VI Bałtyckie Sympozjum Młodych Naukowców

VI Bałtyckie Sympozjum Młodych Naukowców

W dniach 01 – 02 czerwca 2017 r., w Szczecinie odbyło się VI Bałtyckie Sympozjum Młodych Naukowców “Nauki medyczne i nauki o zdrowiu – BADANIA, EDUKACJA, WSPÓŁPRACA”. Ogólnopolski zjazd studentów i doktorantów.

Pierwszego dnia Sympozjum (01-szego czerwca) młodzi badacze i naukowcy: doktorzy, doktoranci, studenci, członkowie kół naukowych prezentowali wyniki realizowanych projektów badawczych w ramach jednej z poniżej wymienionych sesji:

 • INTERDYSCYPLINARNY WYMIAR ZDROWIA
 • UWARUNKOWANIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
 • SPOŁECZNE ASPEKTY MEDYCYNY I NAUK O ZDROWIU
 • BIOLOGIA MEDYCZNA
 • POŁOŻNICTWO XXI W.
 • WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ FIZJOTERAPII

Wystąpienia młodych naukowców, w ramach każdej ze wskazanych sesji, poprzedzone były wykładem wprowadzającym. Mieliśmy przyjemność wysłuchać niezwykle interesujących wystąpień, zaprezentowanych przez specjalistów:

 • prof. dr hab. M. Laszczyńska „Starzenie się narządów układu płciowego męskiego i żeńskiego – badania doświadczalne i kliniczne”
 • prof. dr hab. B. Karakiewicz „Populacyjne ryzyko zakażeń w jednostkach ochrony zdrowia”
 • prof. dr hab. B. Karakiewicz „Znaczenie aktywności osób w każdym wieku”
 • dr n. med. Monika Mak „Uwarunkowania zdrowia psychicznego u osób starszych”
 • dr n. zdr. Marta Giezek „Geriatria i Gerontologia w Polsce, czyli jak problemy przekuć w wyzwania”
 • dr n. med. Dorota Ćwiek „Palenie tytoniu w czasie ciąży i połogu”

Podczas drugiego dnia sympozjum (02-go czerwca) odbyły się dwie sesje naukowo-szkoleniowe, podczas, których mogliśmy wysłuchać wystąpień o szerokiej tematyce:

 • prof. dr hab. B. Karakiewicz „Kobieta zakażona wirusem HIV”
 • dr hab. n. zdr. J. Brodowski „Osteoporoza. Postępowanie profilaktyczne, diagnostyczne i lecznicze w praktyce lekarza rodzinnego”
 • dr n. zdr. Artur Kotwas „Czy transformacja demograficzna jest predyktorem przeobrażeń systemowych ochrony zdrowia?”
 • dr n. med. Wioletta Pawlukowska „Rola terapeutyczna smoczka – opis przypadku”
 • dr inż. Arleta Drozd „Hipokrates tego nie wiedział… miRNA z żywności a nasze geny”
 • mgr Barbara Masna „Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi jako współczesny problem społeczny”

Po sesjach naukowo-szkoleniowych odbyła się sesja posterowa, w ramach której zaprezentowano 12 plakatów. Podczas całego sympozjum zaprezentowanych zostało łącznie prawie 50 prac. Wystąpienia i postery były oceniane przez powołaną do tego Komisję. Wyróżnienia oraz nagrody, ufundowane przez  Wydawnictwo Naukowe PWN, przyznane zostały następującym pracom:

SESJA: INTERDYSCYPLINARNY WYMIAR ZDROWIA

Łukasz Lewandowski „Ocena poziomu adaptacji w chorobie nowotworowej wśród pacjentów leczonych systemowo”

SESJA: UWARUNKOWANIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Daria Suchecka „Poziom lęku, agresji pośredniej i styl radzenia sobie ze stresem a używanie leków dostępnych bez recepty wśród młodzieży”

SESJA: SPOŁECZNE ASPEKTY MEDYCYNY I NAUK O ZDROWIU

Jagoda Ligenza „Postrzeganie dzieci niepełnosprawnych – badania wstępne”

SESJA: BIOLOGIA MEDYCZNA

Joanna Jakubik „Ocena dojrzałości chromatyny plemników mężczyzn z prawidłowymi i nieprawidłowymi standardowymi parametrami seminologicznymi – badania perspektywiczne”

SESJA: POŁOŻNICTWO XXI w.

Joanna Rzetecka „Uwarunkowania psychologiczne prawidłowych i nieprawidłowych zachowań żywieniowych kobiet w ciąży”

SESJA: WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ FIZJOTERAPII

Dalia Woźnica „Nowe regulacje zawodu fizjoterapii w Polsce w porównaniu z rozwiązaniami w Europie”

SESJA PLAKATOWA

Wojciech Żwierełło „Wpływ doksorubicyny na aktywację czynnika transkrypcyjnego NF-ĸB w komórkach ludzkiego raka jelita grubego linii LoVo i jej sublinii o oporności wielolekowej LoVo/DX”

Wyróżnienia:

Radosław Boćkowski „Porównanie stabilizacji posturalnej u dzieci w wieku od 10 do 12 lat z zamkniętymi i otwartymi oczami”

Katarzyna Grzesiak „Wpływ diety na stężenie wybranych hormonów u pacjentów z łagodnym rozrostem prostaty”

Paulina Sagan „Świadomość klientów gabinetów kosmetycznych na temat czynników sprzyjających grzybicy stóp”

Dziękujemy wszystkim wykładowcom za zaangażowanie, wygłoszone wykłady i udział w Sympozjum. Studentom i doktorantom dziękujemy za tak liczne zgłaszanie swojego udziału i prezentacje swoich badań i osiągnięć naukowych. Dziękujemy również Wydawnictwu Naukowemu PWN za wspaniałe nagrody książkowe.

 

Przejdź do góry