Symulacja medyczna

Symulacja medyczna stanowi jeden z filarów i priorytetów naszej działalności. W minionych 4 latach przeszkoliliśmy kilkaset osób (kursy OSCE, instruktor symulacji medycznej, konferencje szkoleniowe etc.), służyliśmy specjalistycznym doradztwem w zakresie wdrażania symulacji medycznej na uczelniach medycznych kształcących lekarzy, pielęgniarki i położne, ratowników medycznych; jak i pozyskiwania środków na tworzenie centrów symulacji medycznej (CSM).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty:

 1. Kursy i szkolenia:
  1. Kurs instruktor symulacji medycznej – zakres podstawowy (3 dni, 18h), kończący się egzaminem oraz certyfikatem ścisłego zarachowania
  2. Kurs instruktor symulacji medycznej – zakres rozszerzony (4 dni, 24h), kończący się egzaminem oraz certyfikatem ścisłego zarachowania
  3. Instruktor symulacji medycznej w stanach zagrożenia życia – zakres podstawowy (3dni, 18h) kończący się egzaminem oraz certyfikatem ścisłego zarachowania
  4. Instruktor symulacji medycznej w stanach zagrożenia życia – zakres rozszerzony (4dni, 24h) kończący się egzaminem oraz certyfikatem ścisłego zarachowania
  5. Instruktor symulacji medycznej: badania fizykalne– zakres podstawowy (3dni, 18h) kończący się egzaminem oraz certyfikatem ścisłego zarachowania
  6. Instruktor symulacji medycznej: badania fizykalne– zakres rozszerzony (4dni, 24h) kończący się egzaminem oraz certyfikatem ścisłego zarachowania
  7. Przygotowywanie procesu dydaktycznego w Centrach Symulacji Medycznych na kierunku pielęgniarstwo (2 dni, 16h) kończący się egzaminem oraz certyfikatem ścisłego zarachowania
  8. Przygotowywanie procesu dydaktycznego w Centrach Symulacji Medycznych na kierunku położnictwo (2 dni, 16h) kończący się egzaminem oraz certyfikatem ścisłego zarachowania
  9. Warsztaty OSCE (Objective Structured Clinical Examination)Nowoczesne formy weryfikacji efektów kształcenia praktycznego w oparciu o zaawansowane systemy symulatorów medycznych (2 dni, 16h)- kończący się egzaminem oraz certyfikatem ścisłego zarachowania
  10. Praca ze studentem metodą symulacji medycznej (3 dni, 18h), kończący się egzaminem oraz certyfikatem ścisłego zarachowania
  11. E-learnig w symulacji medycznej (2 dni, 16h), kończący się egzaminem oraz certyfikatem ścisłego zarachowania
  12. Przygotowanie do pracy metodą symulacji medycznych z pacjentem standaryzowanym (2 dni, 16h)- kończący się egzaminem oraz certyfikatem ścisłego zarachowania
 2. Ekspertyzy:
  1. Ocena standardu kształcenia w Centrum Symulacji Medycznych na kierunku pielęgniarstwo
  2. Ocena standardu kształcenia w Centrum Symulacji Medycznych na kierunku położnictwo
 3. Nowoczesne materiały szkoleniowe w zakresie symulacji medycznej
  1. Opracowanie dedykowanego podręcznika symulacji obejmującego zasady przygotowania i prowadzenia zajęć symulacyjnych
  2. Wdrożenie i instalacja Platformy E-learningowej Symulacji Medycznej
  3. Administrowanie Platformą E-learningową Symulacji Medycznej
  4. Opracowanie merytoryczne i techniczne szkoleń e-learningowych w obszarze tematycznym zawartym w pkt I lub temacie pokrewnym wg standardu WCAG 2.0 (przyjazny dla osób niepełnosprawnych)
  5. Opracowanie merytoryczne i techniczne filmów video-instruktażowych prezentujących dane zagadnienie w obszarze symulacji medycznej
 4. Doradztwo:
  1. Specjalisty ds. realizacji projektów UE (w zakresie CSM/MCSM)
  2. Instruktora symulacji medycznej
  3. Technika symulacji medycznej

 

KONTAKT

Celem uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty, ceny, kwestii organizacyjnych proszę o kontakt z p. Tomaszem Osman pod numerem telefonu +48 663 232 151 lub adresem mailowym: t.osman@prolongavita.pl.

 

Przejdź do góry