prof dr hab. Ewa Stachowska

prof dr hab. Ewa Stachowska

Ewa Stachowska w 1989 ukończyła studia na Wydziale Biologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ze specjalnością: Biologia molekularna/bioenergetyka. W latach 1986-1989 odbyła staże naukowe poświęcone badaniu roślinnych małych jądrowych RNA w Zakładzie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Po obronie pracy magisterskiej dostała propozycję pracy w Katedrze Biochemii Pomorskiej Akademii Medycznej od jej ówczesnego kierownika – Pana profesora dr. hab. n. chem. Zygmunta Machoya. Od października 1989 praca koncentrowała się na badaniach prowadzonych w Katedrze-, jej wynikiem było napisanie i obrona (w 1995) pracy doktorskiej „Wpływ jonów fluorkowych na aktywność dehydrogenazy bursztynianowej uzyskanej z kory nerki wieprzowej oraz opublikowanie (wraz ze współpracownikami z Katedry Biochemii) jednego artykułu w czasopiśmie zagranicznym oraz sześciu czasopismach krajowych. W roku 1997 prof. Ewa Stachowska zainteresowała się  zagadnieniami związanymi z żywieniem człowieka. Praca naukowa skoncentrowała się na badaniu metabolizmu lipidów- głównie kwasów tłuszczowych pochodzących z żywności – w organizmie człowieka. prof. Ewa Stachowska jako pierwsza na świecie wykazała (wraz z współpracownikami z Zakładu Biochemii oraz Kliniki Chirurgii Naczyniowej), że izomery trans kwasów tłuszczowych mogą być akumulowane w ludzkich blaszkach miażdżycowych – ta praca opublikowana w presitiżowym czasopiśmie European Journal of Nutrition jest do tej pory często cytowana przez innych naukowców. W tym czasie innym kierunkiem badań była próba opracowania skutecznej i przystępnej cenowo diety przeciwmiażdżycowej dla pacjentów po przeszczepach nerki. Taki „polski” wariant diety typu śródziemnomorskiego został opracowany w 2004 r, został on z powodzeniem zastosowany u pacjentów po przeszczepie nerki – pacjentów Kliniki Nefrologii Transplantologii i Chorób Wewnętrznych. Wyniki przeprowadzonych badań opublikowano w czasopismach zagranicznych i są do tej pory cytowane min w podręcznikach akademickich np. Nutrition and diagnostisis related care (Lippincott Wiliams & Wilkins). Prof. Ewa Stachowska jest i była kierownikiem  grantów badawczych min.  „Wpływ izomerów trans kwasów tłuszczowych na syntezę pochodnych kwasu arachidonowego przez makrofagi”,  „Dieta CRON jako alternatywa dla sportowców kończących karierę sportową”, „ Nutrigenomika jako narzędzie służące do opracowania strategii żywienia osób z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby”.

Praca habilitacyjna dotyczyła wpływu sprzężonych dienów kwasów tłuszczowych ( CLA) na progresję procesu zapalnego w makrofagach. Badania poszerzono o prace związane ze poznaniem mechanizmu przekazywania sygnału przez błonę makrofagu do wnętrza komórki (sygnaling komórkowy), statusu antyoksydacyjnego oraz ekspresji białek powierzchniowych w makrofagach hodowanych z dodatkiem izomerów CLA. Wyniki wszystkich prac dotyczących CLA zostały przedstawione w wielu artykułach zagranicznych.

W roku 2011 zostały opublikowane prace poświęcone niealkoholowemu i alkoholowemu stłuszczeniu wątroby (NAFLD)..

Dorobek naukowy prof. Ewy Stachowskiej obejmuje 65 publikacji opublikowanych w recenzowanych czasopismach zagranicznych z listy filadelfijskiej takich jak: Annales of  Nutrition and  Metabolism, British Journal of Nutrition, European Journal of Nutrition, Journal of Renal Nutrition, Prostaglandins Leukotriens and Essential Fatty Acids, Prostaglandins and Other Lipid Mediators,  Toxicology, Toxicology Letter.

W latach 2008 prof. Ewa Stachowska organizowała od podstaw nauczanie przedmiotów na nowo otwartym kierunku nauczania na PAM – Dietetyce, przygotowywała wnioski związane  z pozyskiwaniem funduszy unijnych na ten cel. Dzięki pozyskaniu funduszy unijnych w ramach projektów: Dietetyk-poszukiwany specjalista w systemie promocji i ochrony zdrowia; oraz  Wyposażenie bazy dydaktycznej dla Dietetyki – nowego kierunku kształcenia w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie zostało zakupione wyposażenie oraz aparatura badawcza niezbędna do procesu dydaktycznego oraz do prac naukowych realizowanych w Zakładzie Biochemii i Żywienia Człowieka PUM

Prof. Ewa Stachowska w 2011 została powołana na eksperta Ministra w pracującego nad stworzeniem wytycznych nauczania dietetyki w ramach tworzenia Krajowych Rad Kwalifikacyjnych a w 2012 została powołana na eksperta Polskiej Komisji Akredytacyjnej w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

W roku 2009 została wyróżniona nagrodą Ministra Zdrowia I stopnia za rozprawę habilitacyjną ” Wpływ sprzężonych dienów kwasu linolowego na syntezę pochodnych kwasu arachidonowego i linolowego w monocytach/makrofagach”;

W roku 2014 otrzymała nominację z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

Zainteresowania: żywienie w sporcie, historia, malarstwo i muzyka (metal).

DOROBEK NAUKOWY

I. Publikacje oryginalne w recenzowanych czasopismach

1.Izabela Gutowska, Irena Baranowska-Bosiacka, Aldona Siennicka, A. Telesiński, Małgorzata Stańczyk-Dunaj, Teresa Wesołowska, Magdalena Gąssowska, Patrycja Kłos, Helena Zakrzewska, Bogusław Machaliński, Dariusz Chlubek, Ewa Stachowska.
Tytuł: Activation of phospholipase A2 by low levels of fluoride in THP1 macrophages via altered Ca2+ and cAMP concentration. Prostaglandins Leukot. Essent. Fatty Acids
2012 : vol. 86, nr 3, s. 99-105
2. Ewa Stachowska, Aldona Siennicka, Magdalena Baśkiewicz-Hałasa, Joanna Bober, Bogusław Machaliński, Dariusz Chlubek.Conjugated linoleic acid isomers may diminish human macrophages adhesion to endothelial surface.Int. J. Food Sci. Nutr.2012 : vol. 63, nr 1, s. 30-35.
3. Izabela Gutowska, Irena Baranowska-Bosiacka, Krzysztof Safranow, Katarzyna Jakubowska, Maria Olszewska, A. Telesiński, Aldona Siennicka, Marek Droździk, Dariusz Chlubek, Ewa Stachowska. Fluoride in low concentration modifies expression and activity of 15 lipoxygenase in human PBMC differentiated monocyte/macrophage.
Toxicology 2012 : vol. 295, nr 1-3, s. 23-30.
4. Joanna Raszeja-Wyszomirska, Krzysztof Safranow, Małgorzata Milkiewicz, Piotr Milkiewicz, Agnieszka Szynkowska, Ewa Stachowska.Lipidic last breath of life in patients with alcoholic liver disease.Prostaglandins Other Lipid Mediat.2012 : vol. 99, nr 1-2, s. 51-56.
5. Maria Olszewska, Jerzy Wiatrow, Joanna Bober, Ewa Stachowska, Edyta Gołembiewska, Katarzyna Jakubowska, Małgorzata Stańczyk-Dunaj, Maria Pietrzak-Nowacka.
Oxidative stress modulates the organization of erythrocyte membrane cytoskeleton = Wpływ stresu oksydacyjnego na białka błon erytrocytów.Post. Hig. 2012 : t. 66, s. 534-542.
6. Marta Rybicka, Ewa Stachowska, Izabela Gutowska, Miłosz Parczewski, Magdalena Baśkiewicz, Bogusław Machaliński, Anna Boroń-Kaczmarska, Dariusz Chlubek.
Comparative effects of conjugated linoleic acid (CLA) and linoleic acid (LA) on the oxidoreduction status in THP-1 macrophages.J. Agric. Food Chem.2011 : vol. 59, nr 8, s. 4095-4103.
7. Ewa Stachowska, Jacek Kijowski, Violetta Dziedziejko, Aldona Siennicka, Dariusz Chlubek. Conjugated linoleic acid (CLA) regulates phosphorylation of PPAR? by modulation of ERK 1/2 and p38 signaling in human macrophages/fatty acid laden macrophages. J. Agric. Food Chem. 2011 : vol. 59, nr 21, s. 11846-11852.
8. Małgorzata Szczuko, Teresa Seidler, Mariusz Mierzwa, Ewa Stachowska, Dariusz Chlubek. Effect of riboflavin supply on student body’s provision in north-western Poland with riboflavin measured by activity of glutathione reductase considering daily intake of other nutrients. Int. J. Food Sci. Nutr. 2011 : vol. 62, nr 4, s. 431-438.
9. Joanna Raszeja-Wyszomirska, Ewa Stachowska, Krzysztof Safranow, Piotr Milkiewicz.
Factors associated with advanced liver fibrosis in patients with non-alcoholic liver disease = Czynniki nasilonego włóknienia wątroby u osób z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby. Prz. Gastroenterol. 2011 : t. 6, nr 4, s. 234-242.
10. Izabela Gutowska, Irena Baranowska-Bosiacka, Aldona Siennicka, Magdalena Baśkiewicz, Bogusław Machaliński, Ewa Stachowska, Dariusz Chlubek. Fluoride and generation of pro-inflammatory factors in human macrophages. Fluoride
2011 : vol. 44, nr 3, s. 125-134.
11. Izabela Gutowska, Irena Baranowska-Bosiacka, Aldona Siennicka, Marta Rybicka, Magdalena Baśkiewicz, Bogusław Machaliński, Agnieszka Kolasa, Barbara Wiszniewska, Ewa Stachowska, Dariusz Chlubek. Fluoride effects on cholesterol influx and expression of the scavenger receptor CD36 in THP1 differentiated monocyte/macrophage cells.
Fluoride 2011 : vol. 44, nr 3, s. 135-142.
12. Izabela Gutowska, Magdalena Baśkiewicz, Bogusław Machaliński, Dariusz Chlubek, Ewa Stachowska. Blood arachidonic acid and HDL cholesterol influence the phagocytic abilities of human monocytes/macrophages.Ann. Nutr. Metab. 2010 : vol. 57, nr 2, s. 143-149.
13. Ewa Stachowska, Magdalena Baśkiewicz, Mariola Marchlewicz, Katarzyna Czupryńska, Mariusz Kaczmarczyk, Barbara Wiszniewska, Bogusław Machaliński, Dariusz Chlubek.Conjugated linoleic acids regulate triacylglycerol and cholesterol concentrations in macrophages/foam cells by modulation of CD36 expression Acta Bioch. Pol.
2010 : vol. 57, nr 3, s. 379-384.
14. Joanna Bober, Karolina Kędzierska, Ewa Kwiatkowska, Ewa Stachowska, Edyta Gołembiewska, Olech Mazur, Zdzisław Staniewicz, Kazimierz Ciechanowski, Dariusz Chlubek. Does oxidative stress affect the activity of the sodium-proton exchanger? = Czy stres oksydacyjny może wpływać na aktywność wymieniacza sodowo-protonowego?
Ann. Acad. Med. Stetin. 2010 : t. 56, nr 3, s. 5-12.
15. Ireneusz Wiernicki, Ewa Stachowska, Krzysztof Safranow, Miłosław Cnotliwy, Marta Rybicka, Mariusz Kaczmarczyk, Piotr Gutowski.Enhanced matrix-degrading proteolytic activity within the thin thrombus-covered wall of human abdominal aortic aneurysms. Atherosclerosis 2010 : vol. 212, nr 1, s. 161-165.
16. Izabela Gutowska, Irena Baranowska-Bosiacka, Magdalena Baśkiewicz, Barbara Millo, Aldona Siennicka, Mariola Marchlewicz, Barbara Wiszniewska, Bogusław Machaliński, Ewa Stachowska. Fluoride as a pro-inflammatory factor and inhibitor of ATP bioavailability in differentiated human THP1 monocytic cells.
17. Ewa Stachowska, Barbara Dołęgowska, Violetta Dziedziejko, Marta Rybicka, Mariusz Kaczmarczyk, Joanna Bober, Monika Rać, Bogusław Machaliński, Dariusz Chlubek.
Prostaglandin E2 (PGE2) and thromboxane A2 (TXA2) synthesis is regulated by conjugated linoleic acids (CLA) in human macrophages.J. Physiol. Pharmacol.2009 : vol. 60, nr 1, s. 77-85.
18. Ewa Stachowska, Magdalena Baśkiewicz-Masiuk, Violetta Dziedziejko, Izabela Gutowska, Irena Baranowska-Bosiacka, Mariola Marchlewicz, Barbara Dołęgowska, Barbara Wiszniewska, Bogusław Machaliński, Dariusz Chlubek. Conjugated linoleic acid increases intracellular ROS synthesis and oxygenation of arachidonic acid in macrophages.Nutrition 2008 : vol. 24, nr 2, s. 187-199.
19. Karolina Kędzierska, Joanna Bober, Ewa Kwiatkowska, Ewa Stachowska, Maria Olszewska, Dariusz Chlubek, Kazimierz Ciechanowski.Stres oksydacyjny i pierwiastki śladowe wpływają na aktywność systemów transportujących sód w błonie komórkowej erytrocytu.Oxidative stress and trace elements affect the activity of sodium transporting systems in a cellular membrane of a erythrocyte.Ann. Acad. Med. Stetin. 2008 : t. 54, nr 3, s. 105-114.
20. Ewa Stachowska, Magdalena Baśkiewicz-Masiuk, Violetta Dziedziejko, Grażyna Adler, Joanna Bober, Bogusław Machaliński, Dariusz Chlubek. Conjugated linoleic acids can change phagocytosis of human monocytes/macrophages by reduction in cox-2 expression.Lipids 2007 : vol. 42, nr 8, s. 707-716.
21. Ewa Stachowska, Violetta Dziedziejko, Krzysztof Safranow, Katarzyna Jakubowska, Maria Olszewska, Bogusław Machaliński, Dariusz Chlubek.Effect of conjugated linoleic acids on the activity and mRNA expression of 5- and 15-lipoxygenases in human macrophages. J. Agric. Food Chem. 2007 : vol. 55, nr 13, s. 5335-5342.
22. Joanna Bober, Ewa Kwiatkowska, Karolina Kędzierska, Maria Olszewska, Edyta Gołębiewska, Ewa Stachowska, Elżbieta Kucharska, Kazimierz Ciechanowski, Dariusz Chlubek. Influence of glucose in the dialysate on the activity of erythrocyte-glutathione-peroxidase and blood selenium concentration in hemodialyzed patients.
Arch. Med. Res. 2007 : vol. 38, nr 3, s. 330-336.
23. Ewa Stachowska, Violetta Dziedziejko, Krzysztof Safranow, Izabela Gutowska, Grażyna Adler, Andrzej Ciechanowicz, Bogusław Machaliński, Dariusz Chlubek.
Inhibition of phospholipase A2 activity by conjugated linoleic acids in human macrophages.
Eur. J. Nutr. 2007 : vol. 46, nr 1, s. 28-33.
24. Ewa Stachowska, Violetta Dziedziejko, Krzysztof Safranow, Katarzyna Jakubowska, Maria Olszewska, Joanna Bober, Dariusz Chlubek. Research note feeding away inflammation – conjugated linoleic acids decrease pancreatic phospholipase A2 activity.
J. Food Lipids 2007 : vol. 14, nr 3, s. 315-322.
25. Rozprawa habilitacyjna Ewa Stachowska.Tytuł: Wpływ sprzężonych dienów kwasu linolowego na syntezę pochodnych kwasu arachidowego i linolowego w monocytach/makrofagach. Rozprawa habilitacyjna.
Tytuł angielski: Influence of conjugated linoleic acids on the synthesis of the arachidonic and linoleic acid derivatives in monocytes/macrophages. Habilitation thesis.Adres wydawniczy: Szczecin : Wydaw. Pomorskiej Akad. Med., 2007Strony: 105 s. il. tab. bibliogr. streszcz. summ.Ann. Acad. Med. Stetin. supl. 118.ISBN: 978-83-89318-78-7.
26. Joanna Bober, Ewa Kwiatkowska, Karolina Kędzierska, Maria Olszewska, Ewa Stachowska, Kazimierz Ciechanowski, Dariusz Chlubek.Tytuł: Fluoride aggravation of oxidative stress in patients with chronic renal failure. Fluoride 2006 : vol. 39, nr 4, s. 302-309.
27. Ewa Stachowska, Izabela Gutowska, Agnieszka Strzelczak, Teresa Wesołowska, Krzysztof Safranow, Dariusz Chlubek. The use of neural networks in evaluation of the direction and dynamics of changes in lipid parameters in kidney transplant patients on the Mediterranean diet. J. Ren. Nutr. 2006 : vol. 16, nr 2, s. 150-159.
28. Ewa Stachowska, Katarzyna Luterek, Izabela Gutowska, Paulina Żyluk, Joanna Bober, Dariusz Chlubek. Występowanie aterogennych kwasów tłuszczowych izomerii trans w niektórych produktach spożywczych. Atherogenic trans isomers of fatty acids in some food products.Ann. Acad. Med. Stetin. 2006 : t. 52, nr 1, s. 13-16.
29. Ewa Stachowska, Teresa Wesołowska, Maria Olszewska, Krzysztof Safranow, Barbara Millo, Leszek Domański, Katarzyna Jakubowska, Kazimierz Ciechanowski, Dariusz Chlubek. Elements of Mediterranean diet improve oxidative status in blood of kidney graft recipients. Br. J. Nutr. 2005 : vol. 93, nr 3, s. 345-352.
30. Ewa Stachowska, Izabela Gutowska, Halina Szumiłowicz, Joanna Bober, Dariusz Chlubek. Is conjugated linoleic acid (CLA) a protective factors in atherosclerosis? Study with the use of neural networks.Ann. Acad. Med. Stetin. 2005 : t. 51, nr 2, s. 27-32.
31. Monika Ewa Rać, Ewa Stachowska, Zygmunt Machoy.
Shell of snail Helix aspersa maxima (Helicadae) as a protection of bioaccumulation toxic sodium fluoride in soft tissue.Folia Biol. (Kraków) 2005 : vol. 53, nr 3-4, s. 235-238.
32. Ewa Stachowska, Teresa Wesołowska, Krzysztof Safranow, Leszek Domański, Monika Rać, Violetta Dziedziejko, Kazimierz Ciechanowski, Dariusz Chlubek. Simple dietary interventions reduce the risk factors of atherosclerosis in renal graft recipients.
J. Ren. Nutr.2005 : vol. 15, nr 3, s. 291-297.
33. Ewa Stachowska, Magdalena Baśkiewicz-Masiuk, Bogusław Machaliński, Marta Rybicka, Izabela Gutowska, Joanna Bober, Katarzyna Grymuła, Violetta Dziedziejko, Dariusz Chlubek. Sodium fluoride enhancement of monocyte differentiation via nuclear factor kappaB mechanism. Fluoride 2005 : vol. 38, nr 4, s. 297-306.
34. Ewa Stachowska, Iwona Noceń, Krzysztof Safranow, Teresa Wesołowska, Leszek Domański, Kazimierz Ciechanowski, Dariusz Chlubek. 6-miesięczne stosowanie diety typu śródziemnomorskiego normalizuje stężenie miedzi i cynku w osoczu pacjentów po przeszczepach nerek. [Six months on a Mediterranean diet leads to normalization of copper and zinc levels in plasma of renal graft recipients].Czyn. Ryz.
2004 : nr 1-2, s. 57-60.
35. Ewa Stachowska, Barbara Dołęgowska, Dariusz Chlubek, Teresa Wesołowska, Kazimierz Ciechanowski, Piotr Gutowski, Halina Szumiłowicz, Radosław Turowski.
Dietary trans fatty acids and composition of human atheromatous plaques.
Eur. J. Nutr. 2004 : vol. 43, nr 5, s. 313-318.
36. Ewa Stachowska, Izabela Gutowska, Barbara Dołęgowska, Dariusz Chlubek, Joanna Bober, Monika Rać, Piotr Gutowski, Halina Szumiłowicz, Radosław Turowski.
Exchange of unsaturated fatty acids between adipose tissue and atherosclerotic plaque studied with artificial neural networks.Prostaglandins Leukot. Essent. Fatty Acids
2004 : vol. 70, nr 1, s. 59-66.
37. Ewa Stachowska, Barbara Dołęgowska, Maria Olszewska, Izabela Gutowska, Dariusz Chlubek. Isomers of trans fatty acids modify the activity of platelet 12-P lipoxygenase and cyclooxygenase/thromboxane synthase. Nutrition 2004 : vol. 20, nr 6, s. 570-571.
38. Teresa Wesołowska, Ewa Stachowska, Kornel Chełstowski, Leszek Domański, Kazimierz Ciechanowski, Dariusz Chlubek. Redukcja wskaźników ryzyka miażdżycy u biorców nerki stosujących dietę typu śródziemnomorskiego.
Reduction of atherogenic markers in kidney allograft recipients after Mediterranean type diet.
Med. Metab. 2004 : t. 8, nr 4, s. 14-19.
39. Ewa Stachowska, Dariusz Chlubek, Barbara Dołęgowska, Piotr Gutowski, Katarzyna Jakubowska, Iwona Noceń, Zygmunt Machoy, Halina Szumiłowicz, Miłosław Cnotliwy.
Possible interactions of fluoride, calcium and fatty acids in atherosclerotic plaque = Możliwe interakcje fluorków, wapnia i kwasów tłuszczowych w blaszkach miażdżycowych izolowanych z tętnic szyjnych. Acta Angiol. 2003 : vol. 9, nr 4, s. 151-157.
40. Joanna Bober, Karolina Kędzierska, Ewa Kwiatkowska, Kazimierz Ciechanowski, Krystyna Widecka, Ewa Stachowska, Krzysztof Safranow, Marek Myślak, Grażyna Dutkiewicz. Aktywność erytrocytarnego wymieniacza sodowo-protonowego (NHE) u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym.The erythrocyte sodium-proton exchanger activity in patients with primary hypertension. Pol. Arch. Med. Wew.2002 : t. 108, nr 1, s. 619-624.
41. Ewa Stachowska, Barbara Dołęgowska, Dariusz Chlubek, Joanna Bober, Piotr Gutowski, Miłosław Cnotliwy, Beata Trojnacka. Izomery kwasów oleinowego i linolowego jako składniki blaszki miażdżycowej.Tytuł angielski: Isomers of oleic and linoleic acid as components of the atherosclerotic plaque. Bromat. Chem. Toksykol.
2002 : t. 35, nr 1, s. 87-91.
42. Ewa Stachowska, Barbara Dołęgowska, Dariusz Chlubek, Halina Szumiłowicz, Piotr Gutowski, Radosław Turowski, Rabih Samad. Trans unsaturated fatty acids are components of atheromatous plaque = Izomery trans nienasyconych kwasów tłuszczowych są składnikami ludzkiej blaszki miażdżycowej.Acta Angiol.2002 : vol. 8, nr 3, s. 99-104.
43. Joanna Bober, Ewa Kwiatkowska, Barbara Dołęgowska, Kazimierz Ciechanowski, Dariusz Chlubek, Ewa Stachowska. Wpływ hemodializy na systemy transportujące sód przez błonę komórkową erytrocyta.[Influence of hemodialysis on erythrocyte membrane sodium transporting systems]. Fac. Chem. Univ. Posn. 2002 : a. 2, s. 15-21.
44. Joanna Bober, Dariusz Chlubek, Ewa Kwiatkowska, Karolina Kędzierska, Ewa Stachowska, Piotr Wieczorek, Elżbieta Byra, Zygmunt Machoy, Edyta Herdzik. Influence of fluoride ions on Na+ -H+ exchanger activity in human red blood cells. Fluoride 2001 : vol. 34, nr 3, s. 174-180.
45. Ewa Stachowska, Dariusz Chlubek, Janina Zawierta, Zygmunt Machoy.
Influence of the ionic strenght on succinate dehydrogenase activity in the presence of fluoride, phosphate and chloride ions. Acta Pol. Toxicol.2000 : vol. 8, nr 1, s. 61-70.
46. Ewa Stachowska, Zygmunt Machoy, Dariusz Chlubek. Jon fosforanowy kompetycyjnym inhibitirem dehydrogenazy bursztynianowej. Phosphate ions as a competitive inhibitor of succinate dehydrogenase.Bromat. Chem. Toksykol. 2000 : t. 33, nr 3, s. 263-267.
47. Ewa Stachowska, Joanna Bober, Dariusz Chlubek, Zygmunt Machoy. Number of fluoride ions binding to succinate dehydrogenase during mixed inhibition.
Fluoride 2000 : vol. 33, nr 3, s. 115-120.
48. Ewa Stachowska, Dariusz Chlubek, Zygmunt Machoy.
Fluorek – kompetencyjny i niekompetencyjny inhibitor dehydrogenazy bursztynianowej.
Fluoride – competitive and noncompetitive inhibitor of succinate dehydrogenase (SDH).
Bromat. Chem. Toksykol. 1999 : t. 32, nr 2, s. 111-117.
49. Ewa Stachowska. Wpływ jonu fluorkowego na aktywność dehydrogenazy bursztynianowej izolowanej z kory nerki wieprzowej.
Influence of fluoride ion on the activity of succinate dehydrogenase isolated from the pig’s renal cortex.Ann. Acad. Med. Stetin. 1997 : t. 43, s. 25-40.

II. Prace poglądowe w recenzowanych czasopismach

1. Michał Skoczylas, Jacek J. Rudnicki, Agnieszka Serafin, Paulina Kaźmierczak, Ewa Siwiec, Ewa Stachowska, Marcin Sawicki, Anna Walecka.Hiperamonemia u noworodka – stan zagrożenia życia.Post. Neonatol.2012 : R. 18, nr 2, s. 104-108.
2. Ewa Stachowska. Jak żywić pacjenta przed przeszczepem wątroby?
Med. Sci. Rev. Hepatol. 2012 : t. 12, s. 29-31.
3. Małgorzata Napierała, Ewa Stachowska. Żywienie w niealkoholowym stłuszczeniu wątroby w ujęciu klasycznym oraz zasad nutrigenomiki. Nutrition in non-alcoholic fatty liver disease in clasical and nutrigenomic principles. Czyn. Ryz. 2011 : nr 1, s. 28-34.
4. Dominika Jamioł-Milc, Ewa Stachowska, Dariusz Chlubek. Skutki spożywania trans nienasyconych kwasów tłuszczowych w okresie ciąży i laktacji.
Effects of dietary trans fatty acids in pregnancy and lactation.
Ann. Acad. Med. Stetin.2010 : t. 56, nr 1, s. 21-27.
5. Ewa Stachowska, Dominika Jamioł, Dariusz Chlubek.Trans fatty acids and their role in inflammation and cardiovascular disease = Kwasy tłuszczowe trans i ich rola w zapaleniu i chorobach układu krążenia. Ann. Acad. Med. Stetin.2010 : t. 56, nr 3, s. 30-38.
6. Ewa Stachowska, Dariusz Chlubek.Tytuł: Conjugated linoleic acid-a safe dietary supplement? J. Chin. Clin. Med. 2009 : vol. 4, nr 4, s. 181-185.
7. Agnieszka Szynkowska, Ewa Stachowska. Sprzężone dieny kwasu linolowego (CLA) jako suplementy służące redukcji masy ciała – argumenty za i przeciw. Conjugated linoleic acids (CLA) as a dietary supplements which can help body mass reduction – pro and against arguments. Czyn. Ryz. 2009 : nr 2, s. 29-34.
8. Ewa Stachowska. Conjugated dienes of linoleic acid and tumorigenesis = Sprzężone dieny kwasu linolowego i rozwój nowotworu.Ann. Acad. Med. Stetin. 2008 : t. 54, nr 3, s. 122-125.
9. Katarzyna Wiedro, Ewa Stachowska, Dariusz Chlubek.Tytuł: Łańcuchowa reakcja polimerazy z analizą w czasie rzeczywistym (RT-PCR).Real-time polymerase chain reaction (RT-PCR).Ann. Acad. Med. Stetin.2007 : t. 53, nr 3, s. 5-9.
10. Marta Rybicka, Ewa Stachowska, Dariusz Chlubek.Źródła reaktywnych form tlenowych w makrofagach oraz systemy chroniące przed skutkami nadmiernego utleniania w makrofagach. The sources of reactive oxygen species in the macrophages and systems defending against the effects of an extensive oxidation.
Czyn. Ryz. 2007 : nr 4, s. 52-58.
11. Marta Rybicka, Ewa Stachowska, Dariusz Chlubek. Tytuł: Czynnik transkrypcyjny NFkappaB – rola w procesie miażdżycy.Tytuł angielski: Transcription factor NFkappaB – role in atherosclerosis.Czyn. Ryz. 2006 : nr 3, s. 12-17.
12. Ewa Stachowska, Katarzyna Serwatka, Dariusz Chlubek. Tytuł: Współczesne techniki molekularne wykorzystywane do analizy procesu miażdżycy. Current molecular methods in analysis of atherosclerosis process.Czyn. Ryz. 2006 : nr 1, s. 60-63.
13. Joanna Bober, Barbara Dołęgowska, Ewa Stachowska, Elżbieta Kucharska.
Likopen – naturalny antyoksydant. [Lycopene – a natural antioxidant].
Czyn. Ryz.2005 : nr 1-2, s. 61-66.
14. Katarzyna Serwatka, Ewa Stachowska, Dariusz Chlubek. Selen a aktywność cyklooksygenazy i lipoksygenazy w komórkach odpowiedzialnych za rozwój miażdżycy.
Selenium and the activities of cyclooxygenase and lipoxygenase in cells involved in atherogenesis. Ann. Acad. Med. Stetin. 2005 : t. 51, nr 2, s. 65-68.
15. Ewa Stachowska, Dariusz Chlubek.Tytuł: Postępy w badaniach nad sprzężonymi dienami kwasu linolowego.Tytuł angielski: [Progress in the study of conjugated dienes of linoleic acid]. Czyn. Ryz. 2003 : nr 2-4, s. 92-97.
16. Ewa Stachowska, Dariusz Chlubek.Dieta typu śródziemnomorskiego jako czynnik wspomagający terapię pacjentów po przeszczepach. Tytuł angielski: [The Mediterranean diet : a beneficial factor in the treatment of transplant recipients].Czyn. Ryz. 2002 : nr 1, s. 54-57.
17. Ewa Stachowska, Dariusz Chlubek, Kazimierz Ciechanowski. Dieta typu śródziemnomorskiegoczynnik kulturowy czy forma zapobiegania chorobom cywilizacyjnym? The Mediterranean diet: cultural factor or prevention of civilizing disease? Pol. Merkuriusz Lek.2001 : t. 11, nr 63, s. 279-281.
18. Ewa Stachowska, Dariusz Chlubek, Kazimierz Ciechanowski.
Izomery trans nienasyconych kwasów tłuszczowych – działania metaboliczne i efekty kliniczne. Trans izomers of unsaturated fatty acids – metabolic action and clinical effects.
Pol. Merkuriusz Lek. 2001 : t. 10, nr 57, s. 173-176.
19. Dariusz Chlubek, Ewa Stachowska, Joanna Bober. Udział fluorków w reakcjach wolnorodnikowych i ich wpływ na aktywność enzymów antyoksydacyjnych.
Effect of fluoride ions on the free radical reactions and antioxidative enzymes activity.
Bromat. Chem. Toksykol. 2001 : t. 34, nr 3, s. 263-266.

III. Komunikaty naukowe zjazdowe opublikowane w:

a) w czasopismach recenzowanych

1. Izabela Gutowska, Karolina P. Jakubczyk, Agnieszka J. Szynkowska, Irena Baranowska-Bosiacka, Ewa Siwiec, Iwona Noceń, Małgorzata K. Szczuko, Dariusz Chlubek, Ewa Stachowska. Effect of supplementation of slimming preparations containing conjugated dienes of linoleic acid (CLA) on the fluoride, calcium, and magnesium content of hard tissues and serum in mice. Fluoride 2012 : vol. 45, nr 3 pt 1, s. 171-172.
Advances in fluoride. XXXth Conference on the International Society for Fluoride Research, September 5-8 2012, Szczecin.
2. Izabela Gutowska, Karolina Dec, Irena Baranowska-Bosiacka, Ewa Siwiec, Małgorzata K. Szczuko, Agnieszka Kolasa, Anna Kondarewicz, Marta Rybicka, Dariusz Chlubek, Ewa Stachowska. Fluoride and lead influence on apoptosis processes in the liver cell line HEPG2. Fluoride 2012 : vol. 45, nr 3 pt 1, s. 160-161.
Advances in fluoride. XXXth Conference on the International Society for Fluoride Research, September 5-8 2012, Szczecin.
3. Izabela Gutowska, Karolina P. Jakubczyk, Irena Baranowska-Bosiacka, Agnieszka J. Szynkowska, Małgorzata K. Szczuko, Arleta Drozd, Agnieszka Kolasa, Anna Kondarewicz, Dariusz Chlubek, Ewa Stachowska. Tytuł: Fluoride influence on energy synthesis in skeletal muscle cell line CCL163.
Fluoride 2012: vol. 45, nr 3 pt 1, s. 172.Advances in fluoride. XXXth Conference on the International Society for Fluoride Research, September 5-8 2012, Szczecin.
4. I. Gutowska, Irena Baranowska-Bosiacka, Krzysztof Safranow, Katarzyna Jakubowska, Maria Olszewska, A. Telesiński, Aldona Siennicka, Marek Droździk, Dariusz Chlubek, Ewa Stachowska. Low fluoride levels affect macrophage lipoxygenase. Fluoride in low concentration modifies expression and activity of 15 lipoxygenase in human PBMC differentiated monocyte/macrophage. Fluoride 2012 : vol. 45, nr 2, s. 146.
5. Joanna Raszeja-Wyszomirska, Krzysztof Safranow, Piotr Milkiewicz, Ewa Stachowska.
Contribution of arachidonic and linoleic acids pathways to the liver inflammation and fibrosis. Gut: 2010 : vol. 59, suppl. 3, s. A203.18th United European Gastroenterology Week, Barcelona, 23-27 October, 2010.
6. Teresa Wesołowska, Ewa Stachowska, Kornel Chełstowski, Hanna Bukowska, Leszek Domański, Kazimierz Ciechanowski. Effects of Mediterranean type diet on blood lipids, LCAT and CETP activities in kidney allograft recipients.Acta Bioch. Pol. 2009 : vol. 56 suppl. 3, s. 210.44th Annual Meeting of the Polish Biochemical Society, Łódź, September 16th-19th, 2009.
7. Izabela Gutowska, Irena Baranowska-Bosiacka, Aldona Siennicka, Barbara Millo, Magdalena Baśkiewicz-Masiuk, Bogusław Machaliński, Dariusz Chlubek, Ewa Stachowska. Fluoride as a proinflammatory factor limiting the bioavailability of ATP in macrophages. Acta Bioch. Pol. 2009 : vol. 56 suppl. 3, s. 109.
44th Annual Meeting of the Polish Biochemical Society, Łódź, September 16th-19th, 2009.
8. Marta Rybicka, Izabela Gutowska, Miłosz Parczewski, Magdalena Baśkiewicz-Masiuk, Dariusz Chlubek, Bogusław Machaliński, Anna Boroń-Kaczmarska, Ewa Stachowska.
Influence of conjugated linoleic acid diens (CLA) on the oxidoreduction cell state and the antioxidant enzymes activity in macrophages.Acta Bioch. Pol.
2009 : vol. 56 suppl. 3, s. 104-105. 44th Annual Meeting of the Polish Biochemical Society, Łódź, September 16th-19th, 2009.
9. Izabela Gutowska, Anna Machoy-Mokrzyńska, Bogusław Machaliński, Ewa Stachowska, Dariusz Chlubek. Dynamika zmian ilościowych między wapniem, cynkiem, miedzią i chromem w tkance kostnej jeleni określona przy użyciu sieci neuronowych.Chemia w zrównoważonym rozwoju. VIII Środowiskowa Konferencja Naukowa Chemików. Red. nauk. Andrzej Burewicz. Poznań, 2006Strony: s. 595-60.
10. Ewa Stachowska, Dariusz Chlubek. Stosowanie diety śródziemnomorskiej u pacjentów po przeszczepieniu nerki.Tytuł angielski: [The use of Mediterranean diet in patients following renal transplantation].Tytuł całości: 60-letni dorobek nauki na Pomorzu Zachodnim wnoszony do Unii Europejskiej. Nauki medyczne. II Zachodniopomorski Kongres Nauki, [Szczecin, 7-9 grudnia 2005]. Pod red. Barbary Gawrońskiej-Szklarz.
Szczecin, 2006
11. Joanna Bober, Justyna Witkowska, Teresa Wesołowska, Ewa Kwiatkowska, Karolina Kędzierska, Barbara Dołęgowska, Ewa Stachowska, Dariusz Chlubek.Wpływ hemodializy na stężenia kwasów tłuszczowych błony komórkowej erytrocytów pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek.[The influence of hemodialysis on fatty acids concentration in red blood cells membrane in patients with chronic renal failure].Tytuł całości: Chemia w zrównoważonym rozwoju. VIII Środowiskowa Konferencja Naukowa Chemików. Red. nauk. Andrzej Burewicz.Poznań, 2006.
12. Joanna Bober, Elżbieta Kucharska, Barbara Dołęgowska, Ewa Stachowska.
Jon fluorkowy aktywatorem błonowej oksydazy NADPH granulocytów obojętnochłonnych. Fluoride ion as an activator of neutrophilic membrane NADPH-dependent oxidase.Tytuł całości: Badania nad fluorem u progu trzeciego tysiąclecia. Metabolizm fluoru 2002. [X Sympozjum Fluorowe], Szczecin, 19 kwietnia 2002. Pod red. Zygmunta Machoya, Dariusza Chlubka i Doroty Samujło. Szczecin, 2002.
13. Ewa Stachowska, Janina Zawierta, Barbara Dołęgowska, Joanna Bober, Dariusz Chlubek. Wpływ fluorków na ilościowe i jakościowe zmiany osoczowego profilu kwasów tłuszczowych u chorych z miażdżycą. Influence of fluoride on quantitative and qualitative changes of plasma fatty acids profile in atherosclerotic patients.
Tytuł całości: Badania nad fluorem u progu trzeciego tysiąclecia. Metabolizm fluoru 2002. [X Sympozjum Fluorowe], Szczecin, 19 kwietnia 2002. Pod red. Zygmunta Machoya, Dariusza Chlubka i Doroty Samujło. Szczecin, 2002.
14. Ewa Stachowska, Janina Zawierta, Maria Olszewska, Barbara Dołęgowska, Joanna Bober, Dariusz Chlubek. Wpływ fluorku na agregację płytek krwi i stężenie dialdehydu malonowego w ludzkim osoczu bogatopłytkowym. Influence od fluoride on platelet aggregation and malondialdehyde concentration in human platelet rich plasma (PRP).
Tytuł całości: Badania nad fluorem u progu trzeciego tysiąclecia. Metabolizm fluoru 2002. [X Sympozjum Fluorowe], Szczecin, 19 kwietnia 2002. Pod red. Zygmunta Machoya, Dariusza Chlubka i Doroty Samujło.Adres wydawniczy: Szczecin, 2002.
15. Barbara Dołęgowska, Ewa Stachowska, Joanna Bober, Dariusz Chlubek.
Wpływ fluorku na aktywność lipoksygenaz. Doniesienie wstępne.
Influence of sodium fluoride on lipoxygenase activity. Preliminary report.
Tytuł całościBadania nad fluorem u progu trzeciego tysiąclecia. Metabolizm fluoru 2002. [X Sympozjum Fluorowe], Szczecin, 19 kwietnia 2002. Pod red. Zygmunta Machoya, Dariusza Chlubka i Doroty Samujło. Szczecin, 2002.
16. Ewa Stachowska, Piotr Wieczorek, Zygmunt Machoy.
Wpływ jonu fosforanowego i fluorkowego na aktywność dehydrogenazy bursztynianowej. Influence of phosphate and fluoride ions on the succinate dehydrogenase activity. Tytuł całości: Fluor w toksykologii, medycynie i ochronie środowiska. Metabolizm fluoru’99. [IX Sympozjum Fluorowe], Międzyzdroje, 2 czerwca 1999. Pod red. Zygmunta Machoya, Tadeusza Ogońskiego, Doroty Samujło.
Szczecin, 1999.
17. Dariusz Chlubek, Stanisław Stanosz, Zygmunt Machoy, Dorota Samujło, Ewa Stachowska. Ocena zawartości fluorków w surowicy oraz w moczu kobiet z osteoporozą pomenopauzalną w zależności od schematu leczenia.
The estimation of fluoride content in serum and urine of women suffering from postmenopausal osteoporosis according to the treatment scheme.
Tytuł całości: Biologiczne zagrożenia związkami fluoru. VI Sympozjum Fluorowe, Szczecin, 15 września 1994 r. Pod red. Zygmunta Machoya, Doroty Samujło.
Szczecin, 1994.
18. Ewa Stachowska, Jacek inni Kijowski, Violetta Dziedziejko, Aldona Siennicka, Mariusz Kaczmarczyk, Magdalena Baśkiewicz-Masiuk, Mariola Marchlewicz, Katarzyna Czupryńska, Barbara Wiszniewska, Bogusław Machaliński, Dariusz Chlubek.
Trans- 10, cis-12 CLA regulates CD 36 expression and lipids concentration in foam cells by modulation of ERK 1/2 and /p38 signaling and phosphorylation of PPAR γ receptor.
Acta Bioch. Pol.2009 : vol. 56 suppl. 3, s. 112.
Uwagi: 44th Annual Meeting of the Polish Biochemical Society, Łódź, September 16th-19th, 2009.
19. Ewa Stachowska, Jacek inni Kijowski, Violetta Dziedziejko, Aldona Siennicka, Mariusz Kaczmarczyk, Magdalena Baśkiewicz-Masiuk, Mariola Marchlewicz, Katarzyna Czupryńska, Barbara Wiszniewska, Bogusław Machaliński, Dariusz Chlubek.
Trans- 10, cis-12 CLA regulates CD 36 expression and lipids concentration in foam cells by modulation of ERK 1/2 and /p38 signaling and phosphorylation of PPAR γ receptor.
Acta Bioch. Pol. 2009 : vol. 56 suppl. 3, s. 112.
44th Annual Meeting of the Polish Biochemical Society, Łódź, September 16th-19th, 2009.
20. Izabela Gutowska, Ewa Stachowska, Magdalena Baśkiewicz-Masiuk, Jacek inni Kijowski, Violetta E. Dziedziejko, Bogusław B. Machaliński, Dariusz Chlubek.
Arachidonic acid contained in triacylglycerol is a potential factor determining phagocytic function of human monocystes/macrophages.Acta Bioch. Pol. 2007 : vol. 54 suppl. 4, s. 39. 42nd Meeting of the Polish Biochemical Society, Szczecin 18-21 September 2007.
21. Ewa Stachowska. Tytuł: Biosynthesis, transformations and metabolic functions of arachidonic acid derivatives in macrophages. Role in the atherosclerotic process.
Acta Bioch. Pol. 2007 : vol. 54 suppl. 4, s. 35-36.42nd Meeting of the Polish Biochemical Society, Szczecin 18-21 September 2007.
22. Zygmunt Machoy, Izabela Gutowska, Ewa Stachowska, Dariusz Chlubek.
Effect of heavy metals on hydroxyapatite structures change.
Acta Bioch. Pol. 2007 : vol. 54 suppl. 4, s. 136.
42nd Meeting of the Polish Biochemical Society, Szczecin 18-21 September 2007.
23. Ewa Stachowska. Influence of cojugated linoleic acids on the synthesis of arachidonic and linoleic acid derivatives in macrophages.
Acta Bioch. Pol. 2007 : vol. 54 suppl. 4, s. 82-83.
42nd Meeting of the Polish Biochemical Society, Szczecin 18-21 September 2007.
24. Joanna Bober, Karolina Kędzierska, Ewa Kwiatkowska, Maria Olszewska, Edyta Gołembiewska, Ewa Stachowska, Marzena Suliga, Elżbieta Kucharska, Kazimierz Ciechanowski, Dariusz Chlubek.The influence of glucose in the dialysate on the activity of glutathione peroxidase in hemodialyzed patients.Acta Bioch. Pol. 2007 : vol. 54 suppl. 4, s. 176-177.42nd Meeting of the Polish Biochemical Society, Szczecin 18-21 September 2007.
25. Ewa Stachowska, Dariusz Chlubek.CLAs inhibit transformation of arachidonic and linoleic acids in macrophages through down regulation of cPLA 2/15 LO-1 and sPLA2/Cox-2 pathway.Atheroscler. Suppl.2006 : vol. 7, nr 3, s. 433.XIV International Symposium on Atherosclerosis, Rome, June 18-22, 2006.
26. Dariusz Chlubek, Ewa Stachowska. Conjugated linoleic acids increase non-oxidative oxygenation of arachidonic acid in monocytes via PPAR alpha receptor activation.
Atheroscler. Suppl. 2006 : vol. 7, nr 3, s. 433.
XIV International Symposium on Atherosclerosis, Rome, June 18-22, 2006.
27. Joanna Bober, Karolina Kędzierska, Ewa Kwiatkowska, Edyta Gołembiewska, Ewa Stachowska, Leszek Domański, Kazimierz Ciechanowski.
The influence of glucose in the dialysate on the modification of plasma proteins.
Nephrol. Dial. Transplant. 2006 : vol. 21 suppl. 4, s. iv 202.
XLIII Congress of the European Renal Association, European Dialysis and Transplant Association, Glasgow, United Kingdom, July 15-18, 2006.
ISSN: 0931-0509.
28. Joanna Bober, Barbara Dołęgowska, Karolina Kędzierska, Ewa Kwiatkowska, Ewa Stachowska, Maria Olszewska, Teresa Wesołowska.
Trace elements modify the concentration of fatty acid in erythrocytes membrane phospholipds in patients with chronic renal failure.
Acta Bioch. Pol.2006 : vol. 53 suppl. 1, s. 119-120.
41st Meeting of the Polish Biochemical Society, Białystok 12-15 September 2006.
29. Ewa Stachowska, Violetta Dziedziejko, Magdalena Baśkiewicz-Masiuk, Izabela Gutowska, Grażyna Wilk, Bogusław Machaliński, Dariusz Chlubek.
Trans/trans linoleic acid changed PPARalpha activation in human macrophages.
Acta Bioch. Pol. 2006 : vol. 53 suppl. 1, s. 46.
41st Meeting of the Polish Biochemical Society, Białystok 12-15 September 2006.
30. Izabela Gutowska, Ewa Stachowska, Halina Szumiłowicz, Krzysztof Safranow, Dariusz Chlubek. Can conjugated linoleic acid dienes (CLA) be considered a dyslipidaemia-preventing factor? Studies with the use of neural networks. Acta Bioch. Pol.
2005 : vol. 52 suppl. 1, s. 154. 40th Meeting of the Polish Biochemical Society, Lublin 19-23 September 2005.
31. Violetta Dziedziejko, Ewa Stachowska, Krzysztof Safranow, Katarzyna Jakubowska, Dariusz Chlubek. CLAs as phospholipase A2 inhibitors.
Acta Bioch. Pol. 2005 : vol. 52 suppl. 1, s. 152-153.
40th Meeting of the Polish Biochemical Society, Lublin 19-23 September 2005.
32. Ewa Stachowska, Magdalena Baśkiewicz-Masiuk, Violetta Dziedziejko, Izabela Gutowska, Krzysztof Safranow, Mariusz Kaczmarczyk, Grażyna Adler, Bogusław Machaliński, Andrzej Ciechanowicz, Dariusz Chlubek.
Conjugated linoleic acid dienes (CLA) increase the phagocytic potential of monocytes via the NFkappaB pathway by inhibiting the induction of cyclooxygenase-2.
Acta Bioch. Pol.2005 : vol. 52 suppl. 1, s. 159-160.
40th Meeting of the Polish Biochemical Society, Lublin 19-23 September 2005.
33. Ewa Stachowska, Magdalena Baśkiewicz-Masiuk, Violetta Dziedziejko, Izabela Gutowska, Krzysztof Safranow, Mariusz Kaczmarczyk, Grażyna Adler, Bogusław Machaliński, Andrzej Ciechanowicz, Dariusz Chlubek.
Conjugated linoleic acid dienes (CLA) increase the phagocytic potential of monocytes via the NFkappaB pathway by inhibiting the induction of cyclooxygenase-2.
Acta Bioch. Pol.2005 : vol. 52 suppl. 1, s. 159-160.
40th Meeting of the Polish Biochemical Society, Lublin 19-23 September 2005.
34. Ewa Stachowska, Violetta Dziedziejko, Krzysztof Safranow, Bogusław Machaliński, Katarzyna Jakubowska, Maria Olszewska, Dariusz Chlubek.
Conjugated dienes of linoleic acid increase macrophage 12/15 lipoxygenase activity.
Eur. J. Biochem.2004 : vol. 271 suppl. 1, s. 229.
29th Meeting of the Federation of the European Biochemical Societies, Warsaw, 26 June – 1 July 2004.
35. Ewa Stachowska, Maria Olszewska, Iwona Noceń, Teresa Wesołowska, Leszek Domański, Barbara Dołęgowska, Marek Myślak, Jacek Różański, Kazimierz Ciechanowski, Dariusz Chlubek. An eight-week course of Mediterranean diet modifies the activity of superoxide dismutase and plasma levels of copper and zinc in renal graft recipients. Acta Bioch. Pol. 2003 : vol. 50 suppl. 1, s. 71. 39th Meeting of the Polish Biochemical Society, Gdańsk 16-20 September 2003.
36. Dariusz Chlubek, Ewa Stachowska, Barbara Dołęgowska, Katarzyna Jakubowska, Joanna Bober, Piotr Gutowski, Radosław Turowski, Iwona Noceń. Interaction of fluoride ions with fatty acids present in atheromatous plaques from carotid arteries.
Fluoride 2001 : vol. 34, nr 3, s. 210.XXIVth World Conference of the International Society for Fluoride Research, Otsu City, Shiga, Japan, September 4-7, 2001.
37. Ewa Stachowska, Katarzyna Jakubowska, Iwona Noceń, Piotr Gutowski, Radosław Turowski, Dariusz Chlubek.Fluoride levels in atheromatous plaques from carotid arteries.
Fluoride 2000 : vol. 33, nr 3, s. S2.

b) w materiałach zjazdowych (wybrane pozycje)

1. Joanna Raszeja-Wyszomirska, Joanna Mieżyńska-Kurtycz, Marta Mydłowska, Michał Wasilewicz, Krzysztof Safranow, Ewa Stachowska.
Czynniki ryzyka nasilonego włóknienia wątroby u chorych z NAFLD.
Risk factors of severe liver fibrosis in Polish NAFLD patients.
Gastroenterol. Pol. 2010 : t. 17 supl. 1, s. 61.
Tekst równol. w jęz. ang.XIV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Szczecin, 11-13 czerwca 2010.
2. Irena Baranowska-Bosiacka, Katarzyna Wiedro, Marta Rybicka, Izabela Gutowska, Ewa Stachowska, Dariusz Chlubek.Tytuł: Inorganic selenium positively influences the activity of particular eicosanoids synthesis pathways related enzymes in macrophages obtained from patients with environmental exposition to lead.
W: Third European Workshop on Lipid Mediators Pasteur Institute, Paris, June 3-4, 2010.
3. Ewa Stachowska.Nutrigenomika – otwieranie drogi do personalizacji żywienia.
W: Fizjologiczne uwarunkowania postępowania dietetycznego. IV Konferencja Naukowa, Rogów, 3-5.11.2010 r. Materiały konferencyjne.
4. Ewa Stachowska, Joanna Raszeja-Wyszomirska, Janina Suchy, Małgorzata Ławniczak, Iwona Zawada. HFE gene mutations in patients with biopsy-proven NAFLD.
W: Immunology and liver disease. Falk Workshop, Hannover, Germany, October 15-16, 2009.
5. Ewa Stachowska, Violetta Dziedziejko, Magdalena Baśkiewicz-Masiuk, Bogusław Machaliński, Dariusz Chlubek. Sprzęgnięte dieny kwasu linolowego aktywując receptory PPAR prowokują syntezę reaktywnych form tlenowych w makrofagach.: [Conjugated linoleic acid dienes activating PPAR receptors provoke the synthesis of reactive oxygen forms in macrophages].Czyn. Ryz.2006 : nr 4, s. 65.
6. Marta Rybicka, Ewa Stachowska, Dariusz Chlubek.The influence of CLA isomers on the catalase activity and ros generation in macrophages. J. Clin. Lipidol.2008 : vol. 2, nr 5 suppl., s. S184.7th International Symposium on Multiple Risk Factors in Cardiovascular Diseases. Prevention and intervention-health policy, Venice, Italy, 22-25 October 2008.
7. Ewa Stachowska Czy sprzężone dieny kwasu linolowego (CLA) mogą być stosowane do redukcji masy ciała u osób z cukrzycą typu 2? [Can conjugated linoleic acid (CLA) be used for weight reduction in patients with type 2 diabetes mellitus?]
Post. Żyw. Klin.2008 : vol. 3, nr 4, s. 45.Uwagi: I Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka, Warszawa, 22 kwietnia 2009.

VI. Nagrody naukowe

1. I Nagroda za plakat zatytułowany „Redukcja wskaźników ryzyka miażdżycy u biorców nerki stosujących dietę typu śródziemnomorskiego”, konferencja „Epidemie XXI wieku. Otyłość, cukrzyca, choroby układu krążenia i osteoporoza”, Wrocław 2003r.
2. Nagrody naukowe Rektora PAM za artykuły opublikowane w czasopismach z Listy Filadelfijskiej; corocznie od 2005r.
3. Nagrody naukowe Rektora PAM za opiekę nad Studenckim Kołem Naukowym; corocznie 2006r. -2008r.
4. Nagroda Ministra Zdrowia I stopnia za rozprawę habilitacyjną ” Wpływ sprzężonych dienów kwasu linolowego na syntezę pochodnych kwasu arachidonowego i linolowego w monocytach/makrofagach”; grudzień 2009r.

Przejdź do góry