Zachęcamy do publikowania w MEDICAL & HEALTH SCIENCES REWIEV

Zachęcamy do \n publikowania w \n MEDICAL & HEALTH \n SCIENCES REWIEV

Szanowni Państwo,

MEDICAL & HEALTH SCIENCES REWIEV jest dynamicznie rozwijającym się czasopismem. Dokładamy wszelkich starań, aby problematyka poruszana na łamach czasopisma stanowiła rzetelne źródło informacji naukowej, inspirowała do realizacji badań i prezentowania wyników. Mamy nadzieję, że czasopismo swoją tematyką wpisze się trwale w interdyscyplinarny obszar badań w naukach o zdrowiu, stworzy okazję do dzielenia się doświadczeniem, a przede wszystkim będzie nieustająco intersującą lekturą.

Naszym postanowieniem na ten rok jest wzmacnianie rangi czasopisma wśród periodyków z zakresu nauk o zdrowiu, medycyny i rehabilitacji. Zwracamy się do Państwa z prośbą o współpracę na rzecz M&HSR oraz promocję i zachętę w Państwa środowisku do publikowania doniesień naukowych na jego łamach.

Zapraszamy na stronę internetową www.mhsr.pl!

 

Przejdź do góry