Konferencja Szkoleniowa „Nowe technologie w pielęgniarstwie operacyjnym”

W dniu 5 września 2015 roku w sali konferencyjnej „Azoty Arena” odbyła się Konferencja Szkoleniowa nt. „Nowe technologie w pielęgniarstwie operacyjnym”.

Konferencja dedykowana była pielęgniarkom i położnym operacyjnym. Jej celem było zapoznanie się z nowymi technologiami i technikami wykorzystywanymi we współczesnym pielęgniarstwie operacyjnym. Wykłady ekspertów oraz prezentacje firm pozwoliły uczestnikom szkolenia nie tylko posiąść nową wiedzę, ale także udoskonalić dotychczasowe umiejętności.

Zagadnienia, które zostały poruszone na konferencji to:

 • Nowości w chirurgii naczyniowej”
 • Oczekiwania chirurga wobec pielęgniarki operacyjnej podczas operacji laparoskopowej”
 • „Zabiegi endoskopowe i laparoskopowe w urologii”
 • „Zastosowanie nowoczesnych osłon jednorazowych w zapobieganiu zakażeniom szpitalnym”
 • Nowe trendy w endoskopii ginekologicznej”
 • Zabiegi endowaskularne w pracowni radiologicznej – nowe możliwości”
 • Pielęgniarka operacyjna wobec wyzwań współczesnej kardiochirurgii na przykładzie TAVI”
 • „Nóż harmoniczny, Lotus”
 • „Standardy dekontaminacyjne instrumentarium chirurgicznego  w procedurach zabiegowych przez pryzmat zakażeń szpitalnych”
 • „Rzym, Brno 2015 – co nowego w europejskim pielęgniarstwie operacyjnym?”
 • „Odpowiedzialność prawna pielęgniarki operacyjnej w opiniach sądowych”

W imieniu zespołu organizatorów pragniemy podziękować wszystkim specjalistom, którzy dzielili się swoją fachową wiedzą.

Dziękujemy także uczestnikom za liczne przybycie i aktywny udział w konferencji.

Przejdź do góry