Konferencja „Holizm w opiece nad pacjentem z raną przewlekłą” – 15.09.2017 r.

Konferencja \n „Holizm w opiece \n nad pacjentem \n z raną przewlekłą” \n – 15.09.2017 r.

Konferencja

 „Holizm w opiece nad pacjentem z raną przewlekłą”

15.09.2017 r.

 godziny miejsce: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
 09:00 – 09:30 dr hab. Marzenna Bartoszewicz, konsultant  wojewódzki ds. mikrobiologii klinicznej

wykład: „Profil mikrobiologiczny rany przewlekłej”

09:30 – 09:45 mgr inż. Artur Małecki, Schulke Polska Sp. z o. o.

wykład: „3 kroki w ranie”

09:45 – 10:15 dr Dariusz Czerski 

wykład: „Leczenie owrzodzeń przewlekłych w ambulatorium chirurgicznym”

10:15 – 10:30 Ewa Cincio, konsultant medyczny Nutricia Polska

wykład: „Leczenie żywieniowe pacjentów z ranami przewlekłymi”

10:30 – 11:00 przerwa kawowa
11:00 – 11:30 mgr Sylwia Rogowska, specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej

wykład: „Rola pielęgniarki w leczeniu ran odleżynowych, różnicowanie ran – studium przypadku”

11:30 – 12:00 dr Agata Giza

wykład: „Rany na ciele. Rany na duszy. Jak pracować?”

12:00 – 12:15 dr Magdalena  Piechota , Conva Tec Polska Sp. z o.o.

wykład: „Rola opatrunków specjalistycznych w leczeniu ran przewlekłych”

12:15 – 12:45 przerwa kawowa
12:45 – 13:00 mgr Tomasz Rachwalski

wykład: „Znaczenie oraz wpływ wczesnego uruchamiania osób,  na profilaktykę  zmian skórnych”

13:00 – 13:15 Bartosz Żołnowski, PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.

wykład: „Terapia podciśnieniowa -wskazania i pułapki podczas jej stosowania”

13:15 – 13:45 Piotr Brewka, Real Olsztyn

wykład: „Innowacyjne materace przeciwodleżynowe- lepsze parametry terapeutyczne oraz wsparcie personelu w codziennej pielęgnacji”

13:45 – 14:00 zakończenie konferencji i wręczenie certyfikatów

ZAPEWNIAMY:

  • materiały konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa w konferencji
  • przerwę kawową

OPŁATA KONFERENCYJNA:  50 zł

ZGŁOSZENIA:
Przyjmuje Biuro Konferencji
e-mail: konferencja@prolongavita.pl

Udział można zgłaszać także za pomocą poniższego formularza zgłoszeniowego

WPŁATY:
Należy dokonywać na konto: Fundacja Instytut Rozwoju Nauk o Zdrowiu i Usług Medycznych „Pro Longa Vita”, al. Wojska Polskiego 78/17; 70-482 Szczecin

ING Bank Śląski 36 1050 1559 1000 0090 3048 6592

z dopiskiem: Konferencja 15.09.2017 r.

UWAGA:

  • liczba miejsc ograniczona
  • o przyjęciu zgłoszenia decyduje potwierdzenie wpłaty na konto Organizatora

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

 

Przejdź do góry