Formularze zgłoszeniowe

W celu zgłoszenia uczestnictwa w konferencji/ warsztatach prosimy o kliknięcie w wybrany link:

  1. Konferencja „Holizm w opiece nad pacjentem z raną przewlekłą” – 15.09.2017 r.

 

Przejdź do góry