Rada Naukowa

 • prof. dr hab. Beata Karakiewicz

  prof. dr hab.

  Beata Karakiewicz

  Przewodnicząca Rady

  I. Rok ukończenia studiów, uczelnia, wydział 1993- Uniwersytet Szczeciński, Wydział Pedagogiki i Psychologii II. Doktorat, tytuł, uczelnia i rok uzyskania Rozprawa naukowa na stopień doktora nauk medycznych zatytułowana: „Wpływ warunków życia w rodzinie na stan zdrowia dzieci niepełnosprawnych”; promotor: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Kozielec, Pomorska Akademia Medyczna, obroniona 18 maja 1999 r. III….

 • prof. dr hab. Mariusz Ratajczak

  prof. dr hab.

  Mariusz Ratajczak

  badania naukowe w medycynie

  EDUCATION  1989/D.Sci./Habilitated Doctor in Internal Medicine Central Clinical Hospital WAM, Warsaw, Poland; based on published papers and prepared thesis:  „Changes in the biochemical parameters related to the bone marrow transplantation. Clinical and experimental studies.” 1986/Ph.D./Experimental Hematology, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland; based on the dissertation: „Fetal liver as a source of hematopoietic stem cells…

 • Assoc prof. Jacek Kopeć MD PhD

  Assoc prof.

  Jacek Kopeć MD PhD

  badania w zdrowiu publicznym

  The most important themes in my research have been health outcomes measurement, epidemiology of musculoskeletal diseases and computer modelling of chronic diseases. The Quebec Back Pain Disability Scale is a validated instrument for measuring the functional status of back pain patients. It has been used in Canada, USA, Europe, and Australia. English, French, Dutch, German, Spanish, Portuguese, and Turkish versions are available.

 • prof. dr hab Andrzej Wojtczak

  prof. dr hab.

  Andrzej Wojtczak

  badania w zdrowiu publicznym

  Urodził się w dniu 11 grudnia 1933 w miejscowości Bielsko-Biała w województwie katowickim. Studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu ukończył w 1955 roku otrzymując dyplom lekarza z wyróżnieniem. Od razu podjął pracę asystenta w II Klinice Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Poznaniu w której pracował już jako wolontariusz od IV roku studiów. Równocześnie pracował jako asystent w Instytucie Balneoklimatycznym w Poznaniu…

 • prof. dr hab. Jerzy Samochowiec

  prof. dr hab.

  Jerzy Samochowiec

  zdrowie psychiczne

  Urodził się 22.12.1966 r. w Szczecinie. W trakcie studiów na Pomorskiej Akademii Medycznej w latach 1985-91 dwukrotnie otrzymał stypendium Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za bardzo dobre wyniki w nauce (lata 1989-90). Rok ukończenia studiów, uczelnia, wydział: 1991 r., Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie, Wydział Lekarski Doktorat, tytuł, promotor, miejsce i rok uzyskania: Praca doktorska…

 • prof. dr hab. med. Kornelia Kędziora – Kornatowska

  prof. dr hab.

  K. Kędziora–Kornatowska

  badania w geriatrii

  W 1981 roku rozpoczęła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. Od IV roku studiów kontynuowała naukę indywidualnym tokiem.
  W trakcie studiów brała aktywny udział w pracach STN przy Zakładzie Patomorfologii AM w Łodzi. Dyplom lekarza uzyskała w 1987 roku. Po odbyciu rocznego stażu podyplomowego rozpoczęła pracę w III Klinice Chorób Wewnętrznych WAM w Łodzi, gdzie była zatrudniona na stanowisku asystenta, a następnie adiunkta (w latach 1988 – 1995)…

 • prof. dr hab. Maria Laszczyńska

  prof. dr hab.

  Maria Laszczyńska

  badania w biologii medycznej

  Prof. dr hab. n. med. Maria Laszczyńska jest absolwentką biologii Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rozprawę na stopień doktora nauk przyrodniczych pt. „Wpływ insektycydów płynnych: Foschloru-50 i Metoxu-30 na nerki zwierząt laboratoryjnych w ostrym i przewlekłym doświadczeniu” obroniła w 1979 r. Pracę habilitacyjną pt. „Struktura i funkcja jądra i narządów dodatkowych w doświadczalnej hiperprolaktynemii wywołanej metoklopramidem” obroniła w Pomorskiej Akademi Medycznej w Szczecinie w 1997 r., uzyskując stopień dr hab. n. med. w zakresie biologii medycznej….

 • prof dr hab. Ewa Stachowska

  prof dr hab.

  Ewa Stachowska

  żywienie człowieka

  Ewa Stachowska w 1989 ukończyła studia na Wydziale Biologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ze specjalnością: Biologia molekularna/bioenergetyka. W latach 1986-1989 odbyła staże naukowe poświęcone badaniu roślinnych małych jądrowych RNA w Zakładzie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

 • prof. nadzw. PUM Anna Lubkowska

  prof. nadzw. PUM

  Anna Lubkowska

  medycyna fizykalna

  Doktor habilitowany nauk o zdrowiu 10 kwietnia 2013 r; Wydział Nauk o Zdrowiu; Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie pt.:” Wpływ temperatur kriogenicznych stosowanych w zabiegach kriostymulacji ogólnoustrojowej na wybrane wskaźniki fizjologiczne i biochemiczne u osób zdrowych”. Doktor Nauk Medycznych w zakresie Biologii Medycznej: 2005 Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie 2001 – 2005 Studium Doktoranckie Pomorskiej…

 • Dr med. Andrzej Szpakow

  dr

  Andriej Shpakov

  rehabilitacja medyczna

  Dr med. Andrzej Szpakow (ANDREI SHPAKOU) urodził się 8 lutego 1962 r. na Syberii. Po ukończeniu w r. 1985 Wydziału Lekarskiego AM w Grodnie pracował jako asystent w katedrze Higieny i Ekologii AM w Grodnie. W roku 1991 w Sankt Petersburgu obronił pracę doktorską. W 1992 r. został przyjęty na stanowisko docenta katedry Medycyny Sportowej…

 • dr hab Aleksandra Gaworska – Krzemińska

  dr hab.

  A. Gaworska-Krzemińska

  badania w pielęgniarstwie

  Adres aktualnego miejsca pracy Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra Pielęgniarstwa, ul. Dębinki 7, Gdańsk Staż pracy: 25 lat Specjalizacje: Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, medycyna społeczna, uprawnienia pedagogiczne Wykształcenie: Dr hab. Nauk o zdrowiu (2014), dr nauk medycznych (2003), mgr pielęgniarstwa A M w Poznaniu (1995), Stanowisko: Prodziekan Wydziału Lekarskiego 2004-2006, Prodziekan Wydziału Nauk o…

 • dr hab. Agnieszka Samochowiec

  dr hab.

  Agnieszka Samochowiec

  badania w psychologii

  1996 – 2002: Szczecin, SPS ZOZ Zdroje, IV oddział psychiatryczny, psycholog kliniczny, diagnoza psychologiczna, psychoterapia grupowa i indywidualna,
  1997: Szczecin, Areszt Śledczy, oddział penitencjarny, psycholog kliniczny,
  2001 – 2002: Szczecin, Poradnia psychologiczna przy SP ZOZ Szkół Wyższych, psycholog kliniczny, diagnoza psychologiczna, psychoterapia indywidualna,
  2001 – 2002: Szczecin, Poradnia Leczenia Uzależnień „Powrót z U”, psychoterapeuta, psychoterapia grupowa…

 • prof. nadzw. PUM Elżbieta Grochans

  prof. nadzw. PUM

  Elżbieta Grochans

  badania w pielęgniarstwie

  Rok ukończenia studiów, uczelnia, wydział 1993- Akademia Medyczna w Lublinie, Wydział Pielęgniarski, kierunek pielęgniarstwo – Doktorat, tytuł, uczelnia i rok uzyskania Rozprawa naukowa na stopień doktora nauk medycznych zatytułowana: „Wsparcie pielęgniarskie na oddziale położniczym w systemie rooming-in”; promotor: prof. dr hab. n. med. Ryszard Czajka, Pomorska Akademia Medyczna, obroniona 17 grudnia 2002 r. Habilitacja, tytuł,…

 • dr Anna Jurczak

  dr Anna Jurczak

   

  badania w położnictwie

  I. Rok ukończenia studiów, uczelnia, wydział 2001- Pomorska Akademia Medyczna, Kierunek: Pielęgniarstwo II. Doktorat, tytuł, uczelnia i rok uzyskania Rozprawa naukowa na stopień doktora nauk medycznych zatytułowana: „Monitorowanie zakażeń szpitalnych na oddziale noworodkowym”; promotor: prof. dr hab. n. med. Stefania Giedrys-Kalemba, Pomorska Akademia Medyczna, obroniona 17 stycznia 2006 r. III. Specjalizacja 2005 – specjalista w…

Przejdź do góry