dr Anna Jurczak

dr Anna Jurczak

I. Rok ukończenia studiów, uczelnia, wydział
2001- Pomorska Akademia Medyczna, Kierunek: Pielęgniarstwo

II. Doktorat, tytuł, uczelnia i rok uzyskania
Rozprawa naukowa na stopień doktora nauk medycznych zatytułowana:
„Monitorowanie zakażeń szpitalnych na oddziale noworodkowym”;
promotor: prof. dr hab. n. med. Stefania Giedrys-Kalemba, Pomorska Akademia Medyczna, obroniona 17 stycznia 2006 r.

III. Specjalizacja
2005 – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.

IV. Studia podyplomowe
2013 – Menedżer badań naukowych i prac rozwojowych, Wyższa Szkoła Ekonomii
i Innowacji w Lublinie

V. Zatrudnienie z podaniem miejsca i czasokresu
1/ 1991 – 2004 położna Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 w Szczecinie
2/ 2004 – adiunkt Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

VI. Obecnie zajmowane stanowisko
adiunkt Zakładu Pielęgniarstwa PUM w Szczecinie

VII. Odbyte staże zagraniczne
23.05-30.05.2014. The University of Murcia, Spain and Hospital General Universitario Reina Sofia in Murcia, Spain

Analiza bibliometryczna dorobku naukowego

Wszystkie publikacje

łączna liczba prac liczba prac z IF liczba prac
z punktacją MNiSW
liczba prac z IC łączna wartość IF łączna wartość
punktacji MNiSW
łączna wartość IC
ogółem 152 6 81 52 9.587 531.000 322.890
artykuł polski 79 4 79 52 3.954 481.000 322.890
artykuł zagraniczny 2 2 2 0 5.633 50.000 0.000
fragment polski 5 0 0 0 0.000 0.000 0.000
praca redaktorska 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
streszczenie zjazdowe polskie 51 0 0 0 0.000 0.000 0.000
streszczenie zjazdowe zagraniczne 12 0 0 0 0.000 0.000 0.000
inne 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000

Publikacje polskie

łączna liczba prac liczba prac z IF liczba prac
z punktacją MNiSW
liczba prac z IC łączna wartość IF łączna wartość
punktacji MNiSW
łączna wartość IC
ogółem 138 4 79 52 3.954 481.000 322.890
artykuł polski 79 4 79 52 3.954 481.000 322.890
fragment polski 5 0 0 0 0.000 0.000 0.000
praca redaktorska 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
streszczenie zjazdowe polskie 51 0 0 0 0.000 0.000 0.000
inne 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000

Publikacje zagraniczne

łączna liczba prac liczba prac z IF liczba prac
z punktacją MNiSW
liczba prac z IC łączna wartość IF łączna wartość
punktacji MNiSW
łączna wartość IC
ogółem 14 2 2 0 5.633 50.000 0.000
artykuł zagraniczny 2 2 2 0 5.633 50.000 0.000
streszczenie zjazdowe zagraniczne 12 0 0 0 0.000 0.000 0.000

Udział w organizacji nauki
1/ Członek Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych
2/ Skarbnik Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego kadencja 2010 -2014.

1. Działalność dydaktyczna.
1/ Prowadzenie zajęć dydaktycznych (ćwiczenia, seminaria i wykłady) ze studentami I roku Wydziału Lekarskiego, I roku Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, I roku ratownictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu, I i II roku pielęgniarstwa i położnictwa, I i II stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu.
2/ Promotorstwo i recenzent prac magisterskich.
3/ Prowadzenie egzaminów dyplomowych.

2. Szkolenia podyplomowe
Szkolenie podyplomowe własne:
1. Studia podyplomowe „Menedżer badań naukowych i prac rozwojowych” 2012 r.
2. Specjalizacja – pielęgniarstwo epidemiologiczne.
Szkolenie podyplomowe innych:
1/ Kierownik szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek PUM (2007-2009)
2/Kierownik szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla pielęgniarek i położnych PUM (2008-2010)

Działalność organizacyjna
1/ Członek komitetu organizacyjnego I Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Człowiek przewlekle chory i niepełnosprawny – interdyscyplinarne aspekty opieki”. Szczecin 14 – 15.05.2007.
2/ Członek komitetu organizacyjnego II Międzynarodowego Sympozjum Naukowo – Szkoleniowego „Człowiek przewlekle chory i niepełnosprawny w praktyce medycyny rodzinnej” Jubileusz 20 – lecia Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej PAM w Szczecinie. 12 – 14.04.2006.
3/ Członek komitetu organizacyjnego Konferencji Naukowo Szkoleniowej „Starzejące się społeczeństwo wyzwaniem dla zdrowia publicznego” 15 czerwca 2009 Szczecin
4/ Członek komitetu organizacyjnego – I Bałtyckie Sympozjum Naukowo Szkoleniowe „ Zdrowie i Rodzina” 2-4 czerwca 2011
5/ Członek komitetu organizacyjnego – VI Międzynarodowy Kongres Zdrowia Publicznego, II Bałtyckie Sympozjum Naukowo Szkoleniowe: „Między Medycyną Kliniczną a Zdrowiem Publicznym”, 31.05. – 02.06.2012 r., Międzyzdroje.
6/ Członek komitetu organizacyjnego – Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Nauki o Zdrowiu – Badania. Edukacja. Współpraca”, połączonej z Ogólnopolskim Zjazdem Dziekanów Wydziałów Nauk o Zdrowiu. 22 – 23.03.2013 r.
7/ Członek komitetu organizacyjnego III Bałtyckiego Sympozjum Naukowo – Szkoleniowego „Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca.” Szczecin 10 – 12 kwietnia 2014.

Działalność na rzecz uczelni
1/ Koordynator ds. kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
2/ Członek Komisji programowej PUM

Nagrody i wyróżnienia
1/ 2 nagrody Naukowe Rektora PUM
2/ 3 nagrody Dydaktyczne Rektora PUM.

Przejdź do góry