Konferencja wojewódzka nt. „Dopalacze – dlaczego są tak niebezpieczne”

Konferencja wojewódzka nt. „Dopalacze – dlaczego są tak niebezpieczne”

W dniu 7 listopada 2016 roku w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie (ul. Sowińskiego 68) odbyła się Konferencja wojewódzka nt. „Dopalacze – dlaczego są tak niebezpieczne”.

Konferencja została zrealizowana przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie, w ramach działań edukacyjnych Głównego Inspektoratu Sanitarnego związanych ze zwalczaniem zagrożeń wynikających z użycia nowych narkotyków. Organizatorem technicznym była Fundacja Instytut Rozwoju Nauk o Zdrowiu i Usług Medycznych „Pro Longa Vita”.

W konferencji udział wzięło 128 osób, m.in.:

 • Państwowi Powiatowi i Graniczni Inspektorzy Sanitarni w województwie zachodniopomorskim
 • Promotorzy zdrowia z WSSE i PSSE w województwie zachodniopomorskim
 • Pracownicy Oddziału Higieny Pracy WSSE i PSSE w województwie zachodniopomorskim
 • Przedstawiciele władz oświatowych (dyrektorzy szkół, pedagodzy i nauczyciele)
 • Przedstawiciele podmiotów leczniczych
 • Przedstawiciele samorządów terytorialnych
 • Komendanci Powiatowi Policji i przedstawiciele pionu prewencji realizujący działania profilaktyczne w województwie zachodniopomorskim

oraz zaproszeni Goście, m.in.

 • Pani Sylwia Klewin – Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
  w Szczecinie
 • asp. Michał Lekszycki – przedstawiciel Izby Celnej w Szczecinie
 • dr hab. Beata Karakiewicz – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 • dr hab. Krzysztof Borowiak – Kierownik Katedry Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 • Iwona Chrobak-Farquharson – Prokurator Okręgowy w Szczecinie
 • Ewa Cybulska – Prokurator Okręgowy w Szczecinie
 • Agnieszka Lorenc – Prokurator Okręgowy w Szczecinie
 • wojew. Michał Domański – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
 • Anna Sikora – Rychlik – Ekspert Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
 • Pani Maria Matusiak – Wiceprzewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
  w Szczecinie
 • Pani Małgorzata Łabuń – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin
 • Pani Maria Flisznik – Kierownik Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
  w Szczecinie

Bardzo dziękujemy za uczestnictwo i wygłoszenie wykładów. 

Przejdź do góry