Zaproszeni wykładowcy i tematy wystąpień

Nazwisko Prelegenta

Temat wystąpienia

Mariusz Z. Ratajczak Komórki macierzyste kluczem do długowieczności
Aleksander Sieroń Co nowego w zakresie leczenia ran przewlekłych?
Cezary Cybulski Identyfikacja nowych genów wysokiego ryzyka rak piersi przez sekwencjonowanie nowej generacji
Ireneusz Kojder Neurobiologiczne podstawy poczucia zjawiska czasu
Michał Janicki Teatr jednego Aktora „Starość nie straszna”

Interdyscyplinarne aspekty POZ

Maciej Wilczak Seks a starość
Kornelia Kędziora-Kornatowska Niedożywienie w wieku podeszłym implikacje kliniczne
Anna Machalińska Od internisty do okulisty- nowoczesne podejście do wybranych problemów interdyscyplinarnych
Marta Wawrzynowicz Syczewska Uszkodzenie wątroby indukowane lekami
Jarosław DrobnikUrszula Grata- Borkowska Rola Lekarza Rodzinnego w ocenie potrzeb pacjentów w podeszłym wieku

Nauki i zdrowiu

Bogusław Czerny Leki sieroce
Aleksandra Żukrowska Szybka młodość, mądra starość
Daniel Bagiński Podstawy Protetyki
Artur Mierzecki Nadużywanie alkoholu przez ludzi starszych problemem zdrowia publicznego
Bożena Mroczek Czynniki wpływające na jakość życia pacjentów z przewlekłymi chorobami układu oddechowego jako efekt końcowy terapii w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
Andrzej Fal Diagnostyka leczenia pacjentów z chorobami obturacyjnymi

Zdrowie kobiet – zdrowie mężczyzn

Jacek Brodowski Pacjent z zespołem metaboliczny w praktyce Lekarza Rodzinnego
Janusz Menkiszak Upływ czasu a nowotwory narządów płciowych kobiety
Tomasz Byrski Rak piersi- profilaktyka i diagnostyka
Małgorzata Marcysiak Ocena stanu odżywienia u osób starszych zamieszkałych w DPS i w środowisku domowym”.
Mateusz Cybulski Najczęstsze problemy zdrowotne u osób w podeszłym wieku w opinii studentów uczelni medycznych z Polski, Białorusi i Grecji
Grażyna Nowak- Starz Tendencje starzenia się ludności-aspekt demograficzny i społeczny
Małgorzata Piasecka Wiek a płodność męska?
Maria Bujnowska-Fedak Zastosowanie nowoczesnych technologii mobilnych (m-Health) w opiece zdrowotnej nad ludźmi starszymi wyzwaniem dla XXI wieku
Maria Gańczak Choroby Zakaźne wieku podeszłego. Epidemiologia – przebieg – prewencja
Magdalena Syrkiewicz-Świtała Social media marketing w ochronie zdrowia – nie tylko
dla pokolenia Y
Bogdan Torbé Zastosowanie radioterapii w leczeniu nowotworów kobiecego układu płciowego w okresie pomenopauzalnym

Postępy w medycynie klinicznej, transplantologii, kardiologii, kardiochirurgii

Tomasz Grodzki Transplantacje płuc- doświadczenia szczecińskie
Jerzy Sieńko Pacjent 60+ kwalifikowany do leczenia operacyjnego
Marek Ostrowski Nowe techniki chirurgiczne w transplantologii
Wojciech Brzóska Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów w Polsce
Robert Józwa Nowe metody oceny zaawansowania zmian w tętnicach wieńcowych- czy poprawią wyniki odległe leczenia zabiegowego

Sesja fizjoterapii

Iwona Rotter Zaburzenia pamięci- fizjologia czy choroba
Anna Lubkowska Potrzeby i możliwości rehabilitacji w kontekście pozytywnego starzenia się
W. Pawlukowska, J. Turowska-Kowalska, D. Jeżewski, P. Kawalec, J. Górecka, L. Puchalska-Niedbał, I. Kojder, A. Koryzma Funkcje kognitywne u pacjentów z guzem nowotworowym móżdżku.
N. Tomska Medycyna niekonwencjonalna- terapia alternatywna czy wspomagająca.
W. Garczyński, A. Lubkowska Elementy autoterapii w dolegliwościach bólowych kręgosłupa.
A. Radecka, A. Karakiewicz Pomóż sobie-pomóż bliskim, elementy ergonomii w opiece nad chorym.

Postępy medycyny klinicznej w opiece nad pacjentem 60+

Miłosz Parczewski Zakażenie HIV – problem nie tylko ludzi młodych- HIV a wiek dojrzały
Marek Kamiński Rak przełyku
Leszek Domański Nadciśnienie tętnicze- pierwotne czy wtórne?
Włodzimierz Samborski Reumatoidalne zapalenie stawów w wieku podeszłym – dylematy diagnostyczne i terapeutyczne
Bogusław Machaliński Terapia adjuwantowa w schorzeniach neurodegeneracyjnych: mechanizmy komórkowe i troficzne
Kazimierz Ciechanowski GFR odpowiednie do wieku, czy przewlekła choroba nerek
Anna Grzywacz Uzależnienie jako choroba układu nagrody
Anna Machoy- Mokrzyńska, Monika Białecka Zasady bezpiecznej farmakoterapii u pacjentów geriatrycznych
Rafał Kurzawa Czy potrafimy leczyć? Jak podejmujemy decyzję diagnostyczno- terapeutyczne.
Wojciech Marlicz Politerapia i polipragmazja – punkt widzenia gastroenterologa
Anna Machoy- Mokrzyńska Marihuana- używka, narkotyk czy lek?

Medycyna i nauki o zdrowiu

Jan Lubiński Postępy w genetyce klinicznej raka piersi
Bohatyrewicz Andrzej, Kołodziej Łukasz, Szczypiór Karina Znaczenie rehabilitacji w leczeniu ortopedycznym tak zwaną szybką ścieżką – fast track
Halina Sienkiewicz- Jarosz Znaczenie kliniczne palenia tytoniu w udarach mózgu
Joanna Żółtańska Styl życia dorosłych mieszkańców Dolnego Śląska w aspekcie zapobiegania chorobom sercowo–naczyniowym
Beata Sacharczuk Ryzykowne zachowania seksualne pacjentów zakażonych HIV-1 – pielęgniarka – edukator w prewencji ryzykownych zachowań seksualnych

Interdyscyplinarne problemy w naukach o zdrowiu

Andrzej Torbé Problemy ginekologiczne kobiet po menopauzie
Ewa Stachowska Nutrigenomika a dietoprofilaktyka nowotworów złośliwych
Agnieszka Brodowska Nietrzymanie moczu u kobiet jako problem społeczny
Anna Kołakowska Jakość żywności i suplementów dostarczających kwasy omega-3
Edward Kołakowski Białka żywności – wartość odżywcza i biodostępność
Magdalena Leszczyszyn- Pynka „Rutynowe” badanie w kierunku HIV w Polsce – perspektywa 2015

Sesja pielęgniarska

Elżbieta Grochans Badania naukowe w pielęgniarstwie
Dorota Pilch Porównanie efektów pielęgnowania pacjentów wentylowanych mechanicznie na oddziale intensywnej terapii w zależności od sposobu mocowania rurki udrażniającej drogi oddechowe
Daria Szchneider – Matyka Praktyczne zastosowanie teorii komfortu Katharine Kolcaby
Renata Robaszkiewicz Ocena opieki pielęgniarskiej w jednostce udarowej
Aleksandra Brodowska Kardiodiabetologia – odrębności w opiece   i edukacji pacjenta
Marzanna Stanisławska Kwalifikacje zawodowe pielęgniarek w izbach przyjęć i szpitalnych oddziałach ratunkowych

Społeczne i medyczne aspekty starości

Hanna Wiśniewska- Śliwińska Zapotrzebowanie seniorów na usługi lekarskie, pielęgniarskie i inne- w zależności od zamieszkania w mieście lub na wsi- na podstawie badań prowadzonych na terenie woj. śląskiego
Witold Malinowski Bliźnięta malarze. Bliźnięta jako źródło inspiracji w malarstwie.
Ludmiła Klimackaya, Andrzej Szpakow, Natalia Szpakow, Ocena wybranych aspektów jakości życia kobiet w wieku 45-60 lat – wykładowców uczelni wyższych
Maria Laszczyńska Czy kobieta 60+ i mężczyzna 60+ starzeją się podobnie?
Elżbieta Krajewska-Kułak, Mateusz Cybulski Uniwersytet Zdrowego Seniora – rola w propagowaniu zdrowego stylu życia i postaw prozdrowotnych

Wybrane aspekty zdrowia publicznego

Agnieszka Muszyńska Medycyna stylu życia – jak poprawić efektywność leczenia chorych przewlekle?
Tomasz Tokarz Coaching jako metoda pracy z osobami starszymi
Paweł Dębek Po pierwsze słuchaj, czyli dobry kontakt podstawą efektywnej terapii osób starszych
Mariola Marchlewicz Ciężka łuszczyca- jak możemy pomóc pacjentowi?
Marta Giezek Zjawisko bezdomności osób starszych w aspekcie społecznym i zdrowotnym
Nowenka Kregar Velikonja Regenerative medicine and its prospects for elderly population

Choroba Alzheimera – teoria i praktyka

M.Ratajczak Oblicza choroby Alzheimera
M.Ratajczak Metody leczenia choroby Alzheimera
K.Sujecka Pozafarmakologiczne metody leczenia choroby Alzheimera
J.Kolenda Znaczenie wysiłku fizycznego w terapii choroby Alzheimera
J. Orłowska Opieka nad osobami z chorobą Alzheimera – pobyt dzienny

 

Sesja dietetyki

Bakterie jelitowe – nasz naturalny przyjaciel
Czy warto korzystać z głodówki leczniczej?
Tłusta dieta – czy ma jakieś zalety?
Refluks – zmora osób 60+. Jak sobie z nim poradzić?
Mam zdjagnozowaną otyłość sarkopeniczną. Co to znaczy i jak sobie z nią poradzić?
Proste sposoby na wspomaganie redukcji masy ciała za pomocą ćwiczeń oddechowych
Jak czytać etykiety?

 

 

Przejdź do góry