Warsztaty OSCE

Warsztaty OSCE

W dniach 26 – 29 marzec 2015 miały miejsce Warsztaty OSCE (Objective Structured Clinical Examination) – Nowoczesne formy weryfikacji efektów kształcenia praktycznego w oparciu o zaawansowane systemy symulatorów medycznych.

UCZESTNICY
Warsztaty skierowane były do Pracowników Dydaktycznych i Naukowo-Dydaktycznych Uniwersytetów Medycznych, Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, Szkół Niepublicznych; kształcących w zawodach lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej. Na warsztatach gościliśmy 36 uczestników z całego kraju.

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW obejmował zagadnienia:

 • Metody oceny umiejętności praktycznych,
 • Podstawy kształcenia w centrach symulacyjnych,
 • OSCE – czym jest i jak przygotować egzamin?
 • Struktura egzaminu OSCE,
 • Zapoznanie ze sprzętem i dokumentacją niezbędnymi do przeprowadzenia egzaminu OSCE,
 • Przygotowanie do pełnienia poszczególnych ról podczas egzaminu OSCE,
 • Zasady oceniania podczas egzaminu OSCE,
 • Praktyczna realizacja egzaminu OSCE,
 • Prezentacja zaawansowanego sprzętu do symulacji medycznej.

KADRA TRENERSKA, która prowadziła szkolenie:

 • Prof. dr hab. Beata Karakiewicz – wieloletni pracownik naukowo-dydaktycznych PUM w Szczecinie, odbyte staże zagraniczne (USA, Canada, Hiszpania, Czechy), specjalista w zakresie wdrażania i realizacji procesu egzaminacyjnego wg OSCE.
 • Dr hab. n. zdr. Elżbieta Grochans, prof. nadzw PUM – wieloletni pracownik naukowo-dydaktycznych PUM w Szczecinie, odbyte staże zagraniczne (USA, Canada, Hiszpania), doświadczenie we wdrażaniu OSCE.
 • Dr n. med. Anna Jurczak – pracownik naukowo dydaktyczny PUM w Szczecinie, odbyty staż zagraniczny (Hiszpania), doświadczenie we wdrażaniu OSCE.
 • Dr n. med. Marzanna Stanisławska – pracownik naukowo dydaktyczny PUM w Szczecinie, doświadczenie we wdrażaniu OSCE.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w KURSIE SPECJALISTYCZNYM w zakresie przygotowania i wdrażania Obiektywnego Systemu Egzaminów Klinicznych zapraszamy do kontaktu. 

Przejdź do góry