Centra Symulacji Medycznych – teoria, praktyka, pozyskiwanie funduszy UE

W dniach 05-07 listopada 2015 roku w Międzyzdrojach odbyło się Spotkanie Szkoleniowe „Centra Symulacji Medycznych – teoria, praktyka, pozyskiwanie funduszy UE”. W spotkaniu uczestniczyli Dziekani i Dyrektorzy Instytutów Nauk o Zdrowiu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych kształcących w zawodach pielęgniarki i położnej oraz Kierownicy i pracownicy jednostek dydaktycznych.

Celem Spotkania było wsparcie  kadry kierowniczej Instytutów Nauk o Zdrowiu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w procesie merytorycznego przygotowania się do wykorzystania potencjałów rozwojowych jakie niesie Nowa Perspektywa Finansowa Unii Europejskiej 2014-2020.

W programie uwzględniono następujące zagadnienia:

  • Centra Symulacji Medycznych – nowa jakość w kształceniu studentów kierunków medycznych,
  • Obiektywny System Egzaminów Klinicznych – dobre praktyki w Uniwersytetach Medycznych,
  • Kształcenie pielęgniarek w Polsce w świetle nowych regulacji prawnych i wymogów akredytacyjnych,
  • Prezentacja symulatorów wysokiej wierności oraz przedstawienie możliwości ich wykorzystania,
  • Fundusze UE dla Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych – przegląd źródeł finansowania działalności edukacyjnej oraz wspierającej regionalny rynek pracy i usług medycznych.

W programie przewidziane było również spotkanie w gronie Dziekanów i Dyrektorów Instytutów Nauk o Zdrowiu, podczas którego omówiono najważniejsze problemy w zakresie kształcenia praktycznego pielęgniarek i położnych.

Raport ze spotkania Dziekanów, Dyrektorów Instytutów Nauk o Zdrowiu oraz Kierowników jednostek dydaktycznych Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych (pobierz tutaj).

Szkolenie poprowadziła wysoko wykwalifikowana kadra posiadająca długoletnie doświadczenie w:

  • kształtowaniu polityki rozwojowej uczelni wyższych w oparciu o nowoczesne rozwiązania ICT oraz fundusze europejskie,
  • budowaniu Centrów Symulacji Medycznych oraz obsłudze nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu wchodzącego w skład pracowni symulacji      wysokiej/niskiej wierności oraz sal do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich/położniczych,
  • pozyskiwaniu funduszy UE dla sektora nauki i edukacji.

W imieniu organizatorów dziękujemy uczestnikom za przybycie i aktywny udział w Spotkaniu.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć (kliknij tutaj).

Przejdź do góry