Misja i cele

Misja

Naszą misją jest kreowanie nowej przestrzeni badawczo-rozwojowej w dziedzinie nauk o zdrowiu pozwalającej inicjować i efektywnie wspierać działania przyczyniające się do podniesienia jakości życia różnych grup społecznych (ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia) i wydłużenia okresu ich pełnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym.

Główne działania

 • Prowadzenie badań naukowych, prac wdrożeniowych, działalności szkoleniowej oraz działalność diagnostycznej, orzeczniczej i leczniczej w zakresie nauk medycznych i nauk  o zdrowiu. Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego innych, niż wymienione wyżej a w szczególności zadań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób.
 • Promowanie wysokiej jakości programów naukowo- badawczych i organizacyjnych z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wszechstronnej i dostępnej opieki zdrowotnej dla polskiej populacji.
 • Dostarczanie  wiedzy dla praktyków ochrony zdrowia i pomocy społecznej, polityków i decydentów poprzez stymulowanie, rozwijanie i upowszechnianie projektów badawczych, edukacyjnych, zdrowotnych, jak i opracowywanie ekspertyz i standardów.
 • Integrowanie  działań rozmaitych profesjonalistów zajmujących się problemami nauk medycznych i nauk o zdrowiu, by poprzez harmonizowanie odrębnych dla tych dyscyplin metod i zainteresowań, budować holistyczne podejścia do Zdrowia  Człowieka.
 • Utworzenie Platformy Współpracy Nauka-Dydaktyka- Biznes
 • Organizacja Kongresów, Zjazdów, Seminariów, Targów i Szkoleń z zakresu medycyny i nauk o zdrowiu.

Podstawy działania

 • Jesteśmy zaufanym partnerem z najwyższej jakości kadrą ekspertów z dziedziny nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk społecznych;
 • wspieramy się doświadczeniem i wiedzą partnerów zagranicznych;
 • opieramy się na doświadczonej kadrze naukowej, aby nasze usługi miały jak najwyższą jakość merytoryczną;
 • słuchamy ludzi wokół nas i przewidujemy potrzeby naszych interesantów, aby w jak najbardziej satysfakcjonującym stopniu zaspokoić ich potrzeby;
 • prowadzimy naszą działalność w zgodzie z etyką, zasadami apolityczności, bezstronności, uczciwości i rzetelności.

Przejdź do góry