Projekt ”PROGRESSUS” dofinansowany ze środków Programu FIO

Projekt \n”PROGRESSUS” \n dofinansowany \n ze środków Programu FIO

2015_logo_FIO_v1

Fundacja Instytut Rozwoju Nauk o Zdrowiu i Usług Medycznych „Pro Longa Vita” realizuje projekt pn. „PROGRESSUS – projekt obywatelskiego wsparcia tworzenia/zmian lokalnych polityk senioralnych wobec osób 60+ realizowanych na obszarze Metropolii Szczecińskiej”, dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

Termin realizacji: 01.04.2016 r. – 31.12.2016 r.

Głównym celem projektu jest wzrost zaangażowania obywateli poprzez wsparcie przez nich działań min. 15 lokalnych instytucji publicznych, społecznych i gospodarczych z terenu metropolii szczecińskiej poprzez opracowanie ekspertyzy i rekomendacji do tworzenia, zmian czy usprawnień działań i polityk publicznych wobec osób 60+ prowadzonych przez w/w podmioty do końca 2016r.

Etapy projektu

  1. Opracowanie ekspertyzy zawierającej rekomendacje do tworzenia i realizacji samorządowych polityk senioralnych
  2. Rozpoczęcie procesu wdrożenia rekomendacji zawartych w Raporcie Końcowym wśród decydentów instytucji publicznych, społecznych i gospodarczych (i ich przedstawicieli) objętych projektem 

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie www.fio.prolongavita.pl

Przejdź do góry