dr hab. Agnieszka Samochowiec

dr hab. Agnieszka Samochowiec

Zakład Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki,
Instytut Psychologii, Uniwersytet Szczeciński,
ul. Krakowska 69, 71-017 Szczecin
tel.: 602315835, email: samoaga@tlen.pl

1. Data i miejsce uzyskania dyplomu:
tytuł magister: 1995r., Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych,
tytuł dr nauk medycznych, 2009r., Pomorski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu;
tytuł dr hab. Nauk o Zdrowiu, 2013r., Pomorski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu;

2. Specjalizacja:
• w czasie studiów: psychologia kliniczna, psychologia zarządzania
• podyplomowa: – 2000, I° w zakresie psychologii klinicznej, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie,
2004, II° w zakresie psychologii klinicznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie;

3. Szkolenia w zakresie psychoterapii: – 2014 – certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

A. Szkolenia podyplomowe:
• Polski Instytut Ericksonowski,
• Katedra Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński,
• Fundacja Psychomed,
• szkolenie w diagnostyce psychologicznej,
• szkolenie ciągłe w ramach spotkań Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Oddziału Szczecińskiego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
• udział aktywny i bierny w konferencjach;

B. Własna terapia szkoleniowa:
• Katedra Psychoterapii CMUJ,
• Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej,
• WOTUAiW, Stanomino.

4. Przebieg pracy zawodowej:
1996 – 2002: Szczecin, SPS ZOZ Zdroje, IV oddział psychiatryczny, psycholog kliniczny, diagnoza psychologiczna, psychoterapia grupowa i indywidualna,
1997: Szczecin, Areszt Śledczy, oddział penitencjarny, psycholog kliniczny,
2001 – 2002: Szczecin, Poradnia psychologiczna przy SP ZOZ Szkół Wyższych, psycholog kliniczny, diagnoza psychologiczna, psychoterapia indywidualna,
2001 – 2002: Szczecin, Poradnia Leczenia Uzależnień „Powrót z U”, psychoterapeuta, psychoterapia grupowa,
od 2002: Szczecin, Uniwersytet Szczeciński: w tym:
2002 – 2011 Międzywydziałowe Studium Kształcenia Pedagogicznego asystent, adiunkt (2009), pracownik naukowo-dydaktyczny,
od 2011 – do obecnie: Instytut Psychologii, Zakład Psychologii klinicznej i Psychoprofilaktyki, adiunkt, pracownik naukowo-dydaktyczny;
od 2005 – do obecnie: Szczecin, SPSK1- Klinika Psychiatrii PUM, specjalista psychologii klinicznej, starszy asystent, diagnoza psychologiczna, terapia grupowa i indywidualna, projekty naukowo-badawcze.

Przejdź do góry