Relacja z wydarzenia

Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „IV Bałtyckie Sympozjum. Pacjent 60+ w systemie opieki zdrowotnej- badania, edukacja, współpraca„

 

W dniach 21 – 23 maja 2015r. w Szczecinie odbyła się jedna z największych w regionie Polski Południowo-Zachodniej konferencji naukowo-szkoleniowych z obszaru medycyny i nauk o zdrowiu. Wśród zaproszonych gości oraz uczestników konferencji znalazło się wielu wybitnych przedstawicieli zajmujących się na co dzień działalnością związaną z poprawą i przywracaniem zdrowia oraz działalnością społeczną w tym obszarze. Byli to zarówno lekarze różnych specjalizacji jak i pielęgniarki, położne, fizjoterapeuci, dietetycy czy przedstawiciele innych zawodów z szeroko pojętego obszaru zdrowia publicznego. Uczestnikami konferencji byli także studenci i doktoranci z całej Polski oraz seniorzy z naszego miasta, uczęszczający na zajęcia Uniwersytetu III Wieku oraz Medycznego Uniwersytetu Seniora.

Wydarzenie zostało objęte Mecenatem Miasta Szczecin oraz Patronatem Honorowym Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anny Mieczkowskiej.

Partnerami naszego wydarzenia byli:

  • Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej
  • Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego
  • Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
  • Wydawnictwo Czasopisma Gerontologia Współczesna

Zakres tematyczny zagadnień poruszanych na konferencji obejmował łącznie ponad 60 wykładów i warsztatów. Były one poświęcone najbardziej aktualnym problemom spotykanym w codziennej praktyce medycznej w zdrowiu i chorobie, w populacji osób po 60 roku życia.

Warsztaty, w jakich można było uczestniczyć podczas konferencji skupione były w obszarze dziedzin tj.: pielęgniarstwo, fizjoterapia, dietetyka, prawo medyczne. Można było skorzystać także z warsztatów, które poświęcone były wyłącznie chorobie alzheimera czy też z warsztatów gdzie można było zapoznać się z najnowocześniejszymi metodami nauki, które wiążą się z wykorzystaniem wysoko wyspecjalizowanego sprzętu do symulacji medycznych.

Sympozjum było wyjątkową okazją do wielu spotkań i dyskusji. Przygotowany program całego wydarzenia obejmował także część artystyczną. Można było posłuchać między inny wybitnego aktora- Michała Janickiego z Teatru Polskiego w Szczecinie. Przygotowany program pod tytułem „Starość nie straszna” był znakomitą okazją do spojrzenia z dystansem i humorem na starość, która jest jednym z etapów życia.  Etapem, który może być interesujący, spędzony aktywnie i nieść wiele radości oraz satysfakcji.

W celu zapoznania się z tematami wystąpień oraz nazwiskami prelegentów należy kliknąć poniżej.

Zaproszeni wykładowcy i tematy wystapień

 

 

Przejdź do góry