V Bałtyckie Sympozjum

W dniach 10 – 11 czerwca 2016r., w Szczecinie odbyło się V-te Bałtyckie Sympozjum  „Postępy w naukach medycznych i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca”.

Pierwszego dnia Sympozjum (10-tego czerwca) odbyła się uroczysta sesja inauguracyjna, podczas której mieliśmy okazję wysłuchać interesujących wykładów, zaprezentowanych przez wybitnych przedstawicieli nauki, zaangażowanych w działalność społeczną i organizacyjną w obszarze nauk o zdrowiu i nauk medycznych. Byli to:

 • prof. dr hab. Bogusław Machaliński – „Transplantacje komórek i tkanek – wczoraj i dziś”
 • dr n. med. Maria Ilnicka – Mądry – „Menadżer a lider – zarządzanie zespołem”
 • dr n. zdr. Marta Giezek – “Age, love, drugs and Rock&Roll”
 • prof. dr hab. Beata Karakiewicz – „Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 – 2020”

Po uroczystej sesji inauguracyjnej, mieliśmy przyjemność wysłuchać wspaniałego koncertu jaki zaprezentowali nam muzycy, pod kierunkiem Pana Dariusza Koronczewskiego. Wysłuchaliśmy wspaniałej aranżacji znanych utworów wykonanych przez Trio: „La Rocha”.

Drugi dzień Sympozjum poświęcony był młodym badaczom i naukowcom: doktorom, doktorantom, studentom, członkom kół naukowych. Uczestnicy Sympozjum prezentowali wyniki realizowanych projektów badawczych w ramach jednej z poniżej wymienionych sesji:

 • Edukacja, promocja zdrowia i profilaktyka,
 • Zdrowie wybranych grup społecznych (zdrowie dzieci i młodzieży, kobiet, mężczyzn, zdrowie osób pracujących),
 • Zdrowie psychiczne i jego uwarunkowania,
 • Działania na rzecz zdrowia środowiskowego i cywilizacyjne problemy zdrowotne,
 • Zdrowie w perspektywie ekonomiczno-prawnej,
 • Praca socjalna na rzecz poprawy stanu zdrowia,
 • Wyzwania współczesnej rehabilitacji,
 • Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu,
 • Dylematy geriatrii i gerontologii,
 • Nauki o życiu – nauki o zdrowiu,
 • Medycyna kliniczna i Podstawowa Opieka Zdrowotna.

Wystąpienia młodych naukowców, w ramach każdej ze wskazanych sesji, poprzedzone były wykładem wprowadzającym. Mieliśmy przyjemność wysłuchać niezwykle interesujących wystąpień, zaprezentowanych przez specjalistów:

 • prof. dr hab. M. Laszczyńska „Czy jajowody kobiet po menopauzie odgrywają nadal ważną rolę w ich życiu?”
 • prof. dr hab. E. Stachowska „Jak dieta i styl życia wpływają na starzenie się i funkcje mózgu?”
 • prof. dr hab. B. Karakiewicz „Populacyjne wykładniki ryzyka zakażeń w jednostkach ochrony zdrowia”
 • dr hab. n. zdr. J. Brodowski „Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa w praktyce lekarza rodzinnego”
 • dr hab. n. zdr. B. Mroczek, prof. PUM „Wpływ stresorów środowiskowych na funkcjonowanie psychospołeczne dorosłych i dzieci”
 • dr hab. n. zdr. A. Grzywacz, prof. PUM „Uzależnienia – grzech czy choroba?”
 • dr n. med. B. Gorzkowicz „Wpływ współczesnych trendów w opiece zdrowotnej na rozwój pielęgniarstwa i położnictwa”
 • dr n. zdr. Marta Giezek „Seniorzy jako tragiczni bohaterowie szczecińskich horrorów”
 • dr n. zdr. M. Bażydło „Kto w Polsce odpowiada za promocję zdrowia?”
 • dr n. zdr. Artur Kotwas „Znaczenie prowadzenia analiz farmakoekonomicznych w polityce zdrowotnej”.

Poza wyżej wskazanymi sesjami moderowanymi zaprezentowanych zostało 19 prac, w ramach sesji plakatowej. Podczas drugiego dnia sympozjum zaprezentowanych zostało łącznie ponad 50 prac. Wystąpienia i postery były oceniane przez powołaną do tego Komisję. Wyróżnienia przyznane zostały następującym pracom:

SESJA MODEROWANA:

STUDENCI

1 Miejsce:

Praca: „Czynniki wpływające na powstawanie bolesnych miesiączek,  a możliwość ich modyfikacji”

Autorstwa: Karolina Wójcik, Zofia Barcikowska, Joanna Siereńska, Maciej Śliwiński

2 Miejsce:

Praca: „Wpływ czynnej aktywności fizycznej na nastrój”

Autorstwa: Radosław Boćkowski, Michał Oklejak, Ewelina Wacławik, Michał Kastrau

3 Miejsce:

Praca: „Kinesiology taping – jako metoda zmniejszenia (likwidacji) obrzęków u osób po zabiegach kardiochirurgicznych”

Autorstwa: Krzysztof Antczak, Paulina Adamczewska, Dominik Chmura, Sebastian Adamczyk

DOKTORANCI:

1 Miejsce:

Praca: „Wpływ zaburzeń metabolicznych na immunolokalizację receptorów hormonów płciowych w prostacie u pacjentów z łagodnym rozrostem tego gruczołu”

Autorstwa: Aleksandra Rył, Iwona Rotter, Marcin Słojewski, Katarzyna Kaczmarczyk, Maria Laszczyńska

2 Miejsce:

 Praca: „Modyfikatory genetyczne mutacji genu CHEK2 jako czynniki ryzyka raka piersi”

Autorstwa: Karolina Prajzendanc, Nina Peruga, Katarzyna Kaczmarek

3 Miejsce:

a) Praca: „Związek pomiędzy czynnikami demograficznymi a strategiami radzenia sobie ze stresem stosowanymi przez osoby 60+”

Autorstwa: Dagmara Lembas, Katarzyna Groszewska, Maria Korzonek, Joanna Czarnota – Chlewicka, Magdalena Bikowska

b) Praca: „Wpływ wieku mężczyzny na wybrane parametry seminologiczne”

Autorstwa: Aleksandra Rosiak, Kamil Gill, Monika Frączek, Maciej Kurpisz, Małgorzata Piasecka

Wyróżnienie specjalne, za współpracę transgraniczną Polska – Białoruś:

Praca: „Porównanie problemu używania alkoholu wśród młodzieży studenckiej z Białegostoku i Grodna (badania transgraniczne)”

Autorstwa: Iwona Roszko, Aliaksandr Shpakau

SESJA PLAKATOWA:

1 Miejsce:

a) Praca: „Stężenie NGAL w surowicy krwi u pacjentów przed i po przeszczepie nerki w rocznej obserwacji”

Autorstwa: Natalia Marczuk, Elżbieta Cecerska-Heryć, Anna Jesionowska, Daria Sałata, Barbara Dołęgowska

b) Praca: „Potencjał metastatyczny wybranych czynników obecnych w surowicy chorych z rakiem trzustki”

Autorstwa: Agata Poniewierska-Baran, Marta Tkacz, Karol Serwin, Teresa Starzyńska, Mariusz Z. Ratajczak

2 Miejsce:

Praca: „Stężenie dwunastu markerów czynności i uszkodzenia nerek w surowicy pacjentów z kłębuszkowym zapaleniem nerek”

Autorstwa: Natalia Serwin, Magda Wiśniewska, Marcin Lisak, Natalia Marczuk, Anna Jesionowska, Elżbieta Cecerska-Heryć, Adriana Jedrzychowska, Edyta Skwirczyńska, Zuzanna Marcinowska, Barbara Dołęgowska

3 Miejsce:

Praca: „Rehabilitacja pacjentów po leczeniu trombolitycznym z udarem niedokrwiennym mózgu”

Autorstwa: Weronika Woźniak, Wioletta Pawlukowska, Iwona Rotter

Wyróżnienia:

 • Praca: „Wpływ dydaktycznego programu „Kwalifikator” na stan wiedzy studentów ratownictwa medycznego z zakresu kwalifikacji pacjenta do centrum urazowego”

Autorstwa: Magdalena Trzepizur, Dariusz Myrcik, Tomasz Bielecki, Jakub Mróz

 • Praca: „Porównanie stabilizacji posturalnej u dzieci w wieku 10-12 lat z wybranych szkół miejskich oraz wiejskich w województwie Zachodniopomorskim”

Autorstwa: Agnieszka Turoń, Grażyna Pokomeda, Daria Magdziak, Krzysztof Dąbrowski, Patryk Sobczyk

Dziękujemy wszystkim wykładowcom za zaangażowanie, wygłoszone wykłady i udział w Sympozjum. Studentom i doktorantom dziękujemy za tak liczne zgłaszanie swojego udziału i prezentacje swoich badań i osiągnięć naukowych.

Przejdź do góry