prof. dr hab. Jerzy Samochowiec

prof. dr hab. Jerzy Samochowiec

Urodził się 22.12.1966 r. w Szczecinie. W trakcie studiów na Pomorskiej Akademii Medycznej w latach 1985-91 dwukrotnie otrzymał stypendium Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za bardzo dobre wyniki w nauce (lata 1989-90).

Rok ukończenia studiów, uczelnia, wydział:
1991 r., Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie, Wydział Lekarski

Doktorat, tytuł, promotor, miejsce i rok uzyskania:
Praca doktorska pt. „Udział ośrodkowego neuroprzekaźnictwa dopaminergicznego w rozwoju zależności od etanolu i przebiegu zespołu abstynencyjnego” obroniona z wyróżnieniem „summa cum laude”,
Promotor: prof. dr hab. n. med. Jan Horodnicki
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie, 1993 r.

Habilitacja, tytuł pracy, miejsce i rok uzyskania:
Praca habilitacyjna pt.: „Molekularno-biologiczne mechanizmy zespołu zależności alkoholowej”
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie, 1999 r.

Aktualna ilość publikacji: – 1960 punktów MNiSW, 180 IF, wskaźnik cytowań 1700, wskaźnik Hirscha 21
Liczba publikacji recenzowanych ogółem – 426
Liczba doniesień zjazdowych ogółem – 213

Zatrudnienie z podaniem miejsca i czasokresu:
1. 1991 – 1996r. asystent Katedry i Kliniki Psychiatrii PAM
2. 1996r. – Stypendium Fundacji im. Stefana Batorego i Deutsche Akademische Austausch Dienst (DAAD): Zakład Genetyki Molekularnej, Humboldt Universitaet Berlin im. Rudolfa Virchova i Zakład Klinicznej Neurobiologii Freie Universitaet Berlin: pracownik naukowy
3. 1997 – 1999r. – Stypendium Alexandra von Humboldta:(Berlin Wuerzburg, Hamburg)
4. X 1998r. adiunkt Katedry i Kliniki Psychiatrii PAM.
5. X 2004r. Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii PAM
6. wrzesień 2006 Konsultant Wojewódzki w zakresie Psychiatrii
7. od 2012 – Prorektor ds. Nauki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Obecnie zajmowane stanowisko:
Profesor zwyczajny, kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii PUM, prorektor PUM, członek Zachodniopomorskiego Centrum Biogospodarki – sekcji Life Sciences i Bioservices

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych:
1. specjalizacja IIo z psychiatrii (specjalista psychiatra)– egzamin zdany w 1997 r.
2. Studia podyplomowe na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego: „Psychologia komunikowania się i retoryka” 2004-2005 r.
3. Certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 2008 r.
4. Certyfikat Specjalisty Terapii Środowiskowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – 2012

Znajomość języków obcych:
a/ bardzo dobra: język angielski,
b/ dobra: język niemiecki,
c/ bierna: język rosyjski

Współpraca z przemysłem:
1. 2005-2008 – IRG 2005-0039 – Pfizer Independent Research Grant Kierownik Grantu: Farmakogenetyka w schizofrenii – sponsor – firma Pfizer
2. 2007-2010 Markery Indywidualnej Reakcji na Terapię Olanzapiną w Schizofrenii (MIRTO-S) sponsor -Adamed
3. 2008-2012: ESENSE I i II: A randomised, double-blind, placebo-controlled, efficacy study of nalmefene, as-needed use, in patients with alcohol dependence. – sponsor Lundbeck
4. 2009-2012 MODIS Markers in Schizophrenia – Członej Rady Naukowej Projektu – sponsor Sanofi

Doświadczenie w próbach klinicznych – badania z przemysłem farmaceutycznym.

Start Date (YYYY) Phase (I,II,III,IV) Indication
1998 III schizophrenia Investigator
2000 IV alcoholism Investigator
2002-2003 III alcoholism Investigator
2004-2006 III schizophrenia Investigator
2005-2006 II schizophrenia Investigator
2005-2006 III bipolar disorder Investigator
2006-2007 III resistant depression Investigator
2007 II depression Investigator
2008 II MDD Investigator
2008-2009 III MDD Investigator
2009 II alcohol dependence Investigator
2009-2010 III alcohol dependence Investigator
2010 IV MDD Investigator
2012 III alcoholism Investigator
2013 III depression Investigator
2013 III schizophrenia Investigator

Doświadczenia organizacyjne:

  • 42 Zjazd Psychiatrów Polskich w Szczecinie
  • Co roku (od 2014) międzynarodowe konferencje – Zachodniopomorskie Dni Psychiatryczne (10 edycji: Szczecin, Międzyzdroje, Dźwirzyno),
  • International Psychiatric Conference: “Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction”  2014 konferencja miedzynarodowa Warszawa.

Promotorstwo przewodów doktorskich: 13

Recenzje:

Recenzje w postępowaniu o tytuł naukowy profesora: 17

Superrecenzent w postępowaniu o tytuł naukowy profesora: 4

Recenzje w przewodach habilitacyjnych: 36:

Prace doktorskie: 24

Prace magisterskie: 43

Członkostwo towarzystw naukowych:
1. Zastępca Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Oddziału w Szczecinie w latach 1994-2001
2. Członek Sekcji Psychoterapii PTP Oddziału Szczecińskiego od 1995r.
3. Członek Komisji ds. Alkoholizmu PTP od 1995r.
4. Członek: European Society on Biological Research on Alcoholism od 1996r.
5. Członek: International Society on Biological Research on Alcoholism od 1997r.
6. Członek: World Federation on Biological Societies in Psychiatry od 1999r.
7. Członek: International Society of Psychiatric Genetics od 2002r.
8. Współzałożyciel Komisji ds. Psychiatrii Genetycznej PTP od 2003r.
9. Przewodniczący Oddziału Szczecińskiego PTP od 2004r. do chwili obecnej
10. Członek Zarządu: European Society for Research on Alcoholism (ESBRA) – 2009 – 2013
11. Członek: Zarządu European Psychiatric Association
12. Członek: International Society for Biological Research on Alcoholism (ISBRA) – 2010
13. Wiceprezes Zarządu Głównego PTP od 2010r.
14. Członek Zarządu: ESBRA: European Society for Research on Alcoholism
14. Vice-President, Substitute representative to EPA, Polish Psychiatric Association 2013-2015

Uczestnictwo w Komitetach Naukowych:
Komitet Naukowy: Wiadomości Psychiatrycznych
Komitet Redakcyjny: Alkoholizm i Narkomania
Komitet Redakcyjny: Psychiatria po Dyplomie
Komitet Redakcyjny: Psychiatria Polska
Rada Naukowa: Current Psychopharmacology
Rada Naukowa: Psychiatria Polska
Rada Naukowa: Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry
Editorial Board Members: Basic&Clinical Psychiatry

Dorobek organizacyjny:
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 42 Zjazdu Psychiatrów Polskich.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zachodniopomorskich Dni Psychiatrycznych – corocznej imprezy o zasięgu międzynarodowym.
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Oddział Szczeciński. Organizacja comiesięcznych spotkań naukowo-szkoleniowych.
Przewodniczący Sekcji Genetyki Psychiatrycznej PTP
Przewodniczący, członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami.

Nagrody i wyróżnienia:
1995 – Szczecin Scientific Society – „Amicus Scientiae” Award, Poland
1996 – Research Fellowship – Deutsche Akademische Austausch Dienst (DAAD) Germany
1996 – Research Fellowship – Stefan Batory Foundation, Poland
1997-1999 – Research Fellowship – Alexander von Humboldt Foundation, Germany
1998 – Nagroda za prezentację posteru „Polimorfizm genu monoaminooksydazy A a zachowania dyssocjalne u osób uzależnionych od alkoholu” Kongres: German Society of Biological Psychiatry, Jena
1998 – Zaproszenie i nagroda naukowa Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Romana Herzoga – Berlin, Schloß Bellavue 10.11.1998 oraz Scientific American Journal.
2002 – Indywidualna Nagroda Dydaktyczna Rektora PAM w roku akademickim 2001/2002.
2001-2007 – Naukowe nagroda Rektora PAM za publikacje w czasopismach z IF

Uczestnictwo i kierowanie grantami naukowymi:
1. 2000-2003 – KBN; Nr: 1H01F 030-19 Główny Badacz: KBN – Genetyka osobowości wg. Teorii R. Cloningera.
2. 2001-2004 – BMBF, KBN Nr: 01/063 Polski Koordynator Grantu – Genetyka alkoholizmu
3. 2002-2004 – KBN: Nr: 3 PO5D 14622 Główny badacz -Rodzinne uwarunkowania alkoholizmu
4. 2005-2008 – IRG 2005-0039 – Pfizer Independent Research Grant Kierownik Grantu: Farmakogenetyka w schizofrenii
5. 2007-2010 Grant MNiSW: 0196/B/H03/2007/33 Psychospołeczne i biologiczne uwarunkowania cech temperamentu niemowląt i Badanie genetyczne w schizofrenii (kierownik badania
Dr W. Dragan Poznań) Główny Badacz
6. Kierownik grantu własnego, finansowanego przez MNiSW: N N402 189335, w latach 2008-2010
7. Kierownik grantu promotorskiego promotorskiego (mgr Monika Mak) finansowanego przez MNiSW N N402 020355 .
8. Kierownik grantu promotorskiego (mgr Anna Konopka) finansowanego przez MNiSW N N402 466640.
9. Kierownik grantu promotorskiego (lek. med. Izabela Gorzkowska) finansowanego przez MNiSW N N402 465540.

Najważniejsze publikacje:
1.J. Samochowiec, A. Palacz, W. Bobnis, B. Lisiecka: Oscillating Potentials of the Electroretonogram in the Evaluation of the Effects of Padma 28 on Lipid Metabolism and Vascular Changes in Humans. – Phytotherapy Research 1992, t. 6, 200-204
2.A. Pawlik, J. Wójcicki, J. Samochowiec, M. Droździk, M. Kałdońska, Z. Myśliwiec: Wirkt gereinigtes Lezithin aus der Sojabohne als Immunstimulans sowie bei primären Stoffwechselstörungen? – Arztez. Naturheilverfahren 1995 Jg. 36 H. 12, 941-944
3.J. Samochowiec, Z. Kleinrok, J. Horodnicki: The role of dopamine neurotransmission in ethanol dependence development and ethanol withdrawal in rats. – Pharmazie 1995,50 H. 12, 815-818
4.B. Czerny, J. Samochowiec: Immunologische Untersuchungsmethoden der Aktivität von pflanzlichen Rohstoffen.- Arztez. Naturheilverfahren 1996 , 37, 7,542-546
5.B. Czerny, J. Samochowiec: Klinische Untersuchungen mit einem Knoblauch-Lezithin-Präparat.- Arztez. Naturheilverfahren 1996, 37 , 2, 126-136
6.W. Jędrzejczak, J. Samochowiec: Beurteilung der therapeutischen Wirksamkeit des Präparates Stern Lezithin bei sexueller Dysfunktion bei Männern. – Arztez. Naturheilverfahren 1996, 37, 12, 951-956
7.J. Samochowiec, Z. Kleinrok, E. Jagiełło-Wójtowicz, J. Horodnicki, H. Rommelspacher, L. G. Schmidt: Effects of dopaminergic agonists and antagonists on the serum prolactin levels in alcoholized rats.- Pol. J. Pharmacol. 1997, 49, 4, 221-227
8.J. Samochowiec, B. Czerny: The influence of essential phospholipids (EPL) and allicin on lipid metabolism in man. – Herba Pol. 1997, 43, 1, 53-57
9.T. Sander, N. Gscheidel, B. Wendel, J. Samochowiec, M. Smolka, H. Rommelspacher, L. G. Schmidt, M.R. Hoehe: Human mu-opioid receptor variation and alcohol dependence. – Alcohol. Clin. Exp. Res. 1998, 22, 9,
10.J. Samochowiec, M. Smolka, G. Winterer, H. Rommelspacher, L. G. Schmidt, T. Sander: Association analysis between a Cys23Ser substitution polymorphism of the human 5-HT2c receptor gene and neuronal hyperexcitability. – Am. J. Med. Genet. 1999, 88, 2, 126-130
11.T. Sander, C. Peters, G. Kämmer, J. Samochowiec, M. Zirra, D. Mischke, A. Ziegler, K. Kaupmann, B. Bettler, J. T. Epplen, O. Riess: Association analysis of exonic variants of the gene encoding the GABA B receptor and idiopathic generalized epilepsy.
– Am. J. Med. Genet. 1999, 88, 4, 305-310
12.T. Sander, D. Ball, R. Murray, J. Patel, J. Samochowiec, G. Winterer, H. Rommelspacher, L. G. Schmidt, El-Wui Loh: Association analysis of sequence variants of the GABA(A) alpha 6, beta 2, and gamma 2 gene cluster and alcohol dependence. – Alcohol. Clin. Exp. Res. 1999,23, 3, 427-431
13.T. Sander, J. Samochowiec, M. Ladehoff, M. Smolka, C. Peters, O. Riess, H. Rommelspacher, L. G. Schmidt: Association analysis of exonic variants of the gene encoding the GABA B receptor and alcohol dependence. – Psychiatr. Genet. 1999, 9, 2, 69-73
14.J. Samochowiec, K.-P. Lesch, M. Rottmann, M. Smolka, Y. V. Syagailo, O. Okladnova, H. Rommelspacher, G. Winterer, L. G. Schmidt, T. Sander: Association of a regulatory polymorphism in the promoter region of the monoamine oxidase A gene with antisocial alcoholism. – Psychiatry Res. 1999, 86, 67-72
15.T. Sander, Y. Syagailo, J. Samochowiec, O. Okladnova, K.-P. Lesch, D Janz:
Association analysis of a regulatory promoter polymorphism of the PAX-6 gene with idiopathic generalized epilepsy. – Epilepsy Res. 1999, 36, 1, 61-67
16.J. Samochowiec, M. Rottmann, O. Okladnova, Y. Syagailo, G. Stöber, T. Sander, E. Mühlbauer, M. Smolka, M. Tranitz, G. Winterer, H. Rommelspacher, L. G. Schmidt, K.-P. Lesch: Association analysis of a PAX-6 gene promoter-associated polymorphic repeat with alcohol dependence. – Addict. Biol. 1999, 4, 3, 323-328
17.T. Sander, M. Ladehoff, J. Samochowiec, U. Finckh, H. Rommelspacher, L. G. Schmidt: Lack of an allelic association between polymorphisms of the dopamine D2 receptor gene and alcohol dependence in the German population. – Alcohol. Clin. Exp. Res. 1999, 23, 4, 578-581
18.M. Smolka, T. Sander, L. G. Schmidt, J. Samochowiec, H. Rommelspacher, N. Gscheidel, B. Wendel, M.R. Hoehe: Mu-opioid receptor variants and dopaminergic sensitivity in alcohol withdrawal.- Psychoneuroendocrinology 1999, 24, 6, 629-638
19.J. Samochowiec: Molecular and genetical basis of alcohol dependence. Aachen: Shaker Verl., 1999, 296
20.J. Kucharska-Mazur, J. Samochowiec, J. Zawierta, D. Chlubek: The alcohol dependence and plasma selenium concentration. – Acta Pol. Toxicol. 2000, 8, 2, 249-253
21.K. Samochowiec-Mielcarek, A. Put, Z. Juzyszyn, J. Samochowiec: Influence of chronically administered tamoxifen and sodium fluoride on tissues of the oral cavity in rats. – Acta Pol. Toxicol. 2000, 8, 2, 213-220
22.T. Sander, A. Ostapowicz, J. Samochowiec, M. Smolka, H. Rommelspacher, G. Winterer, L. G. Schmidt: Evaluation of an allelic association of the serotonin 5-HT1B G681C polymorphism with antisocial alcoholism in the German population. – Addict. Biol.2000,5,2,167-172
23.A. Hajduk, J. Samochowiec: Porównanie modelu używania środków psychoaktywnych przez młodzież w latach 1985-1986 w relacji do roku 2000-2001. – Ann. UMCS Sect. D 2000, 55, 61-65
24.T. Sander, W. Berlin, A. Ostapowicz, J. Samochowiec, N. Gscheidel, M. R. Hoehe:
Variation of the genes encoding the human glutamate EAAT2, serotonin and dopamine transporters and susceptibility to idiopathic generalized epilepsy. – Epilepsy Res. 2000, 41, 1, 75-81
25.G. Winterer, M. Smolka, J. Samochowiec, Ch. Mulert, M. Ziller, R. Mahlberg, Y. Wuebben, J. Gallinat, H. Rommelspacher, W. Herrmann, T. Sander: Association analysis of GABAA beta2 and gamma2 gene polymorphisms with event-related prefrontal activity in man. – Hum. Genet. 2000, 107, 5, 513-518
26.L.G. Schmidt, T. Sander, S. Kuhn, M. Smolka, H. Rommelspacher, J. Samochowiec, K. P. Lesch: Different allele distribution of a regulatory MAOA gene promoter polymorphism in antisocial and anxious-depressive alcoholics. – J. Neural Transm. 2000, 107, 6, 681-689
27.J. Samochowiec, M. Ladehoff, J. Pelz, M. Smolka, L. G. Schmidt, H. Rommelspacher, U. Finckh: Predominant influence of the 3′-region of dopamine D2 receptor gene (DRD2) on the clinical phenotype in German alcoholics. – Pharmacogenetics 2000, 10, 471-475
28.N. Gscheidel, T. Sander, B. Wendel, P. Heere, L. G. Schmidt, H. Rommelspacher, M R. Hoehe, J. Samochowiec: Five exon 1 variants of mu opioid receptor and vulnerability to alcohol dependence. – Pol. J. Pharmacol. 2000, 52, 1, 27-31
29.J. Samochowiec: Association of genetic polymorphisms with alcohol dependence syndrome. – Pol. J. Pharmacol. 2000, 52, 2, 128-131
30.T. Sander, A. Ostapowicz, J. Samochowiec, M. Smolka, G. Winterer, L. G. Schmidt: Genetic variation of the glutamate transporter EAAT2 gene and vulnerability to alcohol dependence. – Psychiatr. Genet. 2000, 10, 3, 103-107
31.H. Rommelspacher, M. Smolka, L.G. Schmidt, J. Samochowiec, M. Hoehe:
Genetic analysis of the mu-opioid receptor in alcohol-dependent individuals. – Alcohol 2001, 24, 2, 129-135
32.J. Samochowiec, F. Rybakowski, P. Czerski, M. Zakrzewska, G. Stępień, J. Pełka-Wysiecka, J. Horodnicki, J.K. Rybakowski, J. Hauser: Polymorphisms in the dopamine, serotonin, and norepinephrine transporter genes and their relationship to temperamental dimensions measured by the Temperament and Character Inventory in healthy volunteers. – Neuropsychobiology 2001, 43, 4, 248-253
33.M. Zakrzewska, J. Samochowiec, F. Rybakowski, J. Hauser, J. Pełka-Wysiecka:
Polska wersja Inwentarza Temperamentu i Charakteru (TCI): analiza rzetelności. – Psychiat. Pol. 2001, 35, 3, 455-465
34.J. Samochowiec: Perspectives of science in Central and Eastern Europe (Poland). W: Perspectives of sciences in Central and Eastern Europe. Emerging directions from the past ten years. Ed. by Quirin Schiermeier and Judith Ockenden. Amsterdam, 2001, 67-68, 42-43.
35.F. Rybakowski, J. Samochowiec, M. Zakrzewska, P. Czerski, G. Stępień, J. Pełka-Wysiecka, J. Hauser, J. Horodnicki, A. Rajewski, J.K. Rybakowski: Interaction of monoamine transporter genes and personality dimensions. – Arch. Psychiatr. Psychother. 2002, 4, 2, 17-24
36.L.G. Schmidt, J. Samochowiec, U. Finckh, E. Fiszer-Piosik, J. Horodnicki, B. Wendel, H. Rommelspacher, M.R. Hoehe: Association of a CB1 cannabinoid receptor gene (CNR1) polymorphism with severe alcohol dependence. – Drug Alcohol Depend. 2002, 65,3,221-224
37.J. Samochowiec, J. Kucharska-Mazur, F. Rybakowski, A. Ostapowicz, J. Horodnicki, M. Rozpara, R. Kamiński, A. Skrzypińska, G. Arentowicz, H. Rommelspacher, L. G. Schmidt: Norepinephrine transporter polymorphism and personality trait of reward dependence in male alcoholics. – Pharmacopsychiatry 2002, 35,5, 195-196
38.J. Samochowiec, J. Kucharska-Mazur, J. Horodnicki, K. P. Lesch, H. Rommelspacher, L. G. Schmidt: Polimorfizm genu promotora PAX-6 i inne czynniki związane z atrofią mózgowia u osób uzależnionych od alkoholu. – Psychiat. Pol. 2002, 36, 2, 303-310
39.J. Samochowiec, J. Kucharska-Mazur, R. Kamiński, M. Smolka, H. Rommelspacher, C. Wernicke, A. Tymicz, L.G. Schmidt: Norepinephrine transporter gene polymorphism is not associated with susceptibility to alcohol dependence. – Psychiatry Res. 2002, 111, 2-3,229-233
40.C. Wernicke, J. Samochowiec, L.G. Schmidt, M. Smolka, H. Rommelspacher: Neue allelische Varianten des glutamatergen NMDA Rezeptors sind mit Alkoholismus assoziiert.W: Alkohol, Nikotin, Kokain … und kein Ende? Suchtforschung, Suchtmedizin und Suchttherapie am Beginn des neuen Jahrzehnts. 14. Wissenschaftliche Tagung der Deutschen Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie e.V. (DG-Sucht) in Berlin 10.-12.04.2002. Hrsg. G. Richter, H. Rommelspacher, C. Spies. Lengerich [i in.], 2002, 526-527.
41.G. Winterer, R. Mahlberg, M. Smolka, J. Samochowiec, M. Ziller, H. Rommelspacher, W. Herrmann, L.G. Schmidt, T. Sander: Association Analysis of Exonic Variants of the GABAB- Receptor Gene and Alpha Electroencephalogram Voltage in Normal Subjects and Alcohol-Dependent Patients. Behavior Genetics, 2003, 33,1, 1-7
42.C. Wernicke, J. Samochowiec, L. G. Schmidt, G. Winterer, M. Smolka, J. Kucharska-Mazur, J. Horodnicki, J. Gallinat, H. Rommelspacher: Polymorphism in the N-Methyl-D-Aspartate receptor 1 and 2B Subunits Are Associated with Alcoholism-Related Traits. – Biol. Psychiatry 2003, 54, 922-928
43.G. Winterer, M. Smolka, J. Samochowiec, M. Ziller, R. Nahlberg, J. Gallinat, H. Rommelspacher, W.M. Herrmann, T. Sander: Association of EEG Coherence and an Exonic GABABR1 Gene Polymorphism. American Journal of medical genetics Part B (Neuropsychiatric Genetics) 2003, 117B, 51-56
44.J. Hauser, A. Leszczyńska, J. Samochowiec, P. Czerski, A. Ostapowicz, M. Chlopacka, J. Horodnicki, J. K. Rybakowski: Association analysis of the insertion/deletion polymorphism in serotonin transporter gene in patients with affective disorder. European Psychiatry 2003, 18, 129-132
45.Samochowiec A., Wojciechowski B., Samochowiec J.: Rola myślenia magicznego w obronie przed lękiem – The role of magical thinking in defense against anxiety. W: Psychiatria 2004, 1, nr 1, s. 17-21.
46.Hauser J., Hornowska E., Leszczyńska-Rodziewicz A., Kosmowska M., Kaczmarkiewicz M., Samochowiec J., Rajewska A., Zakrzewska M.: Opinie na temat badań genetycznych w psychiatrii – Opinion on psychiatric genetic examination. W: Wiadomości Psychiatryczne 2004, tom VII, nr 1, s. 5-8.
47.Samochowiec J., Syrek S., Parus M., Ryżewska-Wódecka A., Samochowiec A., Hrodnicki J., Zakrzewska M., Kucharska-Mazur J.: Polymorphisms in the Serotonin Transporter and Monoamine Oxidase A Genes and Their Relationship to PersonalityTraits Measured by the Temperament and Character Inventory and NEO Five-Factor Inventory in Healthy Volunteers. W: Neuropsychobiology 2004, 50, s. 174-181.
48.Samochowiec J., Hajduk A., Horodnicki J., Stępień G., Kucharska-Mazur J.: Association studiem of MAO-A, COMT, and 5-HTT gene polymorphisms in patients with phobic disorders of the anxiety spectrum. in: Psychiatry Research 2004, 30, 128, 21-6
49.J. Samochowiec, A. Grzywacz, J. Kucharska-Mazur, A. Samochowiec, J. Horodnicki, J. Pełka-Wysiecka, S. Syrek: Family- based and case-control association studiem of glutamate receptor GRIK3 Ser310Ala polymorphism In Polish patiets and familie with alkohol dependence. Neuroscience Letters 396, 2006, 159-162.
50.J. Samochowiec, J. Kucharska-Mazur, A. Grzywacz, M. Jabłoński, S. Syrek, H.Rommelspacher, A. Samochowiec, M. Sznabowicz, J. Horodnicki, J. Pełka-Wysiecka: Family-based and case-control study of DRD2, DAT, 5HTT, COMT genes polymorphisms in alkohol dependence. Neuroscience Letters, 2006. 13;1:1-5
51.E. Mikołajczyk, A. Grzywacz, M. Śmiarowska, J. Samochowiec: The association of eating disorders with catechol-O-methyltransferase gene functional polymorphism. Neuropsychobiology 2006, 1:82-6.
52.Wronski M, Skrok-Wolska D, Samochowiec J, Ziolkowski M, Swiecicki L, Bienkowski P, Korkosz A, Zatorski P, Kukwa W, Scinska A. Perceived intensity and pleasantness of sucrose taste in male alcoholics.
Alcohol Alcohol. 2007 Mar-Apr;42(2):75-9.
53.Samochowiec J, Kucharska-Mazur J, Grzywacz A, Pelka-Wysiecka J, Mak M, Samochowiec A, BienkowskiP.. Genetics of Lesch’s typology of alcoholism.
Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2008 Feb 15;32(2):423-7.
54.Mierzejewski P, Rogowski A, Korkosz A, Bienkowski P, Filip M, Samochowiec J, Anna S.
A protein synthesis inhibitor, cycloheximide does not alter cue-induced reinstatement of saccharin seeking. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2008, 32(6):1533-7.
55. Mierzejewski P, Olczak M, Rogowski A, Kostowski W, Samochowiec J, Filip M, Przegalinski E, Bienkowski P.Effects of cycloheximide on extinction in an appetitively motivated operant conditioning task depend on re-exposure duration. Neurosci Lett. 2008 441(3):307-10
56. Mikołajczyk E, Zietek J, Samochowiec A, Samochowiec J.
Personality dimensions measured using the Temperament and Character Inventory (TCI) and NEO-FFI on a Polish sample. Int J Methods Psychiatr Res. 2008;17(4):210-9.
57. Mikołajczyk E, Grzywacz A, Samochowiec J.The association of catechol-O-methyltransferase genotype with the phenotype of women with eating disorders. Brain Res. 2009 Oct 21. [Epub ahead of print]PMID: 19852950
58. Lucht M, Samochowiec A, Samochowiec J, Jasiewicz A, Grabe HJ, Geissler I, Rimmbach C, Rosskopf D, Grzywacz A, Wysiecka JP, Tybura P, Brzuchalski B, Bieńkowski P. Influence of DRD2 and ANKK1 genotypes on apomorphine-induced growth hormone (GH) response in alcohol-dependent patients. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2009 Sep 29. [Epub ahead of print]PMID: 19796663
59. Kucharska Mazur J., Samochowiec J.: Haplotype analysis AT DRD2 locus In patients with Panic dis order Psych res 2009 Nov Epub Ahmed of print.
60. U.W.Preuss, M. Ridinger, D. Rujescu, J. Samochowiec, C. Fehr, F.M. Wurst, G. Koller, B. Bondy, N. Wodarz, T. Debniak, A. Grzywacz, M. Soyka, P. Zill. Association of ADH4 genetic variants with alcohol dependence risk and related phenotypes: results from a larger multicenter association study. Genetic Study 10.1111/1369-1600. 2010 Addiction Biology
61. A. Samochowiec, A. Grzywacz, L. Kaczmarek, P. Bieńkowski, J. Samochowiec, P. Mierzejewski, U. W. Preuss, E. Grochans, A. Ciechanowicz. Functional polymorphism of matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) gene in acohol dependence: Family and case control study. Brain Research
62. E. Mikołajczyk, A. Grzywacz, J. Samochowiec. The association of catechol-O-methyltransferase genotype with the phenotype of women with eating disorders. 1307. 2010, 142-148 Brain Research
63. A. Rogowski, P. Bienkowski, J. Samochowiec, P. Mierzejewski, M. Jerzak, W. Baranowski. Reliability and clinical validity of a Polish version of the CONTILIFE: a quality of life questionnaire for urinary incontinence. 10.1007/00192-009-1095-3. Int Urogynecol J.
64. A. Grzywacz, A. Samochowiec, A. Ciechanowicz, J. Samochowiec. Family-based study brain-derived neurotrophic factor (BDNF) gene polymorphism in alcohol dependence. 2010, 62, 938-941. Pharmacological Reports
65. M. Lucht, A. Samochowiec, J.Samochowiec, A. Jasiewicz, HJ. Grabe, I. Geissler, C. Rimmbach, D. Rosskopf, A. Grzywacz, J. Pełka-Wysiecka, P. Tybura, B. Brzuchalski, P. Bieńkowski.Influence of DRD2 and ANKK1 genotypes on apomorphine-induced growth hormone (GH) response In alkohol-dependent patients. 34. 2010, 45-49 Progress in Neuro-Psychopharmacology&Biological Psychiatry
66. J. Kucharska-Mazur, J. Samochowiec, P. Bieńkowski. Haplotype analysis at DRD2 locus in patients with panic disorder 179. 2010, 119-120 Psychiatry Research
E. Jezewska, A. Scinska, W. Kukwa, A. Sobolewska, D. Turzynska, J. Samochowiec, P. Bieńkowski. Gamma-Aninobutyric acid concentrations in benign parotid tumours and unstimulated parotid saliva. 1 of 5. Limited 2010. The Journal of Laryngology&Otology
67. K. Korwin-Piotrowska, T. Korwin-Piotrowska, J. Samochowiec. Self perception among patients with multiple sclerosis. 2010;3, 63-68. Archives of Psychiatry and Psychotherapy
68. T. Sobów, T. Gabrylewicz, J. Samochowiec. Zaburzenia neuropsychiatryczne i uzależnienia w praktyce neurologicznej. 2010, tom6, supl. A, 118-121. Polski Przegląd Neurologiczny
69.A. Konopka, J. Samochowiec: Zespół alienacji rodzicielskiej – co powienien wiedzieć profesjonalista – Parental Alienation Syndrome – what should the professional know. 2010, tom 6, nr 3, 103-110. Psychiatria
70. U.W.Preuss, M. Ridinger, D. Rujescu, J. Samochowiec, C. Fehr, F.M. Wurst, G. Koller, B. Bondy, N. Wodarz, T. Debniak, A. Grzywacz, M. Soyka, P. Zill. Association of ADH4 genetic variants with alcohol dependence risk and related phenotypes: results from a larger multicenter association study. 16, 323-333, Human Genetic Study 10.1111/1369-1600. Addiction Biology.
71. A. Acewicz, P.Mierzejewski, W. Dyr, A. Jastrzębska, I. Korkosz, E. Wyszogrodzka, P. Nauman, J. Samochowiec, W. Kostrowski, P. Bienkowski Cocaine self-administration in Warsaw alcohol high-preferring (WHP) and Warsaw alcohol low-preferring (WLP) rats. European Journal of Pharmacology.
72. Jaholkowski P, Mierzejewski P, Zatorski P, Scinska A, Sienkiewicz-Jarosz H, Kaczmarek L, Samochowiec J, Filipkowski RK, Bienkowski P Increased ethanol intake and preference in cyclin D2 knockout mice. 2011 Mar 23. doi: 10.1111/j.1601-183X.2011.00692.x.. Genes Brain Behav.
73. Jezewska E, Scinska A, Kukwa W, Sobolewska A, Turzynska D, Samochowiec J, Bienkowski P. Gamma-aminobutyric acid concentrations in benign parotid tumours and unstimulated parotid saliva. 2011 May;125(5):492-6. Epub 2010 Dec 17. J Laryngol Otol.
74. A, Brodowski J, Starczewski A, Laszczyńska M, Noceń I, Grzywacz A, Samochowiec A, Chlubek D. Serum Mg and Zn levels in postmenopausal women. 2011 Dec 1;24(4):209-14. Magnes Res.
75. J. Samochowec, J. Kucharska-Mazur, A. Samochowiec Uzależnienie ode alkoholu: od neurobiologii do nowoczesnej terapii 2011, tom 24, nr 2, s. 117-123. Alkoholizm i narkomania.
76. J. Kucharska-Mazur, J. Samochowiec Używanie nikotyny i alkoholu – wzajemny wpływ na leczenie uzależnienia od tych substancji 2011, s. 182-185. Przewodnik lekarza.
77. A. Jasiewicz, J. Samochowiec Zaburzenia psychiczne w chorobach tkanki łącznej
2011, tom 8, nr 2, s. 39-45. Psychiatria.
78. E. Grochans, A. Grzywacz, I. Małecka, A Samochowiec, B. Karakiewicz, J. Samochowiec Badania asocjacyjne wybranych polimorfizmów genów DRD2, 5HTT, GRIK3, ADH4 u pacjentów z zespołem zależności alkoholowej 2011, tom XLV, nr 3, s. 325-335. Psychiatria Polska grupowa.
79. A. Samochowiec, J. Horodnicki, J. Samochowiec Wpływ cech osobowości i polimorfizmów genów DRD4 i 5HTT rodziców na predyspozycje ich synów do uzależnienia sie od alkoholu
2011, tom XLV, n 3, s. 337-347. indy
80. A. Suchanecka, A. Grzywacz, J. Samochowiec Gen ANKK1 w psychiatrii
2011, tom XLV, nr 3, s. 349-356. grupowa.
81. P. Tybura, A. Grzywacz, A. Samochowiec, J. Samochowiec Analiza genów kandydujących związanych z predyspozycja do schizofrenii i z efektem leczenia przeciwpsychotycznego
2011, tom XLV, n.6, str. 811-823. grupowa.
82. M. Szkup-Jabłońska, B. Karakewicz, E. Grochans, A. Jurczak, L. Zaremba-Pechmann, I. Rotter, G. Nwak-Starz, J. Samochowiec Wpływ poziomu łowiu we krwi na powstawanie utrudnień w funkcjonowaniu społecznym dzieci z zaburzeniami zachowania 2011, tom XLV, nr 5, s. 713-722.
83. A. Grzywacz, J. Samochowiec Genetyka psychiatryczna – zastosowania kliniczne: teraźniejszość i przyszłość tom 8, nr 3, s. 35-39. Psychiatria po Dyplomie.
84. J. Samochowiec Psychiatria – podręcznik dla studentów medycyny. Warszawa 2011,
„Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu. s.81-123. Wydawnictwo Lekarskie PZWL
85. J. Samochowiec Farmakoterapia uzależnień. 534-547
86. A. Grzywacz, J. Samochowiec Psychiatria – co nowego? – Nowości z psychiatri
Wrocław 2011. „Genetyka psychiatryczna”. s. 12-24. Cornetis.
87. Albert Acewicz, Paweł Mierzejewski, Agata Jastrzębska, Marcin Kołaczkowski, Anna Wesołowska, Izabela Korkosz, Jerzy Samochowiec, Przemysław Bieńkowski. Acoustic startle responses and prepulse inhibition of acoustic startle responses in Warsaw alcohol high-preferring (WHP) and Warsaw alcohol low-preferring (WLP) rats.Alcohol Alcohol. 2012: vol. 47, nr 4, s. 386-389.
88. Justyna Pełka Wysiecka, Joanna Ziętek, Anna Grzywacz, Jolanta Kucharska-Mazur, Przemysław Bieńkowski, Jerzy Samochowiec. Association of genetic polymorphisms with personality profile in individuals witthous psychiatric disorders. Prog. Neuropsychopharmacol. Biol. Psychiatry. 2012 : vol. 39, nr 1, s. 40-46.
89. Albert Acewicz, Paweł Mierzejewski, Wanda Dyr, Agata Jastrzębska, Izabela Korkosz, Edyta Wyszogrodzka, Paweł Nauman, Jerzy Samochowiec, Wojciech Kostowski, Przemysław Bieńkowski. Cocaine self-administration in Warsaw alcohol high-preferring (WHP) and Warsaw alcohol low-preferring (WLP) rats. Eur. J. Pharmacol. 2012 : vol. 674, nr 2-3, s. 275-279,
90. Janusz Heitzman, Jerzy Samochowiec. Depresja lekooporna – diagnoza, postępowanie.
W: Farmakoterapia depresji: współczesne podstawy teoretyczne i doświadczenia kliniczne.
Odpowiedzialni za całość, redakcja: Pod red. Janusza Heitzmana i Jerzego Vetulaniego
Poznań: Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2012
91. Piotr Tybura, Beata Trześniowska-Drukała, Jerzy Samochowiec. Działania niepożądane leków przeciwpsychotycznych. Med. Dypl. 2012 : z. eduk., nr 7, s. 31-36, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Tyt. z. eduk.: Schizofrenia. Pod red. Jerzego Samochowca.
92. Anna Grzywacz, Iwona Małecka, Aleksandra Suchanecka, P. Bieńkowski, Jerzy Samochowiec. Family-based and case-control study of glutamate receptor GRIK3 Ser310Ala polymorphism in alcohol dependence. Eur. Addict Res. 2012 : vol. 19, nr 1, s. 55-59,
93. Anna Grzywacz, Iwona Małecka, Michał Korostyński, Tadeusz Przewłocki, Przemysław Bieńkowski, Jerzy Samochowiec. GABA-A receptor genes do not play a role in genetics of Lesch’s typology in Caucasian subjects. Arch. Med. Sci. 2012 : vol. 8, nr 2, s. 357-361,
94. Jerzy Samochowiec, Anna Grzywacz. Genetyczne predyspozycje do zachorowania na depresję – implikacje terapeutyczne. W: Farmakoterapia depresji : współczesne podstawy teoretyczne i doświadczenia kliniczne. Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2012
95. Jolanta Kucharska-Mazur, Anna Grzywacz, Justyna Pełka-Wysiecka, Agnieszka Samochowiec, Hans Rommelspacher, Jerzy Samochowiec.Haplotype analysis of DRD2 and ANKK 1 gene polymorphisms in alcohol dependence. Arch. Psychiatr. Psychother. 2012 : vol. 14, nr 2, s. 5-10.
96. Izabela Gorzkowska, Jerzy Samochowiec. Historia zaburzenia hiperkinetycznego (ADHD) na świecie i w Polsce przed ICD-10 i DSM IV-TR. The history of hyperkinetic disorder (ADHD) in the world and in Poland before the ICD-10 and DSM IV-TR. Psychiatria. 2012 : t. 9, nr 3, s. 91-99,
97. Anna Grzywacz, Andrzej Jasiewicz, Iwona Małecka, Aleksandra Suchanecka, Elżbieta Grochans, Beata Karakiewicz, Agnieszka Samochowiec, Przemysław Bieńkowski, Jerzy Samochowiec. Influence of DRD2 and ANKKI polymorphisms on the manifestation of withdrawal syndrome symptoms in alcohol addiction. Pharmacol. Rep. 2012 : vol. 64, nr 5, s. 1126-1134.
98. Pod red. Jerzego Samochowca. Medycyna po Dyplomie. Zeszyt edukacyjny nr 7 : Schizofrenia. Warszawa : Medical Tribune Polska, 2012
99. Michał Wroński, Andrzej Jasiewicz, Anna Konopka, Jerzy Samochowiec. Nadużywanie substancji psychoaktywnych oraz tendencje samobójcze u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii.
Med. Dypl. 2012 z. eduk., nr 7, s. 37-44, Schizofrenia. Pod red. Jerzego Samochowca.
100. Piotr Tybura, Beata Trześniowska-Drukała, Jerzy Samochowiec. Pharmacogenetics of antipsychotic drugs in schizophrenia treatment. Curr. Psychopharmacol. 2012 : vol. 1, nr 1, s. 47-60.
101. Jerzy Samochowiec, Justyna Pełka-Wysiecka. Schizofrenia deficytowa – jak diagnozować i leczyć? Deficit schizophrenia – how to diagnose and treat? Przew. Lek.2012, nr 1, s. 110-114,
102. Piotr Tybura, Agnieszka Samochowiec, Aleksander Beszłej, Anna Grzywacz, Monika Mak, Dorota Frydecka, Przemysław Bieńkowski, Paweł Mierzejewski, Andrzej Potemkowski, Jerzy Samochowiec. Some dopaminergic genes polymorphisms are not associated with response to antipsychotic drugs in schizophrenic patients. Pharmacol. Rep. 2012: vol. 64, nr 3, s. 528-535.
103. Magdalena Podbielska, Justyna Pełka Wysiecka, Jerzy Samochowiec. Zasady rozpoznawania schizofenii i stanów prodromalnych. Med. Dypl. 2012 : z. eduk., nr 7, s. 3-9, bibliogr. streszcz.
Pod red. Jerzego Samochowca.
104. Łukasz Kummer, Małgorzata Rzewuska, Halina Sienkiewicz-Jarosz, Przemysław Bieńkowski, Jerzy Samochowiec. Zolpidem misuse in two women with no psychiatric history: a crucial role of pleasant visual hallucinations. J. Neuropsychiatry Clin. Neurosci.2012 : vol. 24, nr 2, s. E32, 1 s. bibliogr.
105. Jolanta Kucharska-Mazur, Daniel Pędziwiatr, Agata Poniewierska, Marta Tkacz, Malwina Suszyńska, Maciej Tarnowski, Jerzy Samochowiec, Mariusz Ratajczak. A lack of positive effect of enhanced vegetative nervous system tonus on mobilization of hematopoietic stem and progenitor cells in patients suffering from acute psychotic syndromes. Leukemia 2013 : vol. 27, nr 4, s. 959-961.
106. T. Litwin, G. Gromadzka, Jerzy Samochowiec, Anna Grzywacz, A. Członkowski, Anna Członkowska. Association of dopamine receptor gene polymorphisms with the clinical course of Wilson disease. JIMD Rep. 2013 : vol. 8, s. 73-80.
107. Justyna Pełka-Wysiecka, Michał Wroński, Andrzej Jasiewicz, Anna Grzywacz, Piotr Tybura, Jolanta Kucharska-Mazur, Przemysław Bieńkowski, Jerzy Samochowiec. BDNF rs 6265 polymorphism and COMT rs 4680 polymorphism in deficit schizophrenia in Polish sample.
Czasopismo: Pharmacol. Rep. 2013 : vol. 65, s. 1185-1193.
108. Sylwia Kalinowska, Katarzyna Nitsch, Paulina Duda, Beata Trześniowska, Jerzy Samochowiec. Depresja u dzieci i młodzieży – obraz kliniczny, etiologia, terapia. Depression in children and adolescents – symptoms, etiology, therapy. Ann. Acad. Med. Stetin.2013 : t. 59, nr 1, s. 32-36.
109. Przemysław Bieńkowski, Bogusław Habrat, Marek Jarema, Paweł Mierzejewski, Jerzy Samochowiec, Marcin Wojnar, Janusz Rybakowski. Długoterminowa farmakoterapia wspierająca utrzymywanie abstynencji lub zmniejszająca spożycie alkoholu u osób uzależnionych od alkoholu. Zalecenia Sekcji Farmakoterapii Polskiego Towarzystwa Badań nad uzależnieniami (PTBU) i Sekcji Psychofarmakologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP). Long-term pharmacotherapy aimed at maintaining abstinence or reducing alcohol intake in alcohol-dependent individuals. Guidelines of the Pharmacotherapy Section of the Polish Society for Research on addictions (PTBU) and the Psychopharmacology Section of the Polish Psychiatric Association (PTP). Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2013 : vol. 29, nr 3-4, s. 133-139.
110. Agnieszka Samochowiec, Andrzej Potemkowski, Jerzy Samochowiec. Kryzysy w procesie starzenia się.W: Troska o człowieka psychicznie chorego. Wsparcie, terapia, ochrona.
Odpowiedzialni za całość, redakcja: Pod red. Andrzeja Dymera. 2013
111. Jerzy Samochowiec, Agnieszka Samochowiec. Leczenie pacjentów z podwójną diagnozą.
Choroba afektywna dwubiegunowa – wyzwania terapeutyczne. Odpowiedzialni za całość, redakcja: Pod red. Dominiki Dudek, Marcina Siwka i Janusza Rybakowskiego. Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2013 Adres wydawniczy: Szczecin : Instytut Medyczny im. Jana Pawła II, 2013. s. 117-133.
112. Anna Konopka, Michał Wroński, Jerzy Samochowiec. Możliwości medycyny w zakresie leczenia lęku – historia i współczesność. The medicine’s potentiality in the area of anxiety treatment – history and the present day. Psychiatria.2013 : t. 10, nr 2, s. 55-62.
113. Paweł Mierzejewski, Marcin Kołaczkowski, Natalia Nowak, Agnieszka Korkosz, Anna Ścińska, Halina Sienkiewicz-Jarosz, Jerzy Samochowiec, Wojciech Kostkowski, Przemysław Bieńkowski. Pharmacological characteristics of zolpidem-induced catalepsy in the rat. Neurosci. Lett. 2013 : vol. 556, s. 99-103.
114. Anna Konopka, Justyna Pełka-Wysiecka, Anna Grzywacz, Jerzy Samochowiec.
Psychosocial characteristics of benzodiazepine addicts compared to not addicted benzodiazepine users. Prog. Neuropsychopharmacol. Biol. Psychiatry. 2013 : vol. 40, s. 229-235.
115. Jerzy Samochowiec, Sylwia Strzałkowska, Ernest Tyburski. Rozwój psychiatrii środowiskowej i założenia modelu psychoterapeutycznego.W: Perspektywy rozwoju psychiatrii środowiskowej w Koszalinie. Sukcesy i trudności wprowadzania modelu psychiatrii środowiskowej. Koszalin, Politechnika Koszalińska, 2013. s. 9-15.
116. Monika Mak, Piotr Tybura, Przemysław Bieńkowski, Beata Karakiewicz, Jerzy Samochowiec. Skuteczność rehabilitacji neuropsychologicznej z wykorzystaniem programów RehaCom u pacjentów z rozpoznaną schizofrenią. The efficacy of cognitive neurorehabilitation with RehaCom program in schizophrenia patients. Psychiatr. Pol. 2013 : t. 47, nr 2, s. 213-223
117. Halina Sienkiewicz-Jarosz, Anna Ścińska, Łukasz Święcicki, Wanda Lipczyńska-Łojkowska, Włodzimierz Kuran, Danuta Ryglewicz, Marcin Kołaczkowski, Jerzy Samochowiec, Przemysław Bieńkowski. Sweet liking patients with Parkinson’s disease. J. Neurol. Sci. 2013 : vol. 329, nr 1-2, s. 17-22.
118. Elżbieta Grochans, Anna Grzywacz, Anna Jurczak, Agnieszka Samochowiec, Beata Karakiewicz, Agnieszka Brodowska, Andrzej Starczewski, Jerzy Samochowiec. The 5HTT and MAO-A polymorphisms associate with depressive mood and climacteric symptoms in postmenopausal women. Prog. Neuropsychopharmacol. Biol. Psychiatry. 2013 : vol. 45, s. 125-130.
119. Marcin Jabłoński, Andrzej Jasiewicz, Jolanta Kucharska-Mazur, Jerzy Samochowiec, Przemysław Bieńkowski, Paweł Mierzejewski, Agnieszka Samochowiec. The effect of selected polymorphisms of the dopamine receptor gene DRD2 and the ANKK-1 on the preference of concentrations of sucrose solutions in men with alcohol dependence. Psychiatr. Danub. 2013 : vol. 25, nr 4, s. 371-378.
120. Monika Mak, Jerzy Samochowiec, Piotr Tybura, Przemysław Bieńkowski, Beata Karakiewicz, Liliana Zaremba-Pechman, Bożena Mroczek. The efficacy of cognitive rehabilitation with RehaCom programme in schizophrenia patients. The role of selected genetic polymorphisms in successful cognitive rehabilitation.Ann. Agric. Environ. Med. 2013 : vol. 20, nr 1, s. 77-81.
121. Jerzy Samochowiec. Urlop – zbawienny dla zdrowia psychicznego. Dialogi (Szczec.)
Szczegóły: 2013, nr 6, s. 4-6.
122. Mateusz Szymczak, Joanna Iskra-Trifunović, Anna Grzywacz, Jerzy Samochowiec, Łukasz Kołodziej. Use of benzodiazepines and haloperidol among orthopedic patients in postoperative delirium. A systematic review. Curr. Psychopharmacol. 2013 : vol. 2, nr 4, s. 229-240.
123. Piotr Tybura, Monika Mak, Agnieszka Samochowiec, Justyna Pełka-Wysiecka, Anna Grzywacz, Elżbieta Grochans, Liliana Zaremba-Pechmann, Jerzy Samochowiec. Wpływ leków przeciwpsychotycznych na funkcje poznawcze u pacjentów ze schizofrenią. The influence of antipsychotic therapy on the cognitive functions of schizophrenic patients. Psychiatr. Pol.
2013 : t. 47, nr 4, s. 567-578.
124. Sylwia Kalinowska, Beata Trześniowska-Drukała, Jerzy Samochowiec. Zaburzenia neuropoznawcze w przebiegu zakażenia wirusem HIV. HIV-associated neurocognitive disorders.
Psychiatr. Pol. 2013 : t. 47, nr 3, s. 453-463.
125. Piotr Tybura, Beata Trześniowska-Drukała, Przemysław Bieńkowski, Aleksander Beszłej, Dorota Frydecka, Paweł Mierzejewski, Agnieszka Samochowiec, Anna Grzywacz, Jerzy Samochowiec. Pharmacogenetics of adverse events in schizophrenia treatment: comparison study of ziprasidone, olanzapine and perazine. Psychiatry Res. 2014, 32 s.
126. Jolanta Kucharska-Mazur, Maciej Tarnowski, Barbara Dołęgowska, Marta Budkowska, Daniel Pędziwiatr, Marcin Jabłoński, Justyna Pełka-Wysiecka, Arkadiusz Kazimierczak, Mariusz Z. Ratajczak, Jerzy Samochowiec. Novel evidence for enhanced stem cell trafficking in antipsychotic-naive subjects during their first psychotic episode. J. Psychiatr. Res. 2014 : vol. 49, nr 1, s. 18-24.
127. Ł. Święcicki, A. Ścińska, D. Bzinkowska, J. Torbiński, H. Sienkiewicz-Jarosz, Jerzy Samochowiec, P. Bieńkowski. Intensity and pleasantness of sucrose taste in patients with winter depression. Nutr. Neurosci.2014
128. Sylwia Wieder-Huszla, Małgorzata Szkup, Agnieszka Samochowiec, Jerzy Samochowiec, Marzanna Stanisławska, Iwona Rotter, Beata Karakiewicz, Elżbieta Grochans. Effects of socio-demographic, personality and medical factors on quality of life of postmenopausal women.
Int. J. Environ. Res. Public Health. 2014 : vol. 11, nr 7, s. 6692-6708.
129. Małgorzata Śmiarowska, Krzysztof Safranow, Violetta Dziedziejko, Monika Białecka, Monika Koziołek, Jerzy Samochowiec. Association of plasma hormones, nutritional status, and stressful life events in anorexia nervosa patients = Związek między osoczowymi stęzeniami hormonów, stanem odżywienia i wydarzeniami stresogennymi u pacjentek z jadłowstrętem psychicznym. Post. Hig. 2014 : vol. 68, s. 162-171.
130. Albert Acewicz, Paweł Mierzejewski, Agata Jastrzębska, Izabela Korkosz, Katarzyna Karas, Halina Sienkiewicz-Jarosz, Jerzy Samochowiec, Marcin Kołaczkowski, Przemysław Bieńkowski.
Anxiety- and depressive-like traits in Warsaw alcohol high-preferring (WHP) and Warsaw alcohol low-preferring (WLP) rats. Pharmacol. Biochem. Behav. 2014 : vol. 122, s. 261-265.
131. Andrzej Jasiewicz, Anna Grzywacz, Marcin Jabłoński, Przemysław Bieńkowski, Agnieszka Samochowiec, Jerzy Samochowiec. Analiza polimorficznych wariantów genu transportera dopaminy DAT1 i transportera serotoniny 5-HTTLPR u pacjentów z zespołem zależności alkoholowej z uwzględnieniem fenotypowej cechy preferencji smaku słodkiego.
The analysis of the polymorphic variations of the dopamine gen transporter (DAT1) and the serotonin transporter (5-HTTLPR) in patients with Alcohol Dependence Syndrome with inclusion of the phenotypic feature of sweet liking preference

Przejdź do góry