  • dr hab. n. zdr. B. Mroczek, prof. PUM „Wpływ stresorów środowiskowych na funkcjonowanie psychospołeczne dorosłych i dzieci”
  • dr hab. n. zdr. A. Grzywacz, prof. PUM „Uzależnienia – grzech czy choroba?”
  • dr n. med. B. Gorzkowicz „Wpływ współczesnych trendów w opiece zdrowotnej na rozwój pielęgniarstwa i położnictwa”
  • dr n. zdr. Marta Giezek „Seniorzy jako tragiczni bohaterowie szczecińskich horrorów”
  • dr n. zdr. M. Bażydło „Kto w Polsce odpowiada za promocję zdrowia?”
  • dr n. zdr. Artur Kotwas „Znaczenie prowadzenia analiz farmakoekonomicznych w polityce zdrowotnej”.

  Poza wyżej wskazanymi sesjami moderowanymi zaprezentowanych zostało 19 prac, w ramach sesji plakatowej. Podczas drugiego dnia sympozjum zaprezentowanych zostało łącznie ponad 50 prac. Wystąpienia i postery były oceniane przez powołaną do tego Komisję. Wyróżnienia przyznane zostały następującym pracom:

  SESJA MODEROWANA:

  STUDENCI

  1 Miejsce:

  Praca: „Czynniki wpływające na powstawanie bolesnych miesiączek,  a możliwość ich modyfikacji”

  Autorstwa: Karolina Wójcik, Zofia Barcikowska, Joanna Siereńska, Maciej Śliwiński

  2 Miejsce:

  Praca: „Wpływ czynnej aktywności fizycznej na nastrój”

  Autorstwa: Radosław Boćkowski, Michał Oklejak, Ewelina Wacławik, Michał Kastrau

  3 Miejsce:

  Praca: „Kinesiology taping – jako metoda zmniejszenia (likwidacji) obrzęków u osób po zabiegach kardiochirurgicznych”

  Autorstwa: Krzysztof Antczak, Paulina Adamczewska, Dominik Chmura, Sebastian Adamczyk

  DOKTORANCI:

  1 Miejsce:

  Praca: „Wpływ zaburzeń metabolicznych na immunolokalizację receptorów hormonów płciowych w prostacie u pacjentów z łagodnym rozrostem tego gruczołu”

  Autorstwa: Aleksandra Rył, Iwona Rotter, Marcin Słojewski, Katarzyna Kaczmarczyk, Maria Laszczyńska

  2 Miejsce:

   Praca: „Modyfikatory genetyczne mutacji genu CHEK2 jako czynniki ryzyka raka piersi”

  Autorstwa: Karolina Prajzendanc, Nina Peruga, Katarzyna Kaczmarek

  3 Miejsce:

  a) Praca: „Związek pomiędzy czynnikami demograficznymi a strategiami radzenia sobie ze stresem stosowanymi przez osoby 60+”

  Autorstwa: Dagmara Lembas, Katarzyna Groszewska, Maria Korzonek, Joanna Czarnota – Chlewicka, Magdalena Bikowska

  b) Praca: „Wpływ wieku mężczyzny na wybrane parametry seminologiczne”

  Autorstwa: Aleksandra Rosiak, Kamil Gill, Monika Frączek, Maciej Kurpisz, Małgorzata Piasecka

  Wyróżnienie specjalne, za współpracę transgraniczną Polska – Białoruś:

  Praca: „Porównanie problemu używania alkoholu wśród młodzieży studenckiej z Białegostoku i Grodna (badania transgraniczne)”

  Autorstwa: Iwona Roszko, Aliaksandr Shpakau

  SESJA PLAKATOWA:

  1 Miejsce:

  a) Praca: „Stężenie NGAL w surowicy krwi u pacjentów przed i po przeszczepie nerki w rocznej obserwacji”

  Autorstwa: Natalia Marczuk, Elżbieta Cecerska-Heryć, Anna Jesionowska, Daria Sałata, Barbara Dołęgowska

  b) Praca: „Potencjał metastatyczny wybranych czynników obecnych w surowicy chorych z rakiem trzustki”

  Autorstwa: Agata Poniewierska-Baran, Marta Tkacz, Karol Serwin, Teresa Starzyńska, Mariusz Z. Ratajczak

  2 Miejsce:

  Praca: „Stężenie dwunastu markerów czynności i uszkodzenia nerek w surowicy pacjentów z kłębuszkowym zapaleniem nerek”

  Autorstwa: Natalia Serwin, Magda Wiśniewska, Marcin Lisak, Natalia Marczuk, Anna Jesionowska, Elżbieta Cecerska-Heryć, Adriana Jedrzychowska, Edyta Skwirczyńska, Zuzanna Marcinowska, Barbara Dołęgowska

  3 Miejsce:

  Praca: „Rehabilitacja pacjentów po leczeniu trombolitycznym z udarem niedokrwiennym mózgu”

  Autorstwa: Weronika Woźniak, Wioletta Pawlukowska, Iwona Rotter

  Wyróżnienia:

  • Praca: „Wpływ dydaktycznego programu „Kwalifikator” na stan wiedzy studentów ratownictwa medycznego z zakresu kwalifikacji pacjenta do centrum urazowego”

  Autorstwa: Magdalena Trzepizur, Dariusz Myrcik, Tomasz Bielecki, Jakub Mróz

  • Praca: „Porównanie stabilizacji posturalnej u dzieci w wieku 10-12 lat z wybranych szkół miejskich oraz wiejskich w województwie Zachodniopomorskim”

  Autorstwa: Agnieszka Turoń, Grażyna Pokomeda, Daria Magdziak, Krzysztof Dąbrowski, Patryk Sobczyk

  Dziękujemy wszystkim wykładowcom za zaangażowanie, wygłoszone wykłady i udział w Sympozjum. Studentom i doktorantom dziękujemy za tak liczne zgłaszanie swojego udziału i prezentacje swoich badań i osiągnięć naukowych.

  Przeczytaj więcej
 • III Edycja warsztatów OSCE – Płock, 9-10 maja 2016 r.
  III Edycja warsztatów OSCE – Płock, 9-10 maja 2016 r.

  W dniach 9 – 10 maja 2016 roku, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku odbyły się Warsztaty OSCE (Objective Structured Clinical Examination) – Nowoczesne formy weryfikacji efektów kształcenia praktycznego w oparciu o zaawansowane systemy symulatorów medycznych.

  Organizatorem warsztatów była Fundacja Instytut Rozwoju Nauk o Zdrowiu i Usług Medycznych „Pro Longa Vita”, a partnerem firma Laerdal Medical – światowy lider produkujący najnowocześniejszy sprzęt do symulacji medycznych.

  UCZESTNICY

  Warsztaty skierowane były do Pracowników Dydaktycznych i Naukowo-Dydaktycznych Uniwersytetów Medycznych, Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, Szkół Niepublicznych; kształcących w zawodach lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej. Na warsztatach gościliśmy 36 uczestników z całego kraju.

  RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW obejmował zagadnienia:

  • Podstawy kształcenia w centrach symulacyjnych,
  • OSCE – czym jest i jak przygotować egzamin?
  • Przygotowanie scenariusza symulowanej sytuacji,
  • Opis niezbędnego sprzętu oraz opracowanie Check List,
  • Opracowanie instrukcji egzaminu,
  • Prezentacja zaawansowanego sprzętu do symulacji medycznej,
  • Symulacja OSCE na opracowanych stacjach z wykorzystaniem symulatorów wysokiej wierności.

  KADRA TRENERSKA, która prowadziła szkolenie:

  1. dr hab. Beata Karakiewicz – wieloletni pracownik naukowo-dydaktycznych PUM w Szczecinie, odbyte staże zagraniczne (USA, Canada, Hiszpania, Czechy), specjalista w zakresie wdrażania i realizacji procesu egzaminacyjnego wg OSCE.
  1. Wojciech Puchalski- od 15 lat związany z firmą Laerdal Medical – światowym liderem w produkcji nowoczesnego sprzętu dydaktycznego. Specjalista w instalacji i obsłudze nowoczesnego sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni symulacji medycznej wysokiej/niskiej wierności oraz sal do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich/położniczych.
  1. dr n. med. Mariola Głowacka – Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, autorka skryptu „Kryteria oceny wybranych zabiegów wykonywanych przez pielęgniarkę w oparciu o standard kształcenia na kierunku pielęgniarstwo”, tom I
  1. dr Beata Haor – Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Włocławku, autorka skryptu „ Kryteria oceny wybranych zabiegów wykonywanych przez pielęgniarkę w oparciu o standard kształcenia na kierunku pielęgniarstwo”, tom II

  Wszystkich zainteresowanych kolejną edycją warsztatów zachęcamy do śledzenia informacji na naszej stronie internetowej oraz kontaktu mailowego bądź telefonicznego. 

  Przeczytaj więcej
 • Konferencja szkoleniowa „ Choroby Zakaźne”
  Konferencja szkoleniowa „ Choroby Zakaźne”

  W dniu 26 lutego 2016 roku w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie odbyła się konferencja szkoleniowa pt. „ Choroby Zakaźne”, poświęcona pracownikom służb socjalnych oraz pielęgniarkom. Wydarzenie cieszyło się ogromną popularnością. W konferencji wzięło udział 110 osób.

  Podczas konferencji zaprezentowano następujące zagadnienia:

  • „Zarządzanie chorobą przewlekłą na przykładzie zakażenia HIV”
  • „Pacjent hepatologiczny z zakażeniem HBV/HCV w środowisku domowym”
  • „Ekspozycja zawodowa pracowników służb socjalnych, profilaktyka przed i po narażeniu”
  • „Narażenie na zakażenie HIV/HBV/HCV pielęgniarek i pracowników służb socjalnych”
  • „Szczepienia ochronne ważnym aspektem w codziennej praktyce pielęgniarek i pracowników służb socjalnych”
  • „Zasady opieki nad chorym zakaźnie w środowisku domowym z powodu zakażeń dróg oddechowych i przewodu pokarmowego”

  Uczestnikom konferencji zaproponowano panel dyskusyjny, podczas którego mogli zapytać zaproszonych specjalistów o nurtujące ich sprawy. W panelu dyskusyjnym prowadzonym przez prof. dr hab. Beatę Karakiewicz, udział wzięli następujący eksperci:

  • prof. nadzw. dr hab. n. med. Maria Gańczak( Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego PUM)
  • dr n. med. Dorota Pilch/ Zakład Pielęgniarstwa PUM
  • dr Marta Giezek (Dyrektor MOPR w Szczecinie)
  • mgr Agnieska Kisielska (Klinika Chorób Zakaźnych Hepatologii i Transplantacji Wątroby)
  • mgr Małgorzata Kłys – Rachwalska (Poradnia Nabytych Niedoborów Immunologicznych),

  Ze względu na duże zainteresowanie tematem, 8 kwietnia 2016r., odbędzie się II edycja konferencji.

  W imieniu organizatorów dziękujemy uczestnikom za liczne przybycie i aktywny udział w wydarzeniu. Wszystkich zainteresowanych ZAPRASZAMY NA KOLEJĄ EDYCJĘ KONFERENCJI „Choroby Zakaźne”.

   

  Przeczytaj więcej

Przejdź do góry