Praca i kariera

Działalność Instytutu daje pracownikom możliwość rozwoju na różnych płaszczyznach zawodowych w zależności od indywidualnego potencjału i posiadanego doświadczenia. Zapewniamy możliwość rozwoju zawodowego jak i naukowego w kraju i zagranicą.

Jesteśmy otwarci na:

 1. studentów/absolwentów, którzy poszukują przyjaznego miejsca umożliwiającego zdobycie, często pierwszych doświadczeń zawodowych. Dla nich oferujemy m.in. pracę przy innowacyjnych projektach u boku ekspertów i autorytetów naukowych realizowaną w ramach systemu stażu (mogących się zakończyć zdobyciem stypendium doktoranckiego).
 2. osoby z ugruntowanym doświadczeniem zawodowym, które dzięki współpracy z kadrą Instytutu mogą liczyć m.in. na rozwój naukowy (doktorat, habilitacja) i zawodowy (poprzez włączenie ich do grona specjalistów pracujących przy realizowanych projektach)
 3. ekspertów z wąskich dziedzin naukowych (z nauk o zdrowiu) szukających możliwości wykorzystania swoich potencjałów na szerszą skalę. Oferujemy pomoc w rozszerzeniu skali działania poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć, wsparcie w uzyskiwaniu grantów z funduszy europejskich (i nie tylko), pomoc w komercjalizacji wiedzy itp.

Kogo szukamy

Specyfika realizowanych przez Instytut projektów wymaga od osób zaangażowanych w ich realizację odpowiedzialności, zaangażowania i umiejętności uzyskiwania zakładanych celów.

Budowane zespoły projektowe muszą składać się z osób posiadających umiejętność pracy w grupie oraz samodyscyplinę. Dzięki tym cechom, kluczowym dla skuteczności realizowanych przez Instytut celów, możemy stworzyć warunki do tego, aby codzienna praca mogła przyczyniać się do realizacji indywidualnych pasji i ambicji oraz znalezienia drogi do rozwoju naukowo-zawodowego.

 

 • +

  Młody zespół

  Zachęcamy studentów do zaangażowanie się w projekty Instytutu. Jest to szansa nie tylko na zdobycie doświadczenia zawodowego, ale również na poznanie grona ambitnych i twórczych młodych osób. Zapewniamy komfortową atmosferę pracy oraz liczne imprezy integracyjne.

 • +

  Doświadczona kadra

  Pracujemy w grupach projektowych. Każda z nich ma swojego koordynatora posiadającego nie tylko szczegółową wiedzę, ale i długoletnie doświadczenie w danym obszarze merytorycznym. Ideą Instytutu jest to, aby wiedza ekspercka była przekazywana członkom zespołu – tworząc najwyższą jakość oferowanych produktów i usług oraz szansę na wszechstronny i ciągły rozwój naszych współpracowników. Dodatkowo każdy projekt badawczy (zawsze prowadzony przez osobę posiadającą min. stopień dr hab.) ma wsparcie specjalisty od komercjalizacji procesów badawczych, przez co efekty naszych analiz, diagnoz i prognoz mają kompleksowy wymiar.

 • +

  Projekty międzynarodowe

  Skala działania Instytutu wykracz poza Polskę. Wspólnie z licznymi Partnerami zagranicznymi (m.in. Szwecja, Hiszpania, Słowacja, Kanada, Białoruś) realizujemy przedsięwzięcia pozwalające zdobyć międzynarodowe doświadczenie i spotkać się z kluczowymi dla rozwoju danych dziedzin osobistościami ze świata nauki, polityki czy gospodarki.

Informacje kontaktowe

Przejdź do góry