O instytucie

Misją Instytutu jest:

  • Prowadzenie badań naukowych, prac wdrożeniowych, działalności szkoleniowej oraz działalność diagnostycznej, orzeczniczej i leczniczej w zakresie nauk medycznych i nauk  o zdrowiu. Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego innych, niż wymienione wyżej a w szczególności zadań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób.
  • Promowanie wysokiej jakości programów naukowo- badawczych i organizacyjnych z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wszechstronnej i dostępnej opieki zdrowotnej dla polskiej populacji.
  • Dostarczanie  wiedzy dla praktyków ochrony zdrowia i pomocy społecznej, polityków i decydentów poprzez stymulowanie, rozwijanie i upowszechnianie projektów badawczych, edukacyjnych, zdrowotnych, jak i opracowywanie ekspertyz i standardów.
  • Integrowanie  działań rozmaitych profesjonalistów zajmujących się problemami nauk medycznych i nauk o zdrowiu, by poprzez harmonizowanie odrębnych dla tych dyscyplin metod i zainteresowań, budowanie holistycznego podejścia do Zdrowia  Człowieka.
  • Utworzenie Platformy Współpracy Nauka-Dydaktyka- Biznes
  • Organizacja Kongresów, Zjazdów, Seminariów, Targów i Szkoleń z zakresu medycyny i nauk o zdrowiu.

Przejdź do góry