VII Bałtyckie Sympozjum Młodych Naukowców 08 czerwca 2018 r.

VII Bałtyckie \n Sympozjum Młodych \n Naukowców \n 08 czerwca 2018 r.

VII Bałtyckie Sympozjum Młodych Naukowców

“Nauki medyczne i nauki o zdrowiu
– BADANIA, EDUKACJA, WSPÓŁPRACA”

Ogólnopolski zjazd studentów i doktorantów

Termin: 08 czerwca 2018

Miejsce: Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej, Adama Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin

Dla kogo?

VII Bałtyckie Sympozjum skierowane jest do młodych badaczy i naukowców: doktorów, doktorantów, studentów, członków kół naukowych. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby podzielić się wiedzą uzyskaną na podstawie niedawno zrealizowanych projektów badawczych, jak i informacjami dotyczącymi projektów będących w trakcie realizacji.

Zapewniamy:

 • Możliwość zaprezentowania swoich doświadczeń badawczych, projektów naukowych czy wyników badań podczas sesji moderowanych oraz
  sesji plakatowych, obejmujących 9 bloków tematycznych;
 • Materiały szkoleniowe oraz imienny certyfikat uczestnictwa;
 • Przerwy kawowe
 • Dodatkowo: możliwość opublikowania artykułu
  (w późniejszym terminie) w recenzowanym czasopiśmie naukowym „MEDICAL & HEALTH SCIENCES REWIEV”.

Cena:

Opłata za wystąpienie – 200zł
(do 25.05.2018r., sesja moderowana lub plakatowa)

Opłata dotyczy 1 osoby z 1 wystąpieniem. Każda osoba, która chce wziąć czynny udział w prezentowaniu pracy i otrzymać certyfikat uczestnictwa, może to zrobić po uiszczeniu opłaty.

Tematy sesji:

 • Interdyscyplinarny wymiar zdrowia
 • Wyzwania pielęgniarstwa w Europie
 • Społeczne aspekty medycyny i nauk o zdrowiu
 • Biologia medyczna
 • Wyzwania współczesnej fizjoterapii
 • Położnictwo XXI w.
 • Zdrowie i uroda
 • Prawo medyczne
 • Ekonomiczne aspekty zdrowia

Streszczenia wystąpień:

Termin nadsyłania streszczeń: 25 maja 2018r. (UWAGA: termin przesunięty do 30.05.2018)

Kontakt: konferencja@prolongavita.pl

 

Organizatorzy:

Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Katedry Medycyny Społecznej PUM w Szczecinie

Żołnierska 48; 71-210 Szczecin

 

Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej

Adama Mickiewicza 47; 70-385 Szczecin

 

Instytut Rozwoju Nauk o Zdrowiu i Usług Medycznych „Prolongavita”

Al. Wojska Polskiego 78/17; 70–482 Szczecin

 

Zgłoszenia i opłaty:

 • Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem mailowym: konferencja@prolongavita.pl
 • Opłat należy dokonywać na konto:
  ING Bank Śląski 36 1050 1559 1000 0090 3048 6592 z dopiskiem: VII Bałtyckie Sympozjum czerwiec 2018 r.

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Przejdź do góry