Programy

Programy

piel4

W ramach działalności Instytutu Nauk o Zdrowiu i Usług Medycznych „Prolongavita” realizowanych i planowanych jest szereg działań w obszarze nauk o zdrowiu, profilaktyki chorób oraz medycyny. Działania jakie podejmujemy są wszechstronne, ale wspólnym mianownikiem wszystkich jest:

  • podnoszenie jakości życia i zdrowia różnych grup społecznych
  • zwiększanie świadomości społecznej związanej z zachowaniami zdrowotnymi i podnoszenie poziomu wiedzy związanej z różnego typu schorzeniami, chorobami cywilizacyjnymi i czynnikami szkodliwymi dla zdrowia
  • rozwijanie i upowszechnianie projektów badawczych, edukacyjnych, zdrowotnych, jak i opracowywanie ekspertyz i standardów
  • dostarczanie  wiedzy dla praktyków ochrony zdrowia i pomocy społecznej
  • integrowanie  działań rozmaitych profesjonalistów zajmujących się problemami nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Programy jakie tworzymy i wdrażamy stanowią odpowiedź na potrzeby różnych środowisk.

Zachęcamy do zapoznania się z planowanymi i realizowanymi przez nas programami:

  • naukowo – badawczymi
  • organizacyjno – szkoleniowymi
  • profilaktycznymi

Przejdź do góry